Handboek - update 3

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Handboek - update 3

Frank Goubert
Hallo allemaal,


Ik ben nog steeds bezig met het vertalen van het handboek vanuit de huidige
Engelse versie. Ik vertrek zo goed als van scratch om ervoor te zorgen dat ik
geen stukken vergeet.

Al vertaald: (lokaal)
index.xml
handbook-x86.xml
hb-install-about.xml
hb-install-x86-medium.xml
hb-install-network.xml
hb-install-x86-disk.xml

Bezig:
hb-install-stage.xml


mvg,


Frank
--
[hidden email] mailing list