Tygodnik Gentoo z 23 października 2006.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tygodnik Gentoo z 23 października 2006.

Michal Kurgan-4
/-------------------------------------------------------------------\
| Wersja html jest dostępna pod adresem:                            |
| http://www.gentoo.org/news/pl/gwn/20061023-newsletter.xml         |
\-------------------------------------------------------------------/

Wydanie Tygodnika Gentoo z 23 października 2006.
================================================


1. Wiadomości Gentoo
--------------------

Gentoo Linux certified on Sun Fire T1000/T2000
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Gentoo Linux 2006.1 dla architektury SPARC jest jedną z dwóch dystrybucji
Linuksa, które uzyskały certyfikat[1] od firmy Sun świadczący o poprawnym
działaniu na serwerach Sun Fire wyposażonych w technologię CoolThreads i
pracujących pod kontrolną procesora UltraSPARC T1. Sun współpracował w
zespołem Gentoo/SPARC[2], by zapewnić wsparcie dla najnowszej serii ich
serwerów pod Gentoo Linux. Firmie należą się wielkie podziękowania za
darowiznę serwera Sun Fire T2000 na rzecz Fundacji, której celem jest pomoc w
dalszym rozwoju projektu Gentoo/SPARC.

 1. http://www.sun.com/servers/coolthreads/tnb/linux.jsp
 2. http://gentoo.org/proj/en/base/sparc

2. Społeczność Gentoo
---------------------

Forum
^^^^^

Automatyczne generowanie raportów o błędach w Portage

Użytkownik ThinkingInBinary przedstawił na Forum pomysł stworzenia systemu
automatycznego raportowania błędów tak, by ułatwić życie zarówno deweloperom
jak i użytkownikom. Aplikacja zbierałaby informacje uzyskane po wystąpieniu
błędu i wysyłała je do deweloperów. Poza automatycznym zbieraniem danych
pokazywałaby użytkownikowi instrukcje jak, krok po kroku, rozwiązać problem
jeśli istnieje już jego rozwiązanie.

 * http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-507606.html

Lista dyskusyjna gentoo-user
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Jak pozbyć się kopete?

Roy Wright nie mógł pozbyć się kopete-3.5.5-r1. Kiedy próbował usunąć
aplikacje, Portage upierał się, aby zainstalować ją z powrotem i uniemożliwiał
mu aktualizację całego systemu, gdy posługiwał się klasą world. Jako
prowizoryczne rozwiązanie, Neil Bothwick zaproponował:

.----------------------------------------------------.
| Dodawanie pakietu kopete do pliku package.provided |
|----------------------------------------------------------------------------.
| # mkdir -p /etc/portage/profile                                            |
| # echo "kde-base/kopete-3.5.5-r1" >> /etc/portage/profile/package.provided |
`----------------------------------------------------------------------------'

Roy zgłosił że dzięki tej podpowiedzi udało mu się rozwiązać problem, ale
zastanawiał się co właściwie zrobił. Użytkownik bn wyjaśnił, że przekonał
Portage, że kopete jest zainstalowane w systemie pomimo tego, że tak naprawdę
nie jest. Haarm Geerts zwrócił jednak uwagę, że jest to raczej obejście
problemu, a nie jego ostateczne rozwiązanie, więc jest dość prawdopodobne, że
w niedalekiej przyszłości Roy będzie musiał mu poświęcić więcej czasu.

 * http://thread.gmane.org/gmane.linux.gentoo.user/172526

Problem z aktualizacją pakietu xorg-server

james próbując zainstalować xorg-server-1.1.1-r1, natrafił na błąd kompilacji
o treści "Cannot write to '/usr/share/X11/xkb/compiled'". Plik
/usr/share/X11/xkb/compiled był dowiązaniem symbolicznym do nieistniejącego
/var/lib/xkb.

Alan McKinnon napisał, że uruchamiając polecenie "equery belongs /var/lib/xkb"
w jego systemie, wynik pokazał że plik należy do pakietu xkbcomp i zasugerował
jego ponowną instalację. James potwierdził, że zasugerowane rozwiązanie
okazało się skuteczne.

