Tygodnik Gentoo z 27 listopada 2006.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tygodnik Gentoo z 27 listopada 2006.

Michal Kurgan-4
/-------------------------------------------------------------------\
| Wersja html jest dostępna pod adresem:                            |
| http://www.gentoo.org/news/pl/gwn/20061127-newsletter.xml         |
\-------------------------------------------------------------------/

Wydanie Tygodnika Gentoo z 27 listopada 2006.
=============================================


1. Wiadomości Gentoo
--------------------

Pliki stage dla x86/i586 dostępne
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Projekt Gentoo Release Engineering[1] ma zaszczyt ogłosić opublikowanie nowych
plików stage dla architektury x86. Obecnie, pliki dostępne są jedynie poprzez
system serwerów lustrzanych[2] Gentoo, jednak w planie jest także dodanie ich
do trackera Gentoo. Opublikowano zarówno pliki stage2 jak i stage3 dla obydwu
podarchitektur x86, i386 oraz i586, zbudowane z myślą o profilu
default-linux/x86/no-nptl oraz pliki stage2 i stage3 dla i586 dostosowane do
profilu default-linux/x86/2006.1.

Powyższe pliki można znaleźć w katalogu /releases/x86/2006.1/stages na jednym
z dostępnych serwerów lustrzanych Gentoo.

 1. http://gentoo.org/proj/en/releng
 2. http://gentoo.org/main/en/mirrors.xml

Eksperymentalne obrazy LiveCD dla Alpha/PPC
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Razem z nowymi plikami stage dla architektury x86 zespół Release Engineering
stworzył również dwa eksperymentalne obrazy ISO. Obrazy te zostały zbudowane w
ten sam sposób jak LiveCD 2006.1 dla x86 i amd64, więc powinny być one w pełni
używalnymi płytami LiveCD. Każdego zainteresowanego ich przetestowaniem
zachęcamy do skorzystania, obrazy znajdują się w katalogu /experimental na
serwerach lustrzanych Gentoo. Dodatkowo prosimy o wysyłanie raportów
dotyczących napotkanych błędów. Należy je kierować, jak zawsze na Bugzille[3]
Gentoo.

Uwaga:  Wiemy o tym, że Instalator Gentoo Linux umieszczony na tych płytach
LiveCD nie działa poprawnie. Jest to spowodowane brakiem odpowiedniego portu
tej aplikacja na architekturę Alpha. Właśnie brak portu Instalatora Gentoo
jest jednym z powodów upublicznienia obrazów, tak by udostępnić platformę
testową dla deweloperów. Ważnym czynnikiem jest także test procesu budowania
LiveCD na innych architekturach.

 3. http://bugs.gentoo.org/enter_bug.cgi?product=Gentoo%20Release%20Media

Stabilizacja GNOME 2.16
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Zespół Gentoo GNOME[4] pracuje nad stabilizacją GNOME-2.16.2 z obecnie
stabilnej wersji 2.14. Przed aktualizacją należy przeczytać dokument GNOME
2.16 Upgrade Guide[5]. Zainteresowanym śledzeniem postępów prac nad
stabilizacją polecamy przyglądnięcie się bugowi 156572[6] w przypadku pakietu
gtk+-2.10 oraz bugowi 156662[7] opisującego postępy dla GNOME-2.16.

W nowej wersji środowiska znajdziemy wiele udogodnień:

 * potężna aplikacja do notatek
 * usprawniona edycja menu
 * narzędzie pozwalające śledzić zajęte miejsce na dyskach twardych
 * usprawnione wsparcie zarządzania energią
 * usprawnione przeglądanie multimediów
 * poprawione tematy
 * zoptymalizowane zużycie pamięci

Dokładną listę zmian i poprawek można znaleźć na oficjalnej stronie
zawierającej dokładny opis nowych funkcjonalności GNOME 2.16[8].

