Tygodnik Gentoo z 13 listopada 2006.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tygodnik Gentoo z 13 listopada 2006.

Michal Kurgan-4
/-------------------------------------------------------------------\
| Wersja html jest dostępna pod adresem:                            |
| http://www.gentoo.org/news/pl/gwn/20061113-newsletter.xml         |
\-------------------------------------------------------------------/

Wydanie Tygodnika Gentoo z 13 listopada 2006.
=============================================


1. Wiadomości Gentoo
--------------------

Anonimowe repozytoria CVS i SVN są dostępne
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Zespół Gentoo Infrastructure[1] czuje się zaszczycony mogąc ogłosić, że
zakończono proces konfiguracji i testów anonimowego, w trybie tylko do
odczytu, dostępu do repozytoriów CVS oraz SVN Gentoo i zostały one
udostępnione do użytku publicznego.

Głównym celem stojącym za udostępnieniem anonimowych usług jest pomoc dla
współpracujących z nami nie-deweloperów. Dzięki dostępnym teraz repozytoriom
proces tworzenia poprawek i modyfikacji (cvs diff/svn diff) jest znacznie
prostszy. Dodatkowo istnieje też szybki i prosty dostęp do źródeł wszystkich
projektów tworzonych w ramach Gentoo Linux.

Naszych bardziej zapalonych użytkowników informujemy że serwisy CVS i SVN nie
są tak aktualne jak rsync i mogą mieć do 30 minut opóźnienia w zależności od
obciążenia maszyn. Prosimy o nie używanie udostępnionych repozytoriów do
uaktualniania lokalnego drzewa Portage tylko by poczuć się lepszym lub liczyć
na szybszy dostęp do niego. W porównaniu do synchronizacji z użyciem rsync
anonimowe repozytoria mają przewidziane znacznie mniejsze zasoby (moc
obliczeniowa i przepustowość łącz). Zespół Gentoo Infrastructure nie zawaha
się także przed blokowaniem adresów IP które będą zakłócać pracę serwisów.

CVS

Dostęp do CVS-u jest ograniczony do 5 równoczesnych połączeń. Aktualnie
dostępne są następujące repozytoria: gentoo, gentoo-projects, gentoo-src i
gentoo-x86

.--------------------------------------.
| Pobranie zawartości repozytorium CVS |
|------------------------------------------------------------------------------.
| $ cvs -d :pserver:[hidden email]/var/cvsroot co <repozytorium> |
`------------------------------------------------------------------------------'

SVN

Dostępne są następujące repozytoria SVN: apache, baselayout, catalyst,
devmanual, eselect, genkernel, gentoo-alt, gentoo-python, gentoo-syntax,
gentoo-vdr, gentoolkit, gli, glsr, hardened, hwdata, keychain, linux-patches,
livecd-tools, portage, sandbox

.--------------------------------------.
| Pobranie zawartości repozytorium SVN |
|----------------------------------------------------------------.
| $ svn co http://anonsvn.gentoo.org/repositories/<repozytorium> |
`----------------------------------------------------------------'

Strona główna serwisu, http://anoncvs.gentoo.org/ zawiera dokładną listę
aktualnie dostępnych repozytoriów. Można tam także znaleźć dokładne instrukcje
opisujące w jaki sposób należy korzystać z udostępnionych zasobów.

Prosimy o zgłaszanie problemów[2], które pojawią się w czasie korzystania z
repozytoriów CVS i SVN.

Ostatnio omawiana blokada usługi gzip została usunięta w związku z
ograniczeniami w przepustowości części serwerów. Równocześnie został też
odpowiednio obniżony limit maksymalnej liczby użytkowników, którzy w danej
chwili mogą korzystać z repozytoriów.

Podziękowania dla: kengland, robbat2, kingtaco, ramereth, i pozostałych,
dzięki którym udało się zrealizować ten projekt.