 * http://thread.gmane.org/gmane.linux.gentoo.user/172393

Lista dyskusyjna gentoo-dev
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

vim-syntax globalną flagą USE?

Caleb Cushing zasugerował dodanie kolejnej globalnej flagi USE, vim-syntax, by
umożliwić użytkownikom większą wygodę zarządzania pakietami vim syntax. Dla
przykładu, gdy flaga byłaby aktywna, instalując x11-wm/fluxbox, pakiet
app-vim/fluxbox-syntax również zostałby zainstalowany. Pomysł spotkał się z
pozytywnymi reakcjami i Mike Kelly utworzył raport o błędzie[3], aby śledzić
postęp w jego realizacji dla około 12 pakietów, których dotyczy.

 * http://thread.gmane.org/gmane.linux.gentoo.devel/43442

Wsparcie dla i386

Mike Frysinger zwrócił uwagę deweloperom Gentoo, że architekturę i386 czeka
trudną przyszłość. Zaczynając od glibc-2.6 będzie wymagać biblioteki TLS, a w
przypadku i386 brakuje wymaganych instrukcji by móc ją wspierać. Późniejszych
modeli x86 ten problem już nie dotyczy. Trwają dyskusje nad tym w jaki sposób
zapewnić wsparcie dla tej podarchitektóry, gdy ta zmiana już nastąpi. Podczas,
gdy glibc-2.5 może dalej być wykorzystywane (co ma znaczenie w czasie
tworzenia wydań używających CHOST="i386-*" do budowy pakietów), jednak gdy
tylko odkryte zostaną problemy z bezpieczeństwem to może to oznaczać koniec
dla i386.

 * http://thread.gmane.org/gmane.linux.gentoo.devel/43417

 3. http://bugs.gentoo.org/152275

3. Zmiana statusu deweloperów Gentoo
------------------------------------

Odeszli
^^^^^^^

Następujący deweloperzy opuścili projekt Gentoo Linux w minionym tygodniu:

 * Denis Dupeyron (calchan)

Przybyli
^^^^^^^^

Następujący deweloperzy przyłączyli się do projektu Gentoo Linux w minionym
tygodniu:

 * Matti Bickel (mabi) PPC
 * Piotr Jaroszyński (peper) voip/mozilla
 * Jurek Bartuszek (jurek) dotnet

Zmienili status
^^^^^^^^^^^^^^^

Następujący deweloperzy zmienili w minionym tygodniu pełnioną w projekcie
Gentoo Linux funkcję:

 * Nikt w tym tygodniu

4. Bezpieczeństwo Gentoo
------------------------

Seamonkey: Wiele usterek
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Projekt Seamonkey opublikował raport opisujący wiele usterek bezpieczeństwa w
aplikacji.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[4]

 4. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200610-04.xml

CAPI4Hylafax fax receiver: Wykonanie niepożądanego kodu
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

CAPI4Hylafax umożliwia zdalnemu napastnikowi wykonanie niepożądanych poleceń.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[5]

 5. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200610-05.xml

Mozilla Network Security Service (NSS): Podrobienie podpisu RSA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NSS zawiera błąd w procedurze weryfikacji podpisu PKCS #1 v1.5.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[6]

 6. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200610-06.xml

Python: Przepełnienie bufora
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Funkcja „repr()” Pythona zawiera usterkę, która może zostać wykorzystana do
przeprowadzenia ataku Denial of Service oraz potencjalnie wykonania
niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[7]

 7. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200610-07.xml

Cscope: Wiele usterek przepełnienia bufora
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Cscope zawiera wiele usterek przepełnienia bufora, które mogą zostać
wykorzystane do wykonania niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[8]

 8. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200610-08.xml

libmusicbrainz: Wiele usterek przepełnienia bufora
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

libmusicbrainz zawiera wiele usterek przepełnienia bufora, które mogą zostać
wykorzystane do przeprowadzenia ataku Denial of Service oraz potencjalnie
wykonania niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[9]

 9. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200610-09.xml

5. Pakiety przewidziane do usunięcia
------------------------------------

Poniżej można znaleźć listę pakietów, które zostaną w najbliższym czasie
usunięte z drzewa Portage. Informacje te pochodzą z różnych źródeł, włączając
projekt Treecleaners[10] oraz zgłoszenia od poszczególnych deweloperów.

