Mirror gentoo.prz.rzeszow.pl discontinuation

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Mirror gentoo.prz.rzeszow.pl discontinuation

Krzysztof Raczkowski-2
Hi all,

I'm very sad to announce that mirror gentoo.prz.rzeszow.pl (gentoo.prz.edu.pl) is down with no plans for reactivation.
Please, remove us from official Gentoo source mirrors list.

All the best,

--
Krzysztof Raczkowski
Administrator systemów unix/linux
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Centrum Zarządzania Rzeszowską Miejską Siecią Komputerową
tel.: (17) 865-13-93; e-mail: [hidden email]
PGP key: http://raczkow.strony.prz.edu.pl/keys/gnupg_pubkey.ascsmime.p7s (6K) Download Attachment