 1. http://gentoo.org/proj/en/infrastructure
 2. http://bugs.gentoo.org/enter_bug.cgi?product=Gentoo%20Infrastructure

Engine Yard wykorzystuje klastry Gentoo dla usług Ruby on Rails
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Engine Yard wykorzystuje oparte o Gentoo klastry udostępniające usługi Ruby on
Rails. W sieci, pod adresem
http://qualityhumans.com/images/tom_ezra_gentoo.mov, dostępny jest film
opisujący ten temat. Można w nim usłyszeć wypowiedzi w jaki sposób Gentoo
pomogło w stworzeniu serwisu, uznanie znalazły szerokie możliwości
dostosowania systemu do własnych potrzeb. Padło też parę humorystycznych
komentarzy, wśród nich: „Jestem przekonany, że wszystkie inne dystrybucje
oparte są na Gentoo”. Omówiono także projekt Xen domU, który będzie
środowiskiem deweloperskim Ruby on Rails opartym na Gentoo.

2. Społeczność Gentoo
---------------------

Lista dyskusyjna gentoo-user
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dostęp do plików spoza środowiska chroot

Brian Davis planuje uruchomienie serwera Apache w środowisku chroot. Nie chce
jednak kopiować obrazków i innej zawartości serwowanych stron do chroota. W
związku z tym chciał się dowiedzieć, czy możliwe jest stworzenie dowiązań
symbolicznych dających dostęp dostęp do tych plików.

Odpowiadający wskazali, że nie jest to możliwe, jednak w zastępstwie można
skorzystać z polecenia mount --bind.

.-----------------------------------------.
| Użycie flagi --bind dla polecenia mount |
|---------------------------------------.
| # mount --bind /source /chroot/target |
`---------------------------------------'

 * http://archives.gentoo.org/gentoo-user/msg_103623.xml

Problemy z pierwszą instalacją Gentoo

Jon M skonfigurował główną partycję jako /dev/hda3, używając systemu plików
ReiserFS. Jednak po restarcie i próbie uruchomienia systemu zobaczył komunikat
„VFS: Cannot open root device "hda3" or unknown-block(0,0)”.

Richard Fish wskazał że „unknown-block(0,0)” oznacza, iż kernel nie znalazł
odpowiedniego urządzenia dla hda3. Jest to spowodowane brakiem odpowiednich
sterowników IDE, czyli złą konfiguracją jądra. Potrzebne są sterowniki do
chipsetu oraz samo podstawowe wsparcie dla IDE.

Jon M przyglądnął się swojej konfiguracji jądra i wskazał, że w jego przypadku
brakuje sterowników do chipsetu na płycie głównej.

 * http://archives.gentoo.org/gentoo-user/msg_103578.xml

3. Zmiana statusu deweloperów Gentoo
------------------------------------

Odeszli
^^^^^^^

Następujący deweloperzy opuścili projekt Gentoo Linux w minionym tygodniu:

 * Nikt w tym tygodniu

Przybyli
^^^^^^^^

Następujący deweloperzy przyłączyli się do projektu Gentoo Linux w minionym
tygodniu:

 * Alexander Færøy (eroyf) User Relations/Alpha/MIPS
 * Cédric Krier (cedk) zespół netmon

Zmienili status
^^^^^^^^^^^^^^^

Następujący deweloperzy zmienili w minionym tygodniu pełnioną w projekcie
Gentoo Linux funkcję:

 * Nikt w tym tygodniu

4. Bezpieczeństwo Gentoo
------------------------

Binarny sterownik dla kart graficznych NVIDIA: Przekroczenie uprawnień
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Binarny sterownik dla kart graficznych NVIDIA zawiera usterkę przekroczenia
uprawnień za pośrednictwem sesji Xów.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[3]

 3. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200611-03.xml

Bugzilla: Wiele usterek
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Bugzilla zawiera wiele usterek XSS (cross-site scripting), wstrzyknięcie
skryptu oraz podrobienie zapytania.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[4]

 4. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200611-04.xml

Netkit FTP Server: Przekroczenie uprawnień
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Nieprawidłowe wywołanie funkcji seteuid() może w pewnych okolicznościach dać
użytkownikowi FTP dostęp do plików i katalogów, które powinny być dla niego
niedostępne.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[5]

 5. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200611-05.xml

5. Pakiety przewidziane do usunięcia
------------------------------------

Poniżej można znaleźć listę pakietów, które zostaną w najbliższym czasie
usunięte z drzewa Portage. Informacje te pochodzą z różnych źródeł, włączając
projekt Treecleaners[6] oraz zgłoszenia od poszczególnych deweloperów.

 6. http://gentoo.org/proj/en/qa/treecleaners

Ostatnie namaszczenie:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.----------------------------------------------------------------------.
| Pakiet:                     | Data usunięcia:  | Kontakt:            |
|----------------------------------------------------------------------|
| games-fps/ut2004-domain2049 | 10 grudnia 06    | Chris Gianelloni[7] |
|----------------------------------------------------------------------|
| dev-db/dbbalancer           | 10 grudnia 06    | Tiziano Mueller[8]  |
`----------------------------------------------------------------------'

 7. [hidden email]
 8. [hidden email]

6. Bugzilla
-----------

Podsumowanie
^^^^^^^^^^^^

 * Statystyki
 * Zamknięte bugi
 * Nowe bugi

Statystyki
^^^^^^^^^^

Społeczność Gentoo używa Bugzilli (bugs.gentoo.org[9]) do zgłaszania i
śledzenia błędów, ogłoszeń, sugestii oraz innych form kontaktu z deweloperami.
Pomiędzy 5 listopada 2006, a 12 listopada 2006 aktywność w serwisie
przedstawiała się następująco:

 * zgłoszono 753 nowe bugi
 * zamknięto lub rozwiązano 484 bugi
 * otwarto ponownie 15 uprzednio zamkniętych bugów
 * 183 bugi oznaczono jako NEEDINFO/WONTFIX/CANTFIX/INVALID/UPSTREAM
 * 181 bugów oznaczono jako duplikaty

Spośród 10914 obecnie otwartych bugów: 29 oznaczono jako 'blocker', 103 jako
'critical', a 487 jako 'major'.

 9. http://bugs.gentoo.org/

Zamknięte Bugi
^^^^^^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, które zamknęły najwięcej bugów w minionym tygodniu,
to:

 * Gentoo's Team for Core System packages[10], 34 zamknięte bugi[11]
 * Gentoo Linux Gnome Desktop Team[12], 30 zamkniętych bugów[13]
 * PgSQL Bugs[14], 22 zamknięte bugi[15]
 * AMD64 Project[16], 21 zamkniętych bugów[17]
 * X11 External Driver Maintainers[18], 17 zamkniętych bugów[19]
 * Gentoo Games[20], 15 zamkniętych bugów[21]
 * Gentoo Security[22], 12 zamkniętych bugów[23]
 * Gentoo Sound Team[24], 10 zamkniętych bugów[25]

 10. [hidden email]
 11. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-11-05&chfieldto=2006-11-12&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 12. [hidden email]
 13. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-11-05&chfieldto=2006-11-12&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 14. [hidden email]
 15. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-11-05&chfieldto=2006-11-12&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 16. [hidden email]
 17. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-11-05&chfieldto=2006-11-12&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 18. [hidden email]
 19. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-11-05&chfieldto=2006-11-12&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 20. [hidden email]
 21. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-11-05&chfieldto=2006-11-12&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 22. [hidden email]
 23. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-11-05&chfieldto=2006-11-12&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 24. [hidden email]
 25. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-11-05&chfieldto=2006-11-12&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]

Nowe Bugi
^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, którym przydzielono najwięcej bugów w minionym
tygodniu, to:

 * Default Assignee for New Packages[26], 26 nowych bugów[27]
 * AMD64 Project[28], 9 nowych bugów[29]
 * X11 External Driver Maintainers[30], 8 nowych bugów[31]
 * Sandro[32], 8 nowych bugów[33]
 * Gentoo Sound Team[34], 7 nowych bugów[35]
 * Java team[36], 7 nowych bugów[37]
 * Gentoo X-windows packagers[38], 6 nowych bugów[39]
 * Steve Arnold[40], 6 nowych bugów[41]

 26. [hidden email]
 27. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-11-05&chfieldto=200
     6-11-12&assigned_to=[hidden email]
 28. [hidden email]
 29. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-11-05&chfieldto=200
     6-11-12&assigned_to=[hidden email]
 30. [hidden email]
 31. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-11-05&chfieldto=200
     6-11-12&assigned_to=[hidden email]
 32. [hidden email]
 33. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-11-05&chfieldto=200
     6-11-12&assigned_to=[hidden email]
 34. [hidden email]
 35. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-11-05&chfieldto=200
     6-11-12&assigned_to=[hidden email]
 36. [hidden email]
 37. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-11-05&chfieldto=200
     6-11-12&assigned_to=[hidden email]
 38. [hidden email]
 39. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-11-05&chfieldto=200
     6-11-12&assigned_to=[hidden email]
 40. [hidden email]
 41. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-11-05&chfieldto=200
     6-11-12&assigned_to=[hidden email]

7. Opinie czytelników
---------------------

Tygodnik Gentoo jest tworzony i tłumaczony przez ochotników i członków
społeczności, którzy nadsyłają swoje pomysły i gotowe artykuły. Zachęcamy
wszystkich do pomocy i współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów Tygodnika
Gentoo. Oczekujemy na wasze propozycje artykułów, interesują nas także opinie
na temat tych już opublikowanych. Wszelkie komentarze prosimy kierować na
adres Tygodnika Gentoo[42]. Uwagi dotyczące tłumaczenia należy zgłaszać na
adres koordynatora[43]. Pomóżcie sprawić, by Tygodnik Gentoo był jeszcze
lepszy.

 42. [hidden email]
 43. [hidden email]

8. Subskrypcja Tygodnika Gentoo
-------------------------------

Aby zaprenumerować Tygodnik Gentoo, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][44].

Aby zrezygnować z subskrypcji, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][45] z konta, na które jest
zarejestrowana.

 44. [hidden email]
 45. [hidden email]

9. Inne języki
--------------

Tygodnik Gentoo jest dostępny w następujących językach:

 * angielskim[46]
 * chińskim (uproszczony)[47]
 * duńskim[48]
 * francuskim[49]
 * greckim[50]
 * hiszpańskim[51]
 * holenderskim[52]
 * japońskim[53]
 * koreańskim[54]
 * niemieckim[55]
 * polskim[56]
 * portugalskim (Brazylia)[57]
 * portugalskim (Portugalia)[58]
 * rosyjskim[59]
 * słowackim[60]
 * tureckim[61]
 * włoskim[62]

 46. http://gentoo.org/news/en/gwn/gwn.xml
 47. http://gentoo.org/news/zh_cn/gwn/gwn.xml
 48. http://gentoo.org/news/da/gwn/gwn.xml
 49. http://gentoo.org/news/fr/gwn/gwn.xml
 50. http://gentoo.org/news/el/gwn/gwn.xml
 51. http://gentoo.org/news/es/gwn/gwn.xml
 52. http://gentoo.org/news/nl/gwn/gwn.xml
 53. http://gentoo.org/news/ja/gwn/gwn.xml
 54. http://gentoo.org/news/ko/gwn/gwn.xml
 55. http://gentoo.org/news/de/gwn/gwn.xml
 56. http://gentoo.org/news/pl/gwn/gwn.xml
 57. http://gentoo.org/news/pt_br/gwn/gwn.xml
 58. http://gentoo.org/news/pt/gwn/gwn.xml
 59. http://gentoo.org/news/ru/gwn/gwn.xml
 60. http://gentoo.org/news/sk/gwn/gwn.xml
 61. http://gentoo.org/news/tr/gwn/gwn.xml
 62. http://gentoo.org/news/it/gwn/gwn.xml

Autorzy:
Ulrich Plate <[hidden email]> - Redaktor naczelny
Chris Atkinson <[hidden email]> - Redaktor
Donnie Berkholz <[hidden email]> - Redaktor
Robin H. Miller <[hidden email]> - Redaktor
Chris Gianelloni <[hidden email]> - Redaktor
Karol Kania <[hidden email]> - Tłumacz
Michał Kurgan <[hidden email]> - Tłumacz--
[hidden email] mailing list