Tygodnik Gentoo z 16 października 2006.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tygodnik Gentoo z 16 października 2006.

Michal Kurgan-4
/-------------------------------------------------------------------\
| Wersja html jest dostępna pod adresem:                            |
| http://www.gentoo.org/news/pl/gwn/20061016-newsletter.xml         |
\-------------------------------------------------------------------/

Wydanie Tygodnika Gentoo z 16 października 2006.
================================================


1. Wiadomości Gentoo
--------------------

Nowy system zarządzania Javą oznaczony jako stabilny
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Z ogromną przyjemnością zespół Gentoo/Java[1] ogłasza, że nowy system
zarządzanie Javą został oznaczony jako stabilny na wszystkich architekturach
posiadających wsparcie dla Javy (amd64, ia64, ppc, ppc64 i x86). Jest to efekt
ponad rocznej pracy nad rozwojem tego systemu i stanowi ogromny krok naprzód
dla Javy w Gentoo.

Pomimo, że już wielokrotnie informowaliśmy o możliwościach nowego systemu, z
myślą o mniej regularnych czytelnikach Tygodnika, kolejny raz prezentujemy
krótkie podsumowanie jego funkcjonalności:

 * Możliwość przełączania aktualnej wirtualnej maszyny w locie
 * Efekt zmiany maszyny wirtualnej jest widoczny natychmiast w całym systemie,
   jest niezależny od środowiska powłoki (nie potrzeba już wykonywać
   env-update && source /etc/profile po zmianie systemowej maszyny wirtualnej)
 * Stworzono pojęcie „build VM” oznaczające maszynę wirtualną używaną w
   trakcie procesu budowania pakietu, niezależną od głównej, używanej w system
 * Na potrzeby procesu budowania pakietu może zostać użyta konkretna wersja
   oraz producent maszyny wirtualnej.
 * Maszyna wirtualna może być zmieniona na bieżąco w razie potrzeby w trakcie
   instalacji pakietu, dotyczy to także wszystkich zależności. Przykładowo
   jeśli dany pakiet jest niekompatybilny z wersją 1.5 to w jego przypadku
   zostanie użyta wersja 1.4 maszyny wirtualnej Javy.
 * Java 1.5 została oznaczona jako stabilna
 * Konfiguracja wirtualnej maszyny oraz wtyczki do przeglądarki przy pomocy
   eselect
 * Gotowość na kolejne wydanie Javy 1.6, które ma się pojawić w grudniu tego
   roku

Zaktualizowana dokumentacja (w języku angielskim) znajduje się pod adresem
http://www.gentoo.org/doc/en/java.xml. Tłumaczenie na język polski jest już
przygotowywane, aktualną wersję można znaleźć pod adresem
http://www.gentoo.org/doc/pl/java.xml.

Dokumentacja opisująca proces aktualizacji (w języku angielskim) do nowego
systemu Javy znajduje się pod adresem
http://www.gentoo.org/proj/en/java/java-upgrade.xml. Tłumaczenie na język
polski jest już przygotowywane, aktualną wersję można znaleźć pod adresem
http://www.gentoo.org/proj/pl/java/java-upgrade.xml.

 1. http://gentoo.org/proj/en/java

Wydano KDE 3.5.5
^^^^^^^^^^^^^^^^

Zespół Gentoo KDE[2] ogłosił właśnie wydanie i odmaskowanie KDE 3.5.5 w
drzewie Portage. Największą zmianą dla użytkowników KDE będzie usunięcie
pakietu net-im/kopete na rzecz kde-base/kopete, który będzie wydawany razem z
głównymi pakietami KDE.

 2. http://gentoo.org/proj/en/desktop/kde

2. Społeczność Gentoo
---------------------

Lista dyskusyjna gentoo-user
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Gdzie jest aislerot?

Darren Kirby nie mógł znaleźć swojej ulubionej gry ze środowiska GNOME,
przypominającego słynnego pasjansa, aislerot. Zainstalował pakiet gnome-games,
ale tej gry w nim nie było.

Michael Sullivan znalazł przyczynę problemu. Okazało się, że musi być włączona
flaga USE guile. Darren poinformował nas, że po przeinstalowaniu pakietu po
aktywowaniu tej flagi wszystko wróciło do normy.

 * http://thread.gmane.org/gmane.linux.gentoo.user/172009

Lista dyskusyjna gentoo-dev
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

GLEP: RESTRICT=interactive

Teoretycznie, ebuildy podczas procesu kompilacji nie powinny wymagać
interakcji z użytkownikiem. W rzeczywistości jednak jest to czasem potrzebne,
na przykład w przypadku gier, gdy należy włożyć płytę CD.

Marius Mauch zamierza zgłosić propozycję GLEP, aby dodać do Portage opcję
RESTRICT="interactive", aby oznaczyć ebuildy wymagające obecności użytkownika.
W ten sposób użytkownicy byliby ostrzegani o konieczności pozostania przy
komputerze i mogliby uniknąć kompilowania takich pakietów, jeśli zamierzają
pozostawić system sam sobie podczas nocnej sesji instalacyjnej.

Projekt GLEP-a można znaleźć pod adresem
http://dev.gentoo.org/~genone/docs/interactive-restrict-glep.html

Komentujący zauważyli, że pozostałe flagi RESTRICT mają postać
„RESTRICS=Coś_czego_nie_chcemy”. Z tego powodu skłaniano się raczej ku składni
„RESTRICT=unattended”, która byłaby bardziej w duchu dotychczasowej konwencji.

 * http://thread.gmane.org/gmane.linux.gentoo.devel/43195

Czy nadeszła pora na bash 3?

Donnie Berkholz otrzymał łatkę na ebuild mesa, w którym użyto kilka spośród
nowych funkcji powłoki bash3. Zamiast dodawać zależności do ebuilda, Berkholz
stwierdził, że główny profil Gentoo powinien zacząć wymagać pewnej minimalnej
wersji basha. Skoro zaś bash 3 jest wymagany przez baselayout już od ponad
dwóch lat to najprawdopodobniej większość użytkowników jest wyposażona w tą
wersję powłoki i sama zmiana nie byłaby problemem, natomiast ebuildy mogłyby
swobodnie korzystać z najnowszych możliwości powłoki.

Marius Mauch i Vlastimil Babka zauważyli, że użytkownikom, którzy jeszcze nie
zmienili powłoki systemowej, niewiele pomogłoby dodanie basha 3 do profilu
system. Mauch zaproponował kilka rozwiązań, głównie skomplikowanych, lub
używających metod siłowych. Oprócz tego Babka zwrócił uwagę na fakt, że Mac OS
X wciąż może używać basha w wersji 2.59.

Berkholz oznajmił, że sposób implementacji jest mu obojętny i chce jedynie,
aby dokonać tej zmiany. Mike Frysinger dodał, że gdy ostatnio próbował użyć
systemu z bashem w wersji 2, Portage całkowicie odmówiło posłuszeństwa,
dlatego najlepiej będzie dokonać tej prostej zmiany w podstawowym profilu
systemowym.

 * http://thread.gmane.org/gmane.linux.gentoo.devel/43174

Lista dyskusyjna gentoo-embedded
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NSLU2 jako serwer DNS

wireless zapytał na liście gentoo-embedded czy możliwe jest skonfigurowanie
Linksys NSLU2[3] jako prostego serwera DNS. Posiada tylko 32MB pamięci RAM i
może to być powód uniemożliwiający realizację jego planów. Wobec tego
zainteresowany jest czy istnieje możliwość zwiększenia ilości dostępnej
pamięci RAM, czy też powinien skorzystać z innego urządzenia posiadającego
bardziej rozbudowane możliwości. Pomimo wątpliwości autora wątku, wielu
stałych bywalców listy gentoo-embedded, nie zrażonych tzw. „ograniczeniami”
zasugerowało użycie dnsmasq jako lekkiego serwera DNS, zamiast innych,
większych, a przez to bardziej wymagających rozwiązań.

 * http://thread.gmane.org/gmane.linux.gentoo.embedded/1107

 3. http://www.nslu2-linux.org

Lista dyskusyjna gentoo-security
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Zabezpieczenie dhcpcd (klient)

7v5w7go9ub0o napisał na liście gentoo-security o potencjalnych problemach z
bezpieczeństwem związanych z używaniem dhcpcd jako root, gdy używane są
hotspoty. Jednym rozwiązaniem jest aplikacja poprawki powodującej porzucenie
uprawnień administratora po uruchomieniu usługi (podobne rozwiązanie jest
używane w innych dystrybucjach), można także użyć innego demona dhcp, który
już posiada już tą funkcjonalność.

 * http://thread.gmane.org/gmane.linux.gentoo.security/2911

3. Gentoo w prasie
------------------

SearchOpenSource.com (11 października 2006)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Jeden z autorów, Patrick Green, omawia 64-bitowe serwery blade przy okazji
uruchamiając Linuksa. Zainteresowanym kupnem zaleca wcześniejsze sprawdzenie
czy posiadany sprzęt będzie współpracował z oprogramowaniem. Green omawia
różne dystrybucje Linuksa pokazując różne problemy i ich ograniczenia. Zajmuje
się także omówieniem różnic we wsparciu w przypadku dystrybucji komercyjnych i
tych opartych o społeczność. Jego zdanie o Gentoo?

„Gentoo z pewnością nie jest dla osób o słabym sercu jeśli chodzi o łatwość
instalacji i konfiguracji; ale po ich przejściu, Portage i Emerge czynią życie
zbyt prostym. Gorzki wierzch i słodkie wnętrze? Super!”

