Tygodnik Gentoo z 20 listopada 2006.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tygodnik Gentoo z 20 listopada 2006.

Michal Kurgan-4
/-------------------------------------------------------------------\
| Wersja html jest dostępna pod adresem:                            |
| http://www.gentoo.org/news/pl/gwn/20061120-newsletter.xml         |
\-------------------------------------------------------------------/

Wydanie Tygodnika Gentoo z 20 listopada 2006.
=============================================


1. Wiadomości Gentoo
--------------------

Prośba o pomoc w testowaniu nowej wersji Bugzilli
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Zespół Gentoo Infrastructure udostępnił do testów - na czas od dwóch do
czterech tygodni - nową Bugzillę. Planuje się, że serwis zacznie działać
stabilnie w okolicach Bożego Narodzenia.

Wśród najważniejszych usprawnień wymienić można:

 * Nowszą wersję silnika Bugzilli
 * Dużo większą wydajność bazy danych
 * Automatyczne przełączanie się między komputerami obsługującymi bazę
 * O wiele lepszy system kopii zapasowych, który powinien zwiększyć dostępność
   bazy nocą

Pomóc przy testowaniu nowej wersji Bugzilli można poprzez przeszukiwanie
zasobów o istniejących błędach. W tym celu zamiast dotychczasowego adresu,
http://bugs.gentoo.org, należy użyć nowego, http://bugstest.gentoo.org.

Uwaga:  Serwer testowy nie obsługuje danych używanych przy pracy nad rozwojem
Gentoo. Wprowadzone tam informacje o błędach nie będą przeglądane przez
żadnych deweloperów. Wszelkie informacje o usterkach należy zgłaszać
normalnym sposobem[1].

W przypadku zauważenia jakichkolwiek błędów, należy zgłosić je za
pośrednictwem zwykłego serwisu Bugzilla[1], przypisując je do
[hidden email], używając słowa kluczowego 'bugtest' w podsumowaniu.
Robin Johnson obawia się, że mogą nastąpić pewne problemy z kodowaniem UTF-8,
dlatego pomoc ze strony użytkowników Gentoo nie używających standardów ASCII
będzie bardzo przydatna.

Podziękowania dla Mike'a Doty[2], Robina Johnsona[3], Lance'a Albertsona[4],
Neda Ludda[5], Jeffa Formana[6] i Corey'a Shieldsa[7] za całą ich ciężką
pracę. Ponadto podziękowania należą się firmie GNi[8], za udostępnieniu
sprzętu oraz usług kolokacyjnych, dzięki którym cały projekt mógł ruszyć.

Więcej informacji znaleźć można w oryginalnym ogłoszeniu Robina na liście
dyskusyjnej gentoo-dev[9].

 1. http://bugs.gentoo.org
 2. [hidden email]
 3. [hidden email]
 4. [hidden email]
 5. [hidden email]
 6. [hidden email]
 7. [hidden email]
 8. http://www.gni.com
 9. http://archives.gentoo.org/gentoo-dev/msg_141090.xml

2. Społeczność Gentoo
---------------------

Lista dyskusyjna gentoo-user
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Przypadkowo usunięta zawartość katalogu /sbin

Podczas przypadkowego błędnego użycia wyrażenia regularnego James Colby usunął
całą zawartość swojego katalogu /sbin. Odzyskał jednak podstawową kontrolę nad
systemem, kopiując zawartość /sbin z pliku stage3 do swojego katalogu /sbin.
Zapytał, czy wymagane jest użycie emerge world, aby przywrócić /sbin do
pierwotnej postaci.

Geistteufel i Bo Ørsted Andresen zasugerowali sposoby, dzięki którym można
określić, które pakiety zawierają pliki leżące w katalogu /sbin i
przeinstalować je. Geistteufel zaproponował użycie equery b /sbin z konta
superużytkownika. Po użyciu tego polecenia na ekranie powinny się znaleźć
wszystkie pakiety posiadające pliki w tym katalogu. By naprawić system należy
przeinstalować każdy z tych pakietów. Rozwiązanie zaproponowane przez Bo
Ørsteda Andresena zautomatyzowało cały proces:

.------------------------------.
| Automatyczna naprawa systemu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| #cd /var/db/pkg && emerge -va1 $(for pkg in */*; do cut -d' ' -f2 "${pkg}"/CONTENTS | grep -q '^/sbin/' && echo "=${pkg}" done) |
`---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'

Odpowiadający zgodzili się, że użycie emerge world byłoby niepotrzebne.