 10. http://gentoo.org/proj/en/qa/treecleaners

Ostatnie namaszczenie:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.------------------------------------------------------------------------.
| Pakiet:                | Data usunięcia:  | Kontakt:                   |
|------------------------------------------------------------------------|
| net-misc/klapjack      | 15 listopada 06  | Alberto Suárez López[11]   |
|------------------------------------------------------------------------|
| sys-devel/odinmp       | 16 listopada 06  | Olivier Crete[12]          |
|------------------------------------------------------------------------|
| www-apps/issue-tracker | 19 listopada 06  | Renat Lumpau[13]           |
|------------------------------------------------------------------------|
| www-apps/back-end      | 19 listopada 06  | Renat Lumpau[13]           |
|------------------------------------------------------------------------|
| app-editors/xwpe       | 19 listopada 06  | Alec Warner[14]            |
|------------------------------------------------------------------------|
| dev-ruby/rudl          | 20 listopada 06  | Diego Pettenò[15]          |
`------------------------------------------------------------------------'

 11. [hidden email]
 12. [hidden email]
 13. [hidden email]
 14. [hidden email]
 15. [hidden email]

6. Bugzilla
-----------

Podsumowanie
^^^^^^^^^^^^

 * Statystyki
 * Zamknięte bugi
 * Nowe bugi

Statystyki
^^^^^^^^^^

Społeczność Gentoo używa Bugzilli (bugs.gentoo.org[16]) do zgłaszania i
śledzenia błędów, ogłoszeń, sugestii oraz innych form kontaktu z deweloperami.
Pomiędzy 15 października 2006, a 22 października 2006 aktywność w serwisie
przedstawiała się następująco:

 * zgłoszono 901 nowych bugów
 * zamknięto lub rozwiązano 546 bugów
 * otwarto ponownie 26 uprzednio zamkniętych bugów
 * 159 bugów oznaczono jako NEEDINFO/WONTFIX/CANTFIX/INVALID/UPSTREAM
 * 167 bugów oznaczono jako duplikaty

Spośród 11121 obecnie otwartych bugów: 33 oznaczono jako 'blocker', 116 jako
'critical', a 494 jako 'major'.

 16. http://bugs.gentoo.org/

Zamknięte Bugi
^^^^^^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, które zamknęły najwięcej bugów w minionym tygodniu,
to:

 * AMD64 Project[17], 31 zamkniętych bugów[18]
 * Gentoo Developer Relations Team[19], 26 zamkniętych bugów[20]
 * Gentoo Games[21], 22 zamknięte bugi[22]
 * Default Assignee for Orphaned Packages[23], 20 zamkniętych bugów[24]
 * Gentoo Linux Gnome Desktop Team[25], 16 zamkniętych bugów[26]
 * Gentoo KDE team[27], 15 zamkniętych bugów[28]
 * Portage team[29], 13 zamkniętych bugów[30]
 * Gentoo Toolchain Maintainers[31], 12 zamkniętych bugów[32]

 17. [hidden email]
 18. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-15&chfieldto=2006-10-22&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 19. [hidden email]
 20. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-15&chfieldto=2006-10-22&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 21. [hidden email]
 22. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-15&chfieldto=2006-10-22&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 23. [hidden email]
 24. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-15&chfieldto=2006-10-22&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 25. [hidden email]
 26. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-15&chfieldto=2006-10-22&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 27. [hidden email]
 28. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-15&chfieldto=2006-10-22&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 29. [hidden email]
 30. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-15&chfieldto=2006-10-22&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 31. [hidden email]
 32. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-15&chfieldto=2006-10-22&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]

Nowe Bugi
^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, którym przydzielono najwięcej bugów w minionym
tygodniu, to:

 * Default Assignee for Orphaned Packages[33], 36 nowych bugów[34]
 * Default Assignee for New Packages[35], 26 nowych bugów[36]
 * Python Gentoo Team[37], 13 nowych bugów[38]
 * Perl Devs @ Gentoo[39], 11 nowych bugów[40]
 * AMD64 Project[41], 11 nowych bugów[42]
 * Java team[43], 10 nowych bugów[44]
 * Gentoo Linux Gnome Desktop Team[45], 10 nowych bugów[46]
 * Alpha Porters[47], 10 nowych bugów[48]

 33. [hidden email]
 34. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-15&chfieldto=200
     6-10-22&assigned_to=[hidden email]
 35. [hidden email]
 36. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-15&chfieldto=200
     6-10-22&assigned_to=[hidden email]
 37. [hidden email]
 38. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-15&chfieldto=200
     6-10-22&assigned_to=[hidden email]
 39. [hidden email]
 40. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-15&chfieldto=200
     6-10-22&assigned_to=[hidden email]
 41. [hidden email]
 42. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-15&chfieldto=200
     6-10-22&assigned_to=[hidden email]
 43. [hidden email]
 44. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-15&chfieldto=200
     6-10-22&assigned_to=[hidden email]
 45. [hidden email]
 46. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-15&chfieldto=200
     6-10-22&assigned_to=[hidden email]
 47. [hidden email]
 48. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-15&chfieldto=200
     6-10-22&assigned_to=[hidden email]

7. Opinie czytelników
---------------------

Jeśli chcesz, aby Tygodnik Gentoo był jeszcze lepszy, podziel się z nami[49]
swoją opinią na jego temat. Uwagi dotyczące tłumaczenia można zgłaszać na
adres koordynatora[50].

 49. [hidden email]
 50. [hidden email]

8. Subskrypcja Tygodnika Gentoo
-------------------------------

Aby zaprenumerować Tygodnik Gentoo, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][51].

Aby zrezygnować z subskrypcji, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][52] z konta, na które jest
zarejestrowana.

 51. [hidden email]
 52. [hidden email]

9. Inne języki
--------------

Tygodnik Gentoo jest dostępny w następujących językach:

 * angielskim[53]
 * chińskim (uproszczony)[54]
 * duńskim[55]
 * francuskim[56]
 * greckim[57]
 * hiszpańskim[58]
 * holenderskim[59]
 * japońskim[60]
 * koreańskim[61]
 * niemieckim[62]
 * polskim[63]
 * portugalskim (Brazylia)[64]
 * portugalskim (Portugalia)[65]
 * rosyjskim[66]
 * słowackim[67]
 * włoskim[68]

 53. http://gentoo.org/news/en/gwn/gwn.xml
 54. http://gentoo.org/news/zh_cn/gwn/gwn.xml
 55. http://gentoo.org/news/da/gwn/gwn.xml
 56. http://gentoo.org/news/fr/gwn/gwn.xml
 57. http://gentoo.org/news/el/gwn/gwn.xml
 58. http://gentoo.org/news/es/gwn/gwn.xml
 59. http://gentoo.org/news/nl/gwn/gwn.xml
 60. http://gentoo.org/news/ja/gwn/gwn.xml
 61. http://gentoo.org/news/ko/gwn/gwn.xml
 62. http://gentoo.org/news/de/gwn/gwn.xml
 63. http://gentoo.org/news/pl/gwn/gwn.xml
 64. http://gentoo.org/news/pt_br/gwn/gwn.xml
 65. http://gentoo.org/news/pt/gwn/gwn.xml
 66. http://gentoo.org/news/ru/gwn/gwn.xml
 67. http://gentoo.org/news/sk/gwn/gwn.xml
 68. http://gentoo.org/news/it/gwn/gwn.xml

Autorzy:
Ulrich Plate <[hidden email]> - Redaktor naczelny
Chris Atkinson <[hidden email]> - Redaktor
Josh Saddler <[hidden email]> - Redaktor
Kyle Bishop <[hidden email]> - Redaktor
Chris Gianelloni <[hidden email]> - Redaktor
Karol Kania <[hidden email]> - Tłumacz
Michał Kurgan <[hidden email]> - Tłumacz
--
[hidden email] mailing list