Nie można się nie zgodzić z Patrickiem.

 * http://searchopensource.techtarget.com/tip/0,289483,sid39_gci1222912,00.htm
   l

4. Zmiana statusu deweloperów Gentoo
------------------------------------

Odeszli
^^^^^^^

Następujący deweloperzy opuścili projekt Gentoo Linux w minionym tygodniu:

 * Thierry Carrez (Koon)
 * Gerald J. Normandin Jr. (gerrynjr)
 * D.M.D. Ljungmark (Spider)

Przybyli
^^^^^^^^

Następujący deweloperzy przyłączyli się do projektu Gentoo Linux w minionym
tygodniu:

 * David Shakaryan (omp) desktop-misc/commonbox
 * Alexis Ballier (aballier) media-sound/media-video

Zmienili status
^^^^^^^^^^^^^^^

Następujący deweloperzy zmienili w minionym tygodniu pełnioną w projekcie
Gentoo Linux funkcję:

 * Nikt w tym tygodniu

5. Pakiety przewidziane do usunięcia
------------------------------------

Poniżej można znaleźć listę pakietów, które zostaną w najbliższym czasie
usunięte z drzewa Portage. Informacje te pochodzą z różnych źródeł, włączając
projekt Treecleaners[4] oraz zgłoszenia od poszczególnych deweloperów.

 4. http://gentoo.org/proj/en/qa/treecleaners

Ostatnie namaszczenie:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.----------------------------------------------------------------.
| Pakiet:                | Data usunięcia:  | Kontakt:           |
|----------------------------------------------------------------|
| sys-fs/ocfs-tools      | 9 listopada 06   | Donnie Berkholz[5] |
|----------------------------------------------------------------|
| net-im/kopete*         | 12 listopada 06  | Diego Pettenò[6]   |
|----------------------------------------------------------------|
| net-im/universalkopete | 14 listopada 06  | Alec Warner[7]     |
|----------------------------------------------------------------|
| app-admin/sus          | 14 listopada 06  | Christian Heim[8]  |
|----------------------------------------------------------------|
| app-admin/linup        | 14 listopada 06  | Christian Heim[8]  |
|----------------------------------------------------------------|
| media-libs/gltt        | 14 listopada 06  | Christian Heim[8]  |
|----------------------------------------------------------------|
| media-radio/xastir     | 14 listopada 06  | Christian Heim[8]  |
|----------------------------------------------------------------|
| app-misc/gpsdrive      | 14 listopada 06  | Christian Heim[8]  |
`----------------------------------------------------------------'

*Kopete w dalszym ciągu będzie dostępne jako część kde-base, usunięty zostanie
tylko osobny ebuild w kategorii net-im.

 5. [hidden email]
 6. [hidden email]
 7. [hidden email]
 8. [hidden email]

6. Bugzilla
-----------

Podsumowanie
^^^^^^^^^^^^

 * Statystyki
 * Zamknięte bugi
 * Nowe bugi

Statystyki
^^^^^^^^^^

Społeczność Gentoo używa Bugzilli (bugs.gentoo.org[9]) do zgłaszania i
śledzenia błędów, ogłoszeń, sugestii oraz innych form kontaktu z deweloperami.
Pomiędzy 8 października 2006, a 15 października 2006 aktywność w serwisie
przedstawiała się następująco:

 * zgłoszono 978 nowych bugów
 * zamknięto lub rozwiązano 535 bugów
 * 44 uprzednio zamkniętych bugów zostało ponownie otwartych
 * 149 bugów oznaczono jako NEEDINFO/WONTFIX/CANTFIX/INVALID/UPSTREAM
 * 156 bugów oznaczono jako duplikaty

Spośród 11099 obecnie otwartych bugów: 35 oznaczono jako 'blocker', 122 jako
'critical', a 503 jako 'major'.

 9. http://bugs.gentoo.org/

Zamknięte Bugi
^^^^^^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, które zamknęły najwięcej bugów w minionym tygodniu,
to:

 * Desktop Misc. Team[10], 26 zamkniętych bugów[11]
 * Gentoo Games[12], 25 zamkniętych bugów[13]
 * AMD64 Project[14], 22 zamknięte bugi[15]
 * Netmon Herd[16], 20 zamkniętych bugów[17]
 * CJK Team[18], 20 zamkniętych bugów[19]
 * Gentoo KDE team[20], 19 zamkniętych bugów[21]
 * Portage team[22], 19 zamkniętych bugów[23]
 * Java team[24], 16 zamkniętych bugów[25]

 10. [hidden email]
 11. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-08&chfieldto=2006-10-15&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 12. [hidden email]
 13. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-08&chfieldto=2006-10-15&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 14. [hidden email]
 15. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-08&chfieldto=2006-10-15&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 16. [hidden email]
 17. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-08&chfieldto=2006-10-15&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 18. [hidden email]
 19. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-08&chfieldto=2006-10-15&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 20. [hidden email]
 21. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-08&chfieldto=2006-10-15&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 22. [hidden email]
 23. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-08&chfieldto=2006-10-15&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 24. [hidden email]
 25. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-08&chfieldto=2006-10-15&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]

Nowe Bugi
^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, którym przydzielono najwięcej bugów w minionym
tygodniu, to:

 * Default Assignee for New Packages[26], 33 nowe bugi[27]
 * Default Assignee for Orphaned Packages[28], 22 nowe bugi[29]
 * Gentoo's Team for Core System packages[30], 12 nowych bugów[31]
 * Python Gentoo Team[32], 8 nowych bugów[33]
 * Gentoo Linux Gnome Desktop Team[34], 8 nowych bugów[35]
 * Robin Johnson[36], 6 nowych bugów[37]
 * Gentoo KDE team[38], 6 nowych bugów[39]
 * Gentoo Games[40], 6 nowych bugów[41]

 26. [hidden email]
 27. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-08&chfieldto=200
     6-10-15&assigned_to=[hidden email]
 28. [hidden email]
 29. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-08&chfieldto=200
     6-10-15&assigned_to=[hidden email]
 30. [hidden email]
 31. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-08&chfieldto=200
     6-10-15&assigned_to=[hidden email]
 32. [hidden email]
 33. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-08&chfieldto=200
     6-10-15&assigned_to=[hidden email]
 34. [hidden email]
 35. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-08&chfieldto=200
     6-10-15&assigned_to=[hidden email]
 36. [hidden email]
 37. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-08&chfieldto=200
     6-10-15&assigned_to=[hidden email]
 38. [hidden email]
 39. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-08&chfieldto=200
     6-10-15&assigned_to=[hidden email]
 40. [hidden email]
 41. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-08&chfieldto=200
     6-10-15&assigned_to=[hidden email]

7. Opinie czytelników
---------------------

Jeśli chcesz, aby Tygodnik Gentoo był jeszcze lepszy, podziel się z nami[42]
swoją opinią na jego temat. Uwagi dotyczące tłumaczenia można zgłaszać na
adres koordynatora[43].

 42. [hidden email]
 43. [hidden email]

8. Subskrypcja Tygodnika Gentoo
-------------------------------

Aby zaprenumerować Tygodnik Gentoo, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][44].

Aby zrezygnować z subskrypcji, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][45] z konta, na które jest
zarejestrowana.

 44. [hidden email]
 45. [hidden email]

9. Inne języki
--------------

Tygodnik Gentoo jest dostępny w następujących językach:

 * angielskim[46]
 * chińskim (uproszczony)[47]
 * duńskim[48]
 * francuskim[49]
 * greckim[50]
 * hiszpańskim[51]
 * holenderskim[52]
 * japońskim[53]
 * koreańskim[54]
 * niemieckim[55]
 * polskim[56]
 * portugalskim (Brazylia)[57]
 * portugalskim (Portugalia)[58]
 * rosyjskim[59]
 * słowackim[60]
 * włoskim[61]

 46. http://gentoo.org/news/en/gwn/gwn.xml
 47. http://gentoo.org/news/zh_cn/gwn/gwn.xml
 48. http://gentoo.org/news/da/gwn/gwn.xml
 49. http://gentoo.org/news/fr/gwn/gwn.xml
 50. http://gentoo.org/news/el/gwn/gwn.xml
 51. http://gentoo.org/news/es/gwn/gwn.xml
 52. http://gentoo.org/news/nl/gwn/gwn.xml
 53. http://gentoo.org/news/ja/gwn/gwn.xml
 54. http://gentoo.org/news/ko/gwn/gwn.xml
 55. http://gentoo.org/news/de/gwn/gwn.xml
 56. http://gentoo.org/news/pl/gwn/gwn.xml
 57. http://gentoo.org/news/pt_br/gwn/gwn.xml
 58. http://gentoo.org/news/pt/gwn/gwn.xml
 59. http://gentoo.org/news/ru/gwn/gwn.xml
 60. http://gentoo.org/news/sk/gwn/gwn.xml
 61. http://gentoo.org/news/it/gwn/gwn.xml

Autorzy:
Ulrich Plate <[hidden email]> - Redaktor naczelny
Josh Nichols <[hidden email]> - Redaktor
Chris Atkinson <[hidden email]> - Redaktor
Kyle Bishop <[hidden email]> - Redaktor
Chris Gianelloni <[hidden email]> - Redaktor
Jakub Bożanowski <[hidden email]> - Tłumacz
Damian Kuras <[hidden email]> - Tłumacz
Michał Kurgan <[hidden email]> - Tłumacz
--
[hidden email] mailing list