 4. http://gentoo.org/proj/en/desktop/gnome
 5. http://gentoo.org/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.16-upgrade.xml
 6. http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=156572
 7. http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=156662
 8. http://www.gnome.org/start/2.16/

Wprowadzenie virtual/mysql
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

W związku ze zmianami w polityce wydań twórców bazy danych MySQL, pakiet
dev-db/mysql został podzielony na dev-db/mysql-community i dev-db/mysql. Nowy
pakiet wirtualny virtual/mysql jest uzależniony od jednego z nich.

Jeżeli emerge będzie informowało o braku virtual/mysql to należy go po prostu
zainstalować. W przypadku posiadania mysql lub mysql-community nie będzie
potrzebna żadna kompilacja.

Każdy, kto nie jest zainteresowany posiadaniem najnowszej i najlepszej wersji
MySQL, a pragnie pozostać przykładowo przy linii 4.x powinien zamaskować
kolejne wersje używając wpisów >=virtual/mysql-4.1, >=dev-db/mysql-4.1 oraz
>=dev-db/mysql-community-4.1 w pliku /etc/portage/package.mask.

Istnieje możliwość zainstalowania tylko klienta MySQL. Aby skorzystać z tej
możliwości i nie kompilować serwera bazodanowego należy skorzystać z flagi USE
minimal.

2. Społeczność Gentoo
---------------------

Lista dyskusyjna gentoo-user
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

udev-103 i coldplug wzajemnie się blokują!

Dwóch różnych użytkowników napotkało ostatnio na problemy z pakietem coldplug,
którego zadaniem było obsługa urządzeń podłączonych do komputera podczas
startu systemu. Peter K był przekonany, że właściwie przeczytał wynik
polecenia emerge --sync i że coldplug poszedł w zapomnienie na rzecz pakietu
udev-103.

Hans de Hertog przekonał się, że wzajemne blokowanie się pakietów udev i
coldplug skutkuje następującymi komunikatami:

.-------------------------------------.
| Wzajemne blokowanie udev i coldplug |
|---------------------------------------------------------------------------.
| [blocks B ] >=sys-fs/udev-089 (is blocking sys-apps/coldplug-20040920-r1) |
| [blocks B ] sys-apps/coldplug (is blocking sys-fs/udev-103)               |
| [ebuild U ] sys-fs/udev-103 [087-r1] USE="(-selinux)" 195 kB              |
`---------------------------------------------------------------------------'

Hans przekonał się, że ostatnio ustabilizowany udev-103 całkowicie zastępuje
pakiet coldplug. Zebrał się na odwagę, usunął coldplug i zaktualizował swoją
wersję pakietu udev. Następnie zrobił porządek w systemie usuwając plik
/etc/init.d/coldplug oraz wyłączając automatyczny start tej usługi (polecenie
rc-update del coldplug). Odkrył także, że nie jest już wymagana edycja pliku
/lib/rcscripts/addons/udev-start.sh, tak by udev współgrał z pakietem
coldplug.

 * http://archives.gentoo.org/gentoo-user/msg_104287.xml
 * http://archives.gentoo.org/gentoo-user/msg_104286.xml

Gdzie został przeniesiony DISPLAYMANAGER="gdm"?

Mark Knecht właśnie skończył aktualizację swojego GCC 4 i odkrył, że
deklaracja zmiennej DISPLAYMANAGER="gdm" nie znajduje się już w pliku
/etc/rc.conf. Gdzie zatem należy jej teraz szukać?

Teraz jest ona deklarowana w pliku /etc/conf.d/xdm, aczkolwiek (jak napisano
zawartych w tym pliku komentarzach) ustawienie DISPLAYMANAGER w /etc/rc.conf
powoduje nadpisanie wartości tej zmiennej.

Mark podziękował wszystkim, którzy mu pomogli i stwierdził że będzie używał
/etc/conf.d/xdm tak by być bardziej zgodnym z konwencjami istniejącymi w
Gentoo.

