Tygodnik Gentoo z 25 września 2006.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tygodnik Gentoo z 25 września 2006.

Michal Kurgan-4
/-------------------------------------------------------------------\
| Wersja html jest dostępna pod adresem:                            |
| http://www.gentoo.org/news/pl/gwn/20060925-newsletter.xml         |
\-------------------------------------------------------------------/

Wydanie Tygodnika Gentoo z 25 września 2006.
============================================


1. Wiadomości Gentoo
--------------------

Aktualizacja nośników 2006.1 LiveCD/LiveDVD
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Z powodu wystąpienia kilka problemów z nośnikami instalacyjnymi, postanowiono
zastąpić je nowymi, poprawionymi wersjami. W porównaniu do oryginalnego
wydania 2006.1 nie zmieniły się jednak wersje pakietów. Poprawione problemy
to między innymi błąd przy instalacji bez połączenia z internetem, który mógł
doprowadzić do jej błędnego zakończenia. Dodatkowo przebudowano także płytę
Universal InstallCD dla architektury SPARC, aby poprawić znaleziony błąd w
PAM, oraz płytę Minimal InstallCD dla x86, gdyż nie współpracowała ona z
procesorami starszymi niż i686. Oto lista wszystkich poprawionych nośników:

 * AMD64 LiveCD
 * SPARC Universal InstallCD
 * x86 LiveCD
 * x86 Minimal InstallCD

Uaktualnione obrazy płyt znajdują się już na serwerach lustrzanych w
katalogach wydania 2006.1. Stare obrazy zostały nadpisane. Jeśli jednak
problemy z instalacją bez dostępu do sieci nie stanowią nas problemu to nie
ma potrzeby ściągać niczego od nowa.

Uwaga:  Obrazy rozpowszechniane przez sieć Bittorrent także zostaną
uaktualnione. Po ich opublikowaniu zostanie wydany osobny komunikat.

2. Gentoo w prasie
------------------

LinuxDevices.com (14 września 2006)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Na pustynnych terenach Arizony NASA testowała roboty działające pod kontrolą
Linuksa, których zadaniem jest badanie powierzchni planety. Jeden z nich, The
Scout, to pojazd który może być sterowany zdalnie lub lokalnie za pomocą
klawiatury i ekranu dotykowego. Scout pracuje pod kontrolą dwóch laptopów
Dell D400, na obu znajduje się Gentoo Linux.

Ilustracja[1]: Scout

 * http://www.linuxdevices.com/news/NS4892438264.html
 * http://robonaut.jsc.nasa.gov/desert06.htm

 1. http://gentoo.org/images/gwn/20060925_scout.jpg

Open Source On The Air (15 września 2006)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

James Purser w ubiegłym tygodniu w swoim programie LA Update[2] emitowanym na
antenie Open Source On The Air przeprowadził wywiad z jednym z deweloperów
Gentoo. Mark Kowarsky[3], ukrywający się pod pseudonimem mark_alec, należy do
zespołów Forums i User Relations.

Wywiad rozpoczyna Mark mówiąc parę słów o sobie, swoich doświadczeniach i
pracy z Gentoo. Po tym krótkim wprowadzeniu James pyta o australijską
społeczność Gentoo i jej rozwój. Po tym pytaniu Mark zaczął omawiać
społeczność jako całość, i odpowiadał na pytania dotyczące jego spostrzeżeń
na temat przeszkód związanych z rozwojem Gentoo. Ponadto James spytał także w
jaki sposób tworzone są kolejne wydania Gentoo i jak społeczność odbiera
pochodne dystrybucje. Kolejnymi poruszanymi przez Marka tematami była
przyszłość naszej dystrybucji oraz jej przewodzenie. Na zakończenie podał
kilka pomysłów rozwoju Gentoo w Australii.

Cały wywiad można wysłuchać w formatach ogg vorbis[4]lub mp3[5]. Więcej
szczegółów na temat samego wywiadu, włączając w to jego transkrypcję oraz
poprawioną wersję można znaleźć w  blogu Marka[6].

 2. http://www.localfoss.org/node/260
 3. [hidden email]
 4. http://www.localfoss.org/files/osota_laupdate_6.ogg
 5. http://www.localfoss.org/files/osota_laupdate_6.mp3
 6. http://planet.gentoo.org/developers/mark_alec/2006/09/24/i_m_on_an_austrl
    ian_radio

APC Magazine (22 września 2006)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ashton Mills napisał artykuł o dystrybucjach opartych na kodzie źródłowym, w
szczególności Gentoo. Opatrzony tytułem „Use the source, Luke?” zawiera opis
ulubionych/znienawidzonych związków autora z Gentoo. Przedstawia pozytywne
doświadczenia pracy z Portage, i doskonałych możliwościach przystosowania
środowiska do własnych potrzeb. Wymienia również parę niedogodności
związanych z długimi okresami ściągania plików, ogromną zajętością
przepustowości i jeden z największych problemów wszystkich tego typu
dystrybucji, fakt, że co jakiś czas można spodziewać się problemów z
kompilacją.

 * http://www.apcstart.com/site/amills/2006/09/1589/use-the-source-luke

3. Sztuczki i kruczki
---------------------

GNU screen w praktyce
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

GNU screen[7] to bardzo przydatne narzędzie, szczególnie dla administratorów
i programistów, jednak nie jest łatwo przebrnąć przez jego ogromną
dokumentację man. Poniżej można znaleźć listę kilku przydatnych opcji, które
powinny znaleźć się w pliku ~/.screenrc.

Jedną z najbardziej przydatnych modyfikacji jest zastąpienie głównego
klawisza funkcyjnego programu screen. Kombinacja 'ctrl-A' zostanie zmieniona
na 'ctrl-O', gdyż tej pierwszej używa wiele innych aplikacji, na przykład
emacs, bash i links.

Kolejnym dodatkiem, bez którego trudno się obejść to pasek statusu znajdujący
się w ostatniej linijce. Wyświetla on listę otwartych okien wraz z ich
numerami i tytułami, przy czym aktualnie aktywne okno jest wyświetlone jako
biały tekst na niebieskim tle. Oprócz tego po prawej stronie znajduje się
także kilka dodatkowych informacji.

.--------------------------------.
| Ustawienia w pliku ~/.screenrc |
|--------------------------------------------------------------------------.
| # wizualny alarm                                                         |
| vbell on                                                                 |
| # zamiana ctrl-A na ctrl-O                                               |
| escape ^Oo                                                               |
| # duży bufor przewijania                                                 |
| defscrollback 5000                                                       |
| # pasek statusu w ostatniej linijce                                      |
| caption always "%{= kw}%-w%{= BW}%n %t%{-}%+w %-= @%H - %LD %d %LM - %c" |
`--------------------------------------------------------------------------'

Oto zrzut ekranu, na którym można na własne oczy przekonać się jak wygląda
linijka z opisywanym statusem sesji.

Ilustracja[8]: GNU screen z włączonym statusem

 7. http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Screen
 8. http://gentoo.org/images/gwn/20060925_screen.png

4. Zmiana statusu deweloperów Gentoo
------------------------------------

Odeszli
^^^^^^^

Następujący deweloperzy opuścili projekt Gentoo Linux w minionym tygodniu:

 * Nikt w tym tygodniu

Przybyli
^^^^^^^^

Następujący deweloperzy przyłączyli się do projektu Gentoo Linux w minionym
tygodniu:

 * Nikt w tym tygodniu

Zmienili status
^^^^^^^^^^^^^^^

Następujący deweloperzy zmienili w minionym tygodniu pełnioną w projekcie
Gentoo Linux funkcję:

 * Nikt w tym tygodniu

5. Bezpieczeństwo Gentoo
------------------------

Mailman: Wiele usterek
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Mailman zawiera wiele usterek, które mogą zostać wykorzystane do
przeprowadzenia ataku Denial of Service, wstrzyknięcia zawartości logów oraz
ataków XSS.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[9]

 9. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200609-12.xml

gzip: Wiele usterek
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

gzip zawiera wiele usterek, włączając przepełnienie bufora, nieskończone
pętle, które mogą zostać wykorzystane do wykonania niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[10]

 10. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200609-13.xml

6. Bugzilla
-----------

Podsumowanie
^^^^^^^^^^^^

 * Statystyki
 * Zamknięte bugi
 * Nowe bugi

Statystyki
^^^^^^^^^^

Społeczność Gentoo używa Bugzilli (bugs.gentoo.org[11]) do zgłaszania i
śledzenia błędów, ogłoszeń, sugestii oraz innych form kontaktu z
deweloperami. Pomiędzy 17 września 2006, a 24 września 2006 aktywność w
serwisie przedstawiała się następująco:

 * zgłoszono 995 nowych bugów
 * zamknięto lub rozwiązano 473 bugi
 * 41 uprzednio zamkniętych bugów zostało ponownie otwartych
 * 152 bugi oznaczono jako NEEDINFO/WONTFIX/CANTFIX/INVALID/UPSTREAM
 * 211 bugów oznaczono jako duplikaty

Spośród 11225 obecnie otwartych bugów: 36 oznaczono jako 'blocker', 122 jako
'critical', a 528 jako 'major'.

 11. http://bugs.gentoo.org/

Zamknięte Bugi
^^^^^^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, które zamknęły najwięcej bugów w minionym tygodniu,
to:

 * AMD64 Project[12], 41 zamkniętych bugów[13]
 * Gentoo KDE team[14], 21 zamkniętych bugów[15]
 * Gentoo Games[16], 20 zamkniętych bugów[17]
 * Java team[18], 19 zamkniętych bugów[19]
 * Luca Longinotti[20], 16 zamkniętych bugów[21]
 * Gentoo's Team for Core System packages[22], 16 zamkniętych bugów[23]
 * SpanKY[24], 14 zamkniętych bugów[25]
 * Crypto herd[26], 14 zamkniętych bugów[27]

 12. [hidden email]
 13. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-09-17&chfieldto=2006-09-24&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 14. [hidden email]
 15. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-09-17&chfieldto=2006-09-24&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 16. [hidden email]
 17. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-09-17&chfieldto=2006-09-24&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 18. [hidden email]
 19. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-09-17&chfieldto=2006-09-24&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 20. [hidden email]
 21. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-09-17&chfieldto=2006-09-24&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 22. [hidden email]
 23. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-09-17&chfieldto=2006-09-24&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 24. [hidden email]
 25. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-09-17&chfieldto=2006-09-24&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 26. [hidden email]
 27. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-09-17&chfieldto=2006-09-24&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]

Nowe Bugi
^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, którym przydzielono najwięcej bugów w minionym
tygodniu, to:

 * Default Assignee for New Packages[28], 27 nowych bugów[29]
 * Gentoo Linux Gnome Desktop Team[30], 18 nowych bugów[31]
 * Krzysiek Pawlik[32], 17 nowych bugów[33]
 * Gentoo Games[34], 14 nowych bugów[35]
 * AMD64 Project[36], 12 nowych bugów[37]
 * Gentoo KDE team[38], 11 nowych bugów[39]
 * Gentoo net-im Herd[40], 10 nowych bugów[41]
 * Default Assignee for Orphaned Packages[42], 10 nowych bugów[43]

 28. [hidden email]
 29. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-09-17&chfieldto=2
     006-09-24&assigned_to=[hidden email]
 30. [hidden email]
 31. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-09-17&chfieldto=2
     006-09-24&assigned_to=[hidden email]
 32. [hidden email]
 33. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-09-17&chfieldto=2
     006-09-24&assigned_to=[hidden email]
 34. [hidden email]
 35. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-09-17&chfieldto=2
     006-09-24&assigned_to=[hidden email]
 36. [hidden email]
 37. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-09-17&chfieldto=2
     006-09-24&assigned_to=[hidden email]
 38. [hidden email]
 39. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-09-17&chfieldto=2
     006-09-24&assigned_to=[hidden email]
 40. [hidden email]
 41. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-09-17&chfieldto=2
     006-09-24&assigned_to=[hidden email]
 42. [hidden email]
 43. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-09-17&chfieldto=2
     006-09-24&assigned_to=[hidden email]

7. Opinie czytelników
---------------------

Jeśli chcesz, aby Tygodnik Gentoo był jeszcze lepszy, podziel się z nami[44]
swoją opinią na jego temat. Uwagi dotyczące tłumaczenia można zgłaszać na
adres koordynatora[45].

 44. [hidden email]
 45. [hidden email]

8. Subskrypcja Tygodnika Gentoo
-------------------------------

Aby zaprenumerować Tygodnik Gentoo, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][46].

Aby zrezygnować z subskrypcji, należy wysłać pustego emaila na adres  gentoo-
[hidden email][47] z konta, na które jest zarejestrowana.

 46. [hidden email]
 47. [hidden email]

9. Inne języki
--------------

Tygodnik Gentoo jest dostępny w następujących językach:

 * angielskim[48]
 * chińskim (uproszczony)[49]
 * duńskim[50]
 * francuskim[51]
 * greckim[52]
 * hiszpańskim[53]
 * holenderskim[54]
 * japońskim[55]
 * koreańskim[56]
 * niemieckim[57]
 * polskim[58]
 * portugalskim (Brazylia)[59]
 * portugalskim (Portugalia)[60]
 * rosyjskim[61]
 * włoskim[62]

 48. http://gentoo.org/news/en/gwn/gwn.xml
 49. http://gentoo.org/news/zh_cn/gwn/gwn.xml
 50. http://gentoo.org/news/da/gwn/gwn.xml
 51. http://gentoo.org/news/fr/gwn/gwn.xml
 52. http://gentoo.org/news/el/gwn/gwn.xml
 53. http://gentoo.org/news/es/gwn/gwn.xml
 54. http://gentoo.org/news/nl/gwn/gwn.xml
 55. http://gentoo.org/news/ja/gwn/gwn.xml
 56. http://gentoo.org/news/ko/gwn/gwn.xml
 57. http://gentoo.org/news/de/gwn/gwn.xml
 58. http://gentoo.org/news/pl/gwn/gwn.xml
 59. http://gentoo.org/news/pt_br/gwn/gwn.xml
 60. http://gentoo.org/news/pt/gwn/gwn.xml
 61. http://gentoo.org/news/ru/gwn/gwn.xml
 62. http://gentoo.org/news/it/gwn/gwn.xml

Autorzy:
Ulrich Plate <[hidden email]> - Redaktor naczelny
Jorge Vicetto <[hidden email]> - Redaktor
Damien Krotkine <[hidden email]> - Redaktor
Chris Gianelloni <[hidden email]> - Redaktor
Kuba Bożanowski <[hidden email]> - Tłumacz
Karol Kania <[hidden email]> - Tłumacz
Michał Kurgan <[hidden email]> - Tłumacz

signature.asc (196 bytes) Download Attachment