 * http://archives.gentoo.org/gentoo-user/msg_103857.xml

Ustawienie zmiennej LINGUAS dla pojedynczego pakietu

Fernando Canizo ustawił w swoim systemie flagi LINGUAS zarówno dla języka
angielskiego, jak i hiszpańskiego (LINGUAS="en es"). Chciałby on jednak mieć
możliwość ustawienie języka dla poszczególnych aplikacji, podobnie jak to jest
w stosunku do flag USE, dzięki plikowi /etc/portage/package.use.

Bo Ørsted Andresen zauważył, że Fernando mógłby skorzystać z flag USE,
linguas_es i linguas_en, podobnie jak to ma miejsce w przypadku zwykłych flag
ustawianych dla poszczególnych pakietów w pliku /etc/portage/package.use.
Można tak zrobić, ponieważ w odniesieniu do flag LINGUAS działa reguła
USE_EXPANDED, która powoduje „przetłumaczenie” flag LINGUAS na flagi USE.
Wskazał także odnośnik do odpowiedniej sekcji w dokumentacji dla
deweloperów[10] opisujący to zagadnienie.

 * http://archives.gentoo.org/gentoo-user/msg_103893.xml

 10. http://devmanual.gentoo.org/general-concepts/use-flags/index.html#use_exp
     and-and-arch-use-flags

Lista dyskusyjna gentoo-cluster
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SC06 -- oferta SiCortex

Donnie Berkholz[11] zaprosił wszystkich zainteresowanych na trwającą właśnie
konferencję SuperComputing 06[12] i zapoznanie się ze stoiskiem firmy
SiCortex. SiCortex pracuje nad dwoma rozwiązaniami klastrowymi korzystającymi
z architektury MIPS - jednego składającego się z 5,800 i drugiego złożonego z
650 jednostek. Klastry te mają być obsługiwane przez Gentoo Linux.

Brian D. Ropers-Huilman doniósł, że widział stoisko SiCortex, na którym
zadziwił go klaster o wydajności 8 TF zużywający jedyne 18KW prądu. Jednakże,
nie był pewny, kiedy firma ruszy z ich produkcją, ani czy Gentoo naprawdę
zostanie użyte jako system operacyjny.

Joel Martin[13], deweloper Gentoo, który pracuje w SiCortex dostarczył więcej
informacji o ofercie firmy. W ciągu kilku miesięcy planuje się udostępnienie
komputera o 5.832 procesorach (972 sześciordzeniowych jednostek, każda z nich
będzie wyposażona 8 GB pamięci RAM) za około 2 miliony dolarów, który z
pewnością będzie obsługiwany przez Gentoo.

Joel wskazał że więcej informacji można znaleźć w dokumentacji udostępnionej
przez firmę SiCortex[14].

 * http://archives.gentoo.org/gentoo-cluster/msg_00945.xml

 11. [hidden email]
 12. http://sc06.supercomputing.org/
 13. [hidden email]
 14. http://sicortex.com/prod_white.shtml

3. Zmiana statusu deweloperów Gentoo
------------------------------------

Odeszli
^^^^^^^

Następujący deweloperzy opuścili projekt Gentoo Linux w minionym tygodniu:

 * Nikt w tym tygodniu

Przybyli
^^^^^^^^

Następujący deweloperzy przyłączyli się do projektu Gentoo Linux w minionym
tygodniu:

 * Rémi Cardona (remi) zespół Gnome

Zmienili status
^^^^^^^^^^^^^^^

Następujący deweloperzy zmienili w minionym tygodniu pełnioną w projekcie
Gentoo Linux funkcję:

 * Nikt w tym tygodniu

4. Bezpieczeństwo Gentoo
------------------------

OpenSSH: Wiele usterek Denial of Service
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OpenSSH zawiera wiele usterek Denial of Service.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[15]

 15. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200611-06.xml

GraphicsMagick: Przepełnienie bufora w obsłudze plików PALM i DCM
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

GraphicsMagick zawiera usterki w kodzie obsługującym obrazy PALM i DCM, co
potencjalnie może zostać wykorzystane do wykonania niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[16]

 16. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200611-07.xml

RPM: Przepełnienie bufora
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

RPM zawiera usterkę przepełnienia bufora, która potencjalnie może zostać
wykorzystana do wykonania niepożądanego kodu w czasie przetwarzania
spreparowanych pakietów rpm.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[17]

 17. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200611-08.xml

libpng: Denial of Service
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Usterka w bibliotece libpng umożliwia zdalnemu napastnikowi nieoczekiwane
zamknięcie aplikacji przetwarzających obrazy niewiadomego pochodzenia.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[18]

 18. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200611-09.xml

WordPress: Wiele usterek
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Usterki w WordPress umożliwiają przeprowadzenie ataku Denial of Service,
ujawnienia informacji o użytkownikach oraz nadpisanie plików o ograniczonym
dostępie.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[19]

 19. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200611-10.xml

5. Pakiety przewidziane do usunięcia
------------------------------------

Poniżej można znaleźć listę pakietów, które zostaną w najbliższym czasie
usunięte z drzewa Portage. Informacje te pochodzą z różnych źródeł, włączając
projekt Treecleaners[20] oraz zgłoszenia od poszczególnych deweloperów.

 20. http://gentoo.org/proj/en/qa/treecleaners

Ostatnie namaszczenie:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.------------------------------------------------------------------------.
| Pakiet:                     | Data usunięcia:  | Kontakt:              |
|------------------------------------------------------------------------|
| app-laptop/pmud             | 13 grudnia 06    | Joseph Jezak[21]      |
|------------------------------------------------------------------------|
| app-laptop/wmbatppc         | 13 grudnia 06    | Joseph Jezak[21]      |
|------------------------------------------------------------------------|
| dev-ada/adabroker           | 14 grudnia 06    | George Shapovalov[22] |
|------------------------------------------------------------------------|
| sci-mathematics/gturing     | 15 grudnia 06    | Markus Dittrich[23]   |
|------------------------------------------------------------------------|
| net-proxy/dansguardian-dgav | 17 grudnia 06    | Alin Nastac[24]       |
|------------------------------------------------------------------------|
| net-dialup/gigaset-isdn     | 18 stycznia 07   | Alin Nastac[24]       |
|------------------------------------------------------------------------|
| dev-ada/adaopengl           | 14 grudnia 06    | George Shapovalov[22] |
|------------------------------------------------------------------------|
| dev-ada/adabindx            | 14 grudnia 06    | George Shapovalov[22] |
`------------------------------------------------------------------------'

 21. [hidden email]
 22. [hidden email]
 23. [hidden email]
 24. [hidden email]

6. Bugzilla
-----------

Podsumowanie
^^^^^^^^^^^^

 * Statystyki
 * Zamknięte bugi
 * Nowe bugi

Statystyki
^^^^^^^^^^

Społeczność Gentoo używa Bugzilli (bugs.gentoo.org[25]) do zgłaszania i
śledzenia błędów, ogłoszeń, sugestii oraz innych form kontaktu z deweloperami.
Pomiędzy 12 listopada 2006, a 19 listopada 2006 aktywność w serwisie
przedstawiała się następująco:

 * zgłoszono 776 nowych bugów
 * zamknięto lub rozwiązano 409 bugów
 * otwarto ponownie 21 uprzednio zamkniętych bugów
 * 148 bugów oznaczono jako NEEDINFO/WONTFIX/CANTFIX/INVALID/UPSTREAM
 * 176 bugów oznaczono jako duplikaty

Spośród 10911 obecnie otwartych bugów: 27 oznaczono jako 'blocker', 102 jako
'critical', a 479 jako 'major'.

 25. http://bugs.gentoo.org/

Zamknięte Bugi
^^^^^^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, które zamknęły najwięcej bugów w minionym tygodniu,
to:

 * Gentoo Linux Gnome Desktop Team[26], 24 zamknięte bugi[27]
 * Gentoo Games[28], 22 zamknięte bugi[29]
 * Gentoo KDE team[30], 17 zamkniętych bugów[31]
 * Portage team[32], 13 zamkniętych bugów[33]
 * PPC Porters[34], 12 zamkniętych bugów[35]
 * Desktop Misc. Team[36], 10 zamkniętych bugów[37]
 * AMD64 Project[38], 10 zamkniętych bugów[39]
 * Gentoo Sound Team[40], 9 zamkniętych bugów[41]

 26. [hidden email]
 27. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-11-12&chfieldto=2006-11-19&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 28. [hidden email]
 29. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-11-12&chfieldto=2006-11-19&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 30. [hidden email]
 31. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-11-12&chfieldto=2006-11-19&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 32. [hidden email]
 33. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-11-12&chfieldto=2006-11-19&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 34. [hidden email]
 35. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-11-12&chfieldto=2006-11-19&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 36. [hidden email]
 37. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-11-12&chfieldto=2006-11-19&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 38. [hidden email]
 39. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-11-12&chfieldto=2006-11-19&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 40. [hidden email]
 41. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-11-12&chfieldto=2006-11-19&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]

Nowe Bugi
^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, którym przydzielono najwięcej bugów w minionym
tygodniu, to:

 * Default Assignee for New Packages[42], 31 nowych bugów[43]
 * Default Assignee for Orphaned Packages[44], 11 nowych bugów[45]
 * Gentoo's Team for Core System packages[46], 9 nowych bugów[47]
 * AMD64 Project[48], 7 nowych bugów[49]
 * Gentoo Sound Team[50], 6 nowych bugów[51]
 * Java team[52], 6 nowych bugów[53]
 * Gentoo Games[54], 6 nowych bugów[55]
 * Gentoo KDE team[56], 5 nowych bugów[57]

 42. [hidden email]
 43. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-11-12&chfieldto=200
     6-11-19&assigned_to=[hidden email]
 44. [hidden email]
 45. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-11-12&chfieldto=200
     6-11-19&assigned_to=[hidden email]
 46. [hidden email]
 47. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-11-12&chfieldto=200
     6-11-19&assigned_to=[hidden email]
 48. [hidden email]
 49. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-11-12&chfieldto=200
     6-11-19&assigned_to=[hidden email]
 50. [hidden email]
 51. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-11-12&chfieldto=200
     6-11-19&assigned_to=[hidden email]
 52. [hidden email]
 53. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-11-12&chfieldto=200
     6-11-19&assigned_to=[hidden email]
 54. [hidden email]
 55. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-11-12&chfieldto=200
     6-11-19&assigned_to=[hidden email]
 56. [hidden email]
 57. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-11-12&chfieldto=200
     6-11-19&assigned_to=[hidden email]

7. Opinie czytelników
---------------------

Tygodnik Gentoo jest tworzony i tłumaczony przez ochotników i członków
społeczności, którzy nadsyłają swoje pomysły i gotowe artykuły. Zachęcamy
wszystkich do pomocy i współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów Tygodnika
Gentoo. Oczekujemy na wasze propozycje artykułów, interesują nas także opinie
na temat tych już opublikowanych. Wszelkie komentarze prosimy kierować na
adres Tygodnika Gentoo[58]. Uwagi dotyczące tłumaczenia należy zgłaszać na
adres koordynatora[59]. Pomóżcie sprawić, by Tygodnik Gentoo był jeszcze
lepszy.

 58. [hidden email]
 59. [hidden email]

8. Subskrypcja Tygodnika Gentoo
-------------------------------

Aby zaprenumerować Tygodnik Gentoo, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][60].

Aby zrezygnować z subskrypcji, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][61] z konta, na które jest
zarejestrowana.

 60. [hidden email]
 61. [hidden email]

9. Inne języki
--------------

Tygodnik Gentoo jest dostępny w następujących językach:

 * angielskim[62]
 * chińskim (uproszczony)[63]
 * duńskim[64]
 * francuskim[65]
 * greckim[66]
 * hiszpańskim[67]
 * holenderskim[68]
 * japońskim[69]
 * koreańskim[70]
 * niemieckim[71]
 * polskim[72]
 * portugalskim (Brazylia)[73]
 * portugalskim (Portugalia)[74]
 * rosyjskim[75]
 * słowackim[76]
 * tureckim[77]
 * włoskim[78]

 62. http://gentoo.org/news/en/gwn/gwn.xml
 63. http://gentoo.org/news/zh_cn/gwn/gwn.xml
 64. http://gentoo.org/news/da/gwn/gwn.xml
 65. http://gentoo.org/news/fr/gwn/gwn.xml
 66. http://gentoo.org/news/el/gwn/gwn.xml
 67. http://gentoo.org/news/es/gwn/gwn.xml
 68. http://gentoo.org/news/nl/gwn/gwn.xml
 69. http://gentoo.org/news/ja/gwn/gwn.xml
 70. http://gentoo.org/news/ko/gwn/gwn.xml
 71. http://gentoo.org/news/de/gwn/gwn.xml
 72. http://gentoo.org/news/pl/gwn/gwn.xml
 73. http://gentoo.org/news/pt_br/gwn/gwn.xml
 74. http://gentoo.org/news/pt/gwn/gwn.xml
 75. http://gentoo.org/news/ru/gwn/gwn.xml
 76. http://gentoo.org/news/sk/gwn/gwn.xml
 77. http://gentoo.org/news/tr/gwn/gwn.xml
 78. http://gentoo.org/news/it/gwn/gwn.xml

Autorzy:
Ulrich Plate <[hidden email]> - Redaktor naczelny
Chris Atkinson <[hidden email]> - Redaktor
Chris Gianelloni <[hidden email]> - Redaktor
Michał Kurgan <[hidden email]> - Tłumacz
Bartek Stalewski <[hidden email]> - Tłumacz--
[hidden email] mailing list