 * http://archives.gentoo.org/gentoo-user/msg_104230.xml

Lista dyskusyjna gentoo-amd64
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Przerwanie pracy Portage

Peter Humphreys chciał się dowiedzieć czy istnieje polecenie umożliwiające
przerwanie kompilacji przez Portage, ale po skończeniu aktualnie instalowanego
pakietu. Aktualizował on swój system w ciągu nocy, ale przeszkadzał mu odgłos
pracujących wentylatorów.

Christoph Mende zasugerował skorzystanie z kombinacji klawiszy Control-C i
następnego dnia użycie polecenia emerge --resume. Inni czytelnicy radzili, by
uśpić komputer i obudzić go później co umożliwi kontynuację procesu
aktualizacji.

Peter Davoust używa polecenia emerge [package] && init 0, jednak wskazuje że
komputer pozostanie włączony w przypadku błędu kompilacji. Inni sugerowali
możliwość skorzystania z emerge [package] ; shutdown -h now, jednak w tym
przepadku mamy inny problem. Aby przekonać się że kompilacja została wykonania
poprawnie należy po uruchomieniu komputera przeglądnąć odpowiednie logi.

 * http://archives.gentoo.org/gentoo-amd64/msg_14306.xml

3. Zmiana statusu deweloperów Gentoo
------------------------------------

Odeszli
^^^^^^^

Następujący deweloperzy opuścili projekt Gentoo Linux w minionym tygodniu:

 * Anders Rune Jensen (arj)

Przybyli
^^^^^^^^

Następujący deweloperzy przyłączyli się do projektu Gentoo Linux w minionym
tygodniu:

 * Charlie Shepherd (masterdriverz) zespół zajmujący się jądrem

Zmienili status
^^^^^^^^^^^^^^^

Następujący deweloperzy zmienili w minionym tygodniu pełnioną w projekcie
Gentoo Linux funkcję:

 * Nikt w tym tygodniu

4. Bezpieczeństwo Gentoo
------------------------

TikiWiki: Wiele usterek
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TikiWiki może ujawnić dane autoryzacji do bazy danych MySQL i jest podatne na
ataki cross-site scripting (XSS).

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[9]

 9. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200611-11.xml

Ruby: Usterka Denial of Service
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Biblioteka CGI Ruby (cgi.rb) jest podatna na ataki Denial of Service.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[10]

 10. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200611-12.xml

Avahi: Błąd w obsłudze wiadomości netlink
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Avahi błędnie sprawdza pochodzenie wiadomości netlink, co może umożliwić
lokalnemu użytkownikowi na fałszowanie zmian w sieci.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[11]

 11. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200611-13.xml

TORQUE: Niebezpieczne tworzenie plików tymczasowych
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TORQUE tworzy pliki tymczasowe w niebezpieczny sposób, co może zostać
wykorzystane do wykonania niepożądanego kodu z podwyższonymi uprawnieniami.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[12]

 12. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200611-14.xml

qmailAdmin: Przepełnienie bufora
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

qmailAdmin zawiera usterkę przepełnienia bufora, która może zostać
wykorzystana do zdalnego wykonania niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[13]

 13. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200611-15.xml

Texinfo: Przepełnienia bufora
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Texinfo zawiera usterkę przepełnienia bufora, która może zostać wykorzystana
do wykonania niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[14]

 14. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200611-16.xml

fvwm: Wstrzyknięcie polecenia
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

fvwm-menu-directory zawiera usterkę, która może umożliwić lokalnemu
napastnikowi wykonanie polecenia z uprawnieniami innego użytkownika.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[15]

 15. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200611-17.xml

TIN: Wiele usterek przepełnienia bufora
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TIN zawiera wiele usterek przepełnienia bufora, które mogą zostać wykorzystane
do wykonania niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[16]

 16. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200611-18.xml

ImageMagick: Przepełnienie bufora w obsłudze plików PALM i DCM
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

GