Tygodnik Gentoo z 18 września 2006.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tygodnik Gentoo z 18 września 2006.

Michal Kurgan-4
/-------------------------------------------------------------------\
| Wersja html jest dostępna pod adresem:                            |
| http://www.gentoo.org/news/pl/gwn/20060918-newsletter.xml         |
\-------------------------------------------------------------------/

Wydanie Tygodnika Gentoo z 18 września 2006.
============================================


1. Wiadomości Gentoo
--------------------

Problemy z openssl
^^^^^^^^^^^^^^^^^^

W wersji 0.9.8c-r2 pakietu dev-libs/openssl wykryto ostatnio kilka błędów.
Użytkownicy x86 po aktualizacji z poprzednich wersji 0.9.8 powinni
przeinstalować openssh i inne aplikacje go wykorzystujące. W przypadku
napotkania problemów z zawieszania się ssh, należy przeinstalować wszystkie
zależne od niego pakiety, gdyż tym właśnie mogą objawić się wykryte usterki.

Wydano Portage 2.1.1
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Zazwyczaj nie praktykuje się informowania o drobnych poprawkach pakietów, ta
jednak zasługuje na chwilę uwagi. Portage w wersji 2.1.1 został na większości
architektur oznaczony jako stabilny. To kolejne wydanie posiada zupełnie nową
implementację dla opcji --depclean. Jest ona teraz zdecydowanie bardziej
ostrożna w oznaczaniu pakietów do usunięcia. W przypadku niepewności co do
jakiegoś pakietu, zostaje on pominięty. Wskazane zostaną również braki w
zależnościach pakietów należących do specjalnej klasy world. Dzięki tym
zmianom używanie tej funkcji w zaktualizowanym systemie powinno być
zdecydowanie bardziej stabilne i bezpieczne. Nowością jest też zwiększenie
funkcjonalności --newuse, które jest teraz bardziej wyczulone na zmiany w
IUSE. Zaraz po migracji z Portage 2.1, użytkownicy mogą zaobserwować znacznie
większą ilość wskazanych pakietów, gdy zostanie użyty parametr --newuse.
Wynik jest jak najbardziej prawidłowy. By uzyskać więcej informacji
dotyczących tych zmian, prosimy odwiedzić strony bugów o numerach #116995[1],
#144333[2], #144661[3] i #146060[4].

 1. http://bugs.gentoo.org/116955
 2. http://bugs.gentoo.org/144333
 3. http://bugs.gentoo.org/144661
 4. http://bugs.gentoo.org/146060

Porządki w pakietach autotools
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Mike Frysinger[5] zmodyfikował ebuildy będące nakładkami dla poszczególnych
wersji autotools, tak żeby nie potrzebowały już wszystkich istniejących
wersji. Użytkownicy powinni uważać na pakiety, które mogą mieć problemy z
zależnościami spowodowanymi tą zmianą. Jeśli aplikacja wymaga specyficznej
wersji autotools, to powinna ona teraz wymagać właśnie jej, a nie ogólnego
interfejsu. Prosimy osoby, które napotkały na jakiekolwiek problemy związane
z brakiem odpowiedniej wersji autotools o stworzenie odpowiedniego raportu o
błędzie[6].

 5. [hidden email]
 6. http://bugs.gentoo.org

2. Społeczność Gentoo
---------------------

Forum
^^^^^

Niech Larry zagości na naszych ekranach!

Jeden z użytkowników forum, Tom Lloyd, używający pseudonimu Napalm Llama
napisał poprawkę na jądro zamieniającą domyślny obrazek pingwina na maskotkę
Gentoo - Larrego. Tom zapytał, czy jego patch powinien zostać dołączony do
zestawu poprawek Gentoo tak, aby maskotka dystrybucji zdobiła ekrany jej
użytkowników. Jak na razie jego propozycji spotkała się z dość ciepłym
przyjęciem.

 * http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-493774.html

Serwis planet.gentoo.org
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Lepiej zapytać zawczasu... nowa funkcjonalność Amaroka

Diego Pettenò[7], opiekun pakietu media-sound/amarok, w oczekiwaniu na
kolejne wydanie w którym zostanie dodane opcjonalne wsparcie dla odtwarzaczy
mp3 Rio Karma, liczy na uzyskanie opinii użytkowników w sprawie tej
funkcjonalności. Prosimy wszystkich posiadaczy tego modelu odtwarzacza,
którzy chcą by Amarok z nim współpracował lub zainteresowanych podstawowym
wsparciem dla Rio Karma w Gentoo o przeczytanie opublikowanego wpisu.

 * http://farragut.flameeyes.is-a-geek.org/articles/2006/09/13/trying-to-ask-
   before-new-amarok-support

 7. [hidden email]

gentoo-user
^^^^^^^^^^^

Usuwanie środowiska Gnome z systemu

Użytkownik Etaoin Shrdlu poprosił o pomoc przy usunięciu Gnome z systemu. Bo
Ørsted Andresen zasugerował: „usuń ręcznie z pliku /var/lib/portage/world te
aplikacje należące do środowiska Gnome, które nie są już Ci potrzebne i
pozwól poleceniu emerge --depclean -va zająć się resztą”.

 * http://thread.gmane.org/gmane.linux.gentoo.user/170041

Aktualizacja BIOS-u

Grant spytał o porady dotyczące aktualizacji BIOS-u. Użytkownicy sugerowali
różne rozwiązania, począwszy od standardowego, z użyciem dyskietki, aż po
konwersję partycji wymiany do formatu DOS-a i wykorzystanie jej do tego
procesu. Ostatecznie jednak Grant użył płyty LiveCD, zalecanej w Linux Mini
HOWTO.

 * http://thread.gmane.org/gmane.linux.gentoo.user/170106
 * http://www.nenie.org/misc/flashbootcd.html

Co jest z nową konfiguracją nazwy domeny?

Użytkownicy wciąż mają problemy z użyciem nowego sposobu konfiguracji nazwy
domeny jaki jest stosowany w nowszych wersjach pakietu baselayout. W ramach
przypomnienia: odpowiednim miejscem na te ustawienia jest plik
/etc/conf.d/net. Więcej informacji na ten temat można znaleźć standardowo
dołączanym przykładzie /etc/conf.d/net.example.

 * http://thread.gmane.org/gmane.linux.gentoo.user/170468

3. Sztuczki i kruczki
---------------------

Zmiana domyślnych kolorów Portage
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Jeśli używamy białego tła w emulatorze terminala i Portage wyświetla jakiś
tekst w kolorze żółtym (na przykład nowe flagi USE z symbolem "%"), może być
on trudny do przeczytania. Aby zmienić globalnie w całym systemie domyślny
żółty na jakiś bardziej czytelny kolor, można na przykład dodać następujące
parametry do pliku /etc/portage/color.map:

.------------------------.
| /etc/portage/color.map |
|------------------------------.
| yellow=0xAA00AA              |
| WARN=0xAA00AA                |
| MERGE_LIST_PROGRESS=0xAA00AA |
`------------------------------'

Przykłady kolorów, które są widoczne jednakowo dobrze zarówno na czarnym, jak
i białym tle to: purpurowy: 0xAA00AA ciemnożółty: 0xAA5500 (wygląda
brązowo/pomarańczowo)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących wątkach.

 * http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-427948.html
 * http://forums.gentoo.org/viewtopic-p-3376132.html

4. Zmiana statusu deweloperów Gentoo
------------------------------------

Odeszli
^^^^^^^

Następujący deweloperzy opuścili projekt Gentoo Linux w minionym tygodniu:

 * Nikt w tym tygodniu

Przybyli
^^^^^^^^

Następujący deweloperzy przyłączyli się do projektu Gentoo Linux w minionym
tygodniu:

 * Nikt w tym tygodniu

Zmienili status
^^^^^^^^^^^^^^^

Następujący deweloperzy zmienili w minionym tygodniu pełnioną w projekcie
Gentoo Linux funkcję:

 * Nikt w tym tygodniu

5. Bezpieczeństwo Gentoo
------------------------

AdPlug: Wiele usterek
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

AdPlug posiada wiele usterek przepełnienia bufora i stery.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[8]

 8. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200609-06.xml

LibXfont, monolityczny X.org: Wiele usterek przekroczenia zakresu liczby
całkowitej
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Parser fontów CID zawiera usterki przepełnienia bufora, które mogą zostać
wykorzystane do wykonania niepożądanego kodu z przekroczonymi uprawnieniami.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[9]

 9. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200609-07.xml

xine-lib: Usterki przepełnienia bufora
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

xine-lib zawiera wiele usterek przepełnienia bufora, które mogą zostać
wykorzystane do wykonania niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[10]

 10. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200609-08.xml

FFmpeg: Usterki przepełnienia bufora
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FFmpeg zawiera wiele usterek przepełnienia bufora, które mogą zostać
wykorzystane do wykonania niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[11]

 11. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200609-09.xml

DokuWiki: Wykonanie niepożądanego polecenia
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DokuWiki zawiera kilka podatnych skryptów, które mogą zostać wykorzystane do
wykonania niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[12]

 12. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200609-10.xml

BIND: Denial of Service
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ISC BIND zawiera dwie usterki umożliwiające, w pewnych warunkach,
przeprowadzenie ataku Denial of Serwice.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[13]

 13. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200609-11.xml

6. Bugzilla
-----------

Podsumowanie
^^^^^^^^^^^^

 * Statystyki
 * Zamknięte bugi
 * Nowe bugi

Statystyki
^^^^^^^^^^

Społeczność Gentoo używa Bugzilli (bugs.gentoo.org[14]) do zgłaszania i
śledzenia błędów, ogłoszeń, sugestii oraz innych form kontaktu z
deweloperami. Pomiędzy 10 września 2006, a 17 września 2006 aktywność w
serwisie przedstawiała się następująco:

 * zgłoszono 861 nowych bugów
 * zamknięto lub rozwiązano 430 bugów
 * 32 uprzednio zamknięte bugi zostały ponownie otwarte
 * 166 bugów oznaczono jako NEEDINFO/WONTFIX/CANTFIX/INVALID/UPSTREAM
 * 202 bugi oznaczono jako duplikaty

Spośród 11130 obecnie otwartych bugów: 37 oznaczono jako 'blocker', 126 jako
'critical', a 530 jako 'major'.

 14. http://bugs.gentoo.org/

Zamknięte Bugi
^^^^^^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, które zamknęły najwięcej bugów w minionym tygodniu,
to:

 * Java team[15], 27 zamkniętych bugów[16]
 * Gentoo Linux Gnome Desktop Team[17], 20 zamkniętych bugów[18]
 * Gentoo Games[19], 16 zamkniętych bugów[20]
 * AMD64 Project[21], 15 zamkniętych bugów[22]
 * Gentoo's Team for Core System packages[23], 13 zamkniętych bugów[24]
 * SpanKY[25], 12 zamkniętych bugów[26]
 * Gentoo Security[27], 8 zamkniętych bugów[28]
 * Gentoo Genkernel Maintainers[29], 8 zamkniętych bugów[30]

 15. [hidden email]
 16. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-09-10&chfieldto=2006-09-17&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 17. [hidden email]
 18. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-09-10&chfieldto=2006-09-17&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 19. [hidden email]
 20. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-09-10&chfieldto=2006-09-17&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 21. [hidden email]
 22. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-09-10&chfieldto=2006-09-17&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 23. [hidden email]
 24. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-09-10&chfieldto=2006-09-17&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 25. [hidden email]
 26. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-09-10&chfieldto=2006-09-17&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 27. [hidden email]
 28. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-09-10&chfieldto=2006-09-17&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 29. [hidden email]
 30. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-09-10&chfieldto=2006-09-17&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]

Nowe Bugi
^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, którym przydzielono najwięcej bugów w minionym
tygodniu, to:

 * Default Assignee for New Packages[31], 55 nowych bugów[32]
 * Gentoo Developer Relations Team[33], 13 nowych bugów[34]
 * AMD64 Project[35], 13 nowych bugów[36]
 * Mozilla Gentoo Team[37], 10 nowych bugów[38]
 * Hanno Boeck[39], 10 nowych bugów[40]
 * Gentoo Sound Team[41], 9 nowych bugów[42]
 * Gentoo Games[43], 8 nowych bugów[44]
 * Gentoo Linux Gnome Desktop Team[45], 7 nowych bugów[46]

 31. [hidden email]
 32. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-09-10&chfieldto=2
     006-09-17&assigned_to=[hidden email]
 33. [hidden email]
 34. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-09-10&chfieldto=2
     006-09-17&assigned_to=[hidden email]
 35. [hidden email]
 36. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-09-10&chfieldto=2
     006-09-17&assigned_to=[hidden email]
 37. [hidden email]
 38. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-09-10&chfieldto=2
     006-09-17&assigned_to=[hidden email]
 39. [hidden email]
 40. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-09-10&chfieldto=2
     006-09-17&assigned_to=[hidden email]
 41. [hidden email]
 42. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-09-10&chfieldto=2
     006-09-17&assigned_to=[hidden email]
 43. [hidden email]
 44. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-09-10&chfieldto=2
     006-09-17&assigned_to=[hidden email]
 45. [hidden email]
 46. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-09-10&chfieldto=2
     006-09-17&assigned_to=[hidden email]

7. Subskrypcja Tygodnika Gentoo
-------------------------------

Aby zaprenumerować Tygodnik Gentoo, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][47].

Aby zrezygnować z subskrypcji, należy wysłać pustego emaila na adres  gentoo-
[hidden email][48] z konta, na które jest zarejestrowana.

 47. [hidden email]
 48. [hidden email]

8. Inne języki
--------------

Tygodnik Gentoo jest dostępny w następujących językach:

 * angielskim[49]
 * chińskim (uproszczony)[50]
 * duńskim[51]
 * francuskim[52]
 * greckim[53]
 * hiszpańskim[54]
 * holenderskim[55]
 * japońskim[56]
 * koreańskim[57]
 * niemieckim[58]
 * polskim[59]
 * portugalskim (Brazylia)[60]
 * portugalskim (Portugalia)[61]
 * rosyjskim[62]
 * włoskim[63]

 49. http://gentoo.org/news/en/gwn/gwn.xml
 50. http://gentoo.org/news/zh_cn/gwn/gwn.xml
 51. http://gentoo.org/news/da/gwn/gwn.xml
 52. http://gentoo.org/news/fr/gwn/gwn.xml
 53. http://gentoo.org/news/el/gwn/gwn.xml
 54. http://gentoo.org/news/es/gwn/gwn.xml
 55. http://gentoo.org/news/nl/gwn/gwn.xml
 56. http://gentoo.org/news/ja/gwn/gwn.xml
 57. http://gentoo.org/news/ko/gwn/gwn.xml
 58. http://gentoo.org/news/de/gwn/gwn.xml
 59. http://gentoo.org/news/pl/gwn/gwn.xml
 60. http://gentoo.org/news/pt_br/gwn/gwn.xml
 61. http://gentoo.org/news/pt/gwn/gwn.xml
 62. http://gentoo.org/news/ru/gwn/gwn.xml
 63. http://gentoo.org/news/it/gwn/gwn.xml

Autorzy:
Ulrich Plate <[hidden email]> - Redaktor naczelny
Diego Pettenò <[hidden email]> - Redaktor
Alfred Carlsson <[hidden email]> - Redaktor
Ellotheth Rimmwen <[hidden email]> - Redaktor
Chris Gianelloni <[hidden email]> - Redaktor
Kuba Bożanowski <[hidden email]> - Tłumacz
Karol Kania <[hidden email]> - Tłumacz
Michał Kurgan <[hidden email]> - Tłumacz
--
[hidden email] mailing list