Tygodnik Gentoo z 2 października 2006.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tygodnik Gentoo z 2 października 2006.

Michal Kurgan-4
/-------------------------------------------------------------------\
| Wersja html jest dostępna pod adresem:                            |
| http://www.gentoo.org/news/pl/gwn/20061002-newsletter.xml         |
\-------------------------------------------------------------------/

Wydanie Tygodnika Gentoo z 2 października 2006.
===============================================


1. Wiadomości Gentoo
--------------------

Płyty Gentoo Linux 2006.1 są już dostępne w sklepie Gentoo
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Od dzisiaj, wersja 2006.1[1] Gentoo Linux dostępna jest w oficjalnym sklepie
Gentoo[2]. Jest to doskonała okazja dla wszystkich chcących wesprzeć rozwój
Gentoo, ponieważ z każdej zakupionej płyty fundacja Gentoo otrzymuje 5
dolarów. Poza płytami w sklepie można także znaleźć różne gadżety jak
czapeczki, naklejki, podkładki pod mysz, koszuli, czy nawet zegar Gentoo!

 1. http://gentoo.org/proj/en/releng/release/2006.1/2006.1.xml
 2. http://www.cafepress.com/officialgentoo/

Konkurs na kliparty i szablony Openoffice.org
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Projekt Dokumentacji Openoffice.org zainicjował konkurs na szablony i
kliparty, które zostaną dołączone do przyszłych wersji pakietu. Sponsorem
konkursu jest WorldLabel.com[3], a na uczestników oczywiście czeka do
wygrania wiele nagród. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby
dostępnych dla użytkowników Openoffice.org szablonów OpenDocument, a także
poprawienie ich jakości. Więcej informacji można znaleźć na stronie domowej
Projektu Dokumentacji OO.o, którą można znaleźć pod adresem
http://documentation.openoffice.org/

 3. http://www.worldlabel.com

2. Międzynarodowe Gentoo
------------------------

Dania: LinuxParty, Roskilde
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

W dniach od 22 do 24 września 2006 roku w Danii w mieście Roskilde odbyła się
impreza Linuxparty.dk Roskilde 2006. Na miejscu można było znaleźć czterech
obecnych oraz jednego byłego dewelopera Gentoo. Imprezę odwiedziła również
spora liczba duńskich użytkowników Gentoo. Bryan Østergaard[4] poprowadził
dwa wykłady, w trakcie pierwszego z nich omówił własne wrażenia z bycia
częścią dużego projektu Open Source. Drugi z wykładów dotyczył spraw
związanych z SELinux.

 * http://pics.stener.nu/linuxparty/
 * http://ostebaronen.dk/galleri/?g=linuxparty_2006
 * http://wiki.linuxparty.dk/ (Danish)

 4. [hidden email]

3. Sztuczki i kruczki
---------------------

Portage, aktualizacja systemu i until
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Na pewno niejeden z użytkowników Gentoo natknął się na sytuację, gdy po
rozpoczęciu aktualizacji systemu i pozostawienia komputera samemu sobie po
powrocie natknęło się komunikat o błędzie, który wystąpił w trakcie
kompilacji jednego z pakietów.

Następujące lista poleceń, włączając w to polecenie bash 'until' umożliwi
aktualizację całego systemu z pominięciem problematycznych pakietów:

.------------------------------------------------.
| Użycie until by pominąć problematyczne pakiety |
|----------------------------------------------.
| # sudo emerge -Du world ||                   |
| # until sudo emerge --resume --skipfirst; do |
| # sudo emerge --resume --skipfirst; done     |
`----------------------------------------------'

Po zakończeniu działania, aby przekonać się, które z pakietów zostały
pominięte należy wykonać następujące polecenie:

.----------------------------------.
| Sprawdzenie pominiętych pakietów |
|----------------------------------.
| # emerge -Dup world              |
`----------------------------------'

Ostrzeżenie:  W pewnych specyficznych warunkach możliwe jest, że użycie
powyższej procedury może spowodować problemy w systemie. Zawsze należy
sprawdzić rezultat polecenia emerge -Dup world przed skorzystaniem z
powyższej porady.

4. Zmiana statusu deweloperów Gentoo
------------------------------------

Odeszli
^^^^^^^

Następujący deweloperzy opuścili projekt Gentoo Linux w minionym tygodniu:

 * Sven Vermeulen (swift)

Przybyli
^^^^^^^^

Następujący deweloperzy przyłączyli się do projektu Gentoo Linux w minionym
tygodniu:

 * Tristan Heaven (nyhm) Games Team
 * Tiziano Müller (dev-zero) PostgreSQL Team
 * Jim Ramsay (lack) Rox Team

Zmienili status
^^^^^^^^^^^^^^^

Następujący deweloperzy zmienili w minionym tygodniu pełnioną w projekcie
Gentoo Linux funkcję:

 * Nikt w tym tygodniu

5. Bezpieczeństwo Gentoo
------------------------

ImageMagick: Wiele usterek
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ImageMagick zawiera wiele usterek przepełnienia bufora, które mogą zostać
wykorzystane do wykonania niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[5]

 5. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200609-14.xml

GnuTLS: Podrobienie podpisu RSA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

GnuTLS ma problemy z obsługą nadmiarowych danych, co może zostać wykorzystane
do podrobienia podpisu PKCS #1 v1.5.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[6]

 6. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200609-15.xml

Tikiwiki: Wykonanie niepożądanego polecenia
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Tikiwiki zawiera usterkę cross-site scripting (XSS) oraz inne problemy
bezpieczeństwa, które mogą zostać wykorzystane do zdalnego wykonania
niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[7]

 7. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200609-16.xml

OpenSSH: Denial of Service
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Usterka w demonie OpenSSH umożliwia zdalnemu, nieuwierzytelnionemu
użytkownikowi przeprowadzenie ataku Denial of Service.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[8]

 8. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200609-17.xml

Opera: Podrobienie podpisu RSA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Opera ma problemy z poprawną weryfikacją pewnych podpisów.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[9]

 9. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200609-18.xml

Mozilla Firefox: Wiele usterek
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Mozilla Foundation opublikowała raport opisujący szereg usterek w Mozilla
Firefox, włączając w to usterkę umożliwiającą wykonanie niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[10]

 10. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200609-19.xml

DokuWiki: Wstrzyknięcie polecenia powłoki oraz usterka Denial of Service
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DokuWiki zawiera usterkę wstrzyknięcia polecenia powłoki oraz umożliwia
przeprowadzenie ataku Denial of Service, gdy używany jest pakiet ImageMagick.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[11]

 11. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200609-20.xml

6. Bugzilla
-----------

Podsumowanie
^^^^^^^^^^^^

 * Statystyki
 * Zamknięte bugi
 * Nowe bugi

Statystyki
^^^^^^^^^^

Społeczność Gentoo używa Bugzilli (bugs.gentoo.org[12]) do zgłaszania i
śledzenia błędów, ogłoszeń, sugestii oraz innych form kontaktu z
deweloperami. Pomiędzy 24 września 2006, a 1 października 2006 aktywność w
serwisie przedstawiała się następująco:

 * zgłoszono 798 nowych bugów
 * zamknięto lub rozwiązano 470 bugów
 * 25 uprzednio zamkniętych bugów zostało ponownie otwartych
 * 147 bugów oznaczono jako NEEDINFO/WONTFIX/CANTFIX/INVALID/UPSTREAM
 * 174 bugi oznaczono jako duplikaty

Spośród 11209 obecnie otwartych bugów: 33 oznaczono jako 'blocker', 122 jako
'critical', a 525 jako 'major'.

 12. http://bugs.gentoo.org/

Zamknięte Bugi
^^^^^^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, które zamknęły najwięcej bugów w minionym tygodniu,
to:

 * Gentoo Games[13], 40 zamkniętych bugów[14]
 * AMD64 Project[15], 20 zamkniętych bugów[16]
 * Gentoo Linux Clustering Team[17], 19 zamkniętych bugów[18]
 * Portage team[19], 17 zamkniętych bugów[20]
 * Gentoo Security[21], 16 zamkniętych bugów[22]
 * Robin Johnson[23], 13 zamkniętych bugów[24]
 * PHP Bugs[25], 13 zamkniętych bugów[26]
 * Gentoo VMWare Bug Squashers[27], 12 zamkniętych bugów[28]

 13. [hidden email]
 14. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-09-24&chfieldto=2006-10-01&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 15. [hidden email]
 16. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-09-24&chfieldto=2006-10-01&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 17. [hidden email]
 18. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-09-24&chfieldto=2006-10-01&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 19. [hidden email]
 20. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-09-24&chfieldto=2006-10-01&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 21. [hidden email]
 22. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-09-24&chfieldto=2006-10-01&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 23. [hidden email]
 24. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-09-24&chfieldto=2006-10-01&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 25. [hidden email]
 26. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-09-24&chfieldto=2006-10-01&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 27. [hidden email]
 28. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-09-24&chfieldto=2006-10-01&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]

Nowe Bugi
^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, którym przydzielono najwięcej bugów w minionym
tygodniu, to:

 * Default Assignee for Orphaned Packages[29], 33 nowe bugi[30]
 * Default Assignee for New Packages[31], 25 nowych bugów[32]
 * Gentoo Shell Tools Herd Bugs[33], 14 nowych bugów[34]
 * Gentoo TreeCleaner Project[35], 13 nowych bugów[36]
 * AMD64 Project[37], 13 nowych bugów[38]
 * Wolfram Schlich[39], 12 nowych bugów[40]
 * Netmon Herd[41], 9 nowych bugów[42]
 * Gentoo Linux Gnome Desktop Team[43], 9 nowych bugów[44]

 29. [hidden email]
 30. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-09-24&chfieldto=2
     006-10-01&assigned_to=[hidden email]
 31. [hidden email]
 32. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-09-24&chfieldto=2
     006-10-01&assigned_to=[hidden email]
 33. [hidden email]
 34. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-09-24&chfieldto=2
     006-10-01&assigned_to=[hidden email]
 35. [hidden email]
 36. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-09-24&chfieldto=2
     006-10-01&assigned_to=[hidden email]
 37. [hidden email]
 38. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-09-24&chfieldto=2
     006-10-01&assigned_to=[hidden email]
 39. [hidden email]
 40. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-09-24&chfieldto=2
     006-10-01&assigned_to=[hidden email]
 41. [hidden email]
 42. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-09-24&chfieldto=2
     006-10-01&assigned_to=[hidden email]
 43. [hidden email]
 44. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-09-24&chfieldto=2
     006-10-01&assigned_to=[hidden email]

7. Opinie czytelników
---------------------

Jeśli chcesz, aby Tygodnik Gentoo był jeszcze lepszy, podziel się z nami[45]
swoją opinią na jego temat. Uwagi dotyczące tłumaczenia można zgłaszać na
adres koordynatora[46].

 45. [hidden email]
 46. [hidden email]

8. Subskrypcja Tygodnika Gentoo
-------------------------------

Aby zaprenumerować Tygodnik Gentoo, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][47].

Aby zrezygnować z subskrypcji, należy wysłać pustego emaila na adres  gentoo-
[hidden email][48] z konta, na które jest zarejestrowana.

 47. [hidden email]
 48. [hidden email]

9. Inne języki
--------------

Tygodnik Gentoo jest dostępny w następujących językach:

 * angielskim[49]
 * chińskim (uproszczony)[50]
 * duńskim[51]
 * francuskim[52]
 * greckim[53]
 * hiszpańskim[54]
 * holenderskim[55]
 * japońskim[56]
 * koreańskim[57]
 * niemieckim[58]
 * polskim[59]
 * portugalskim (Brazylia)[60]
 * portugalskim (Portugalia)[61]
 * rosyjskim[62]
 * włoskim[63]

 49. http://gentoo.org/news/en/gwn/gwn.xml
 50. http://gentoo.org/news/zh_cn/gwn/gwn.xml
 51. http://gentoo.org/news/da/gwn/gwn.xml
 52. http://gentoo.org/news/fr/gwn/gwn.xml
 53. http://gentoo.org/news/el/gwn/gwn.xml
 54. http://gentoo.org/news/es/gwn/gwn.xml
 55. http://gentoo.org/news/nl/gwn/gwn.xml
 56. http://gentoo.org/news/ja/gwn/gwn.xml
 57. http://gentoo.org/news/ko/gwn/gwn.xml
 58. http://gentoo.org/news/de/gwn/gwn.xml
 59. http://gentoo.org/news/pl/gwn/gwn.xml
 60. http://gentoo.org/news/pt_br/gwn/gwn.xml
 61. http://gentoo.org/news/pt/gwn/gwn.xml
 62. http://gentoo.org/news/ru/gwn/gwn.xml
 63. http://gentoo.org/news/it/gwn/gwn.xml

Autorzy:
Ulrich Plate <[hidden email]> - Redaktor naczelny
Steven W. Elling <[hidden email]> - Redaktor
Chris Gianelloni <[hidden email]> - Redaktor
Damian Kuras <[hidden email]> - Tłumacz
Michał Kurgan <[hidden email]> - Tłumacz

--
[hidden email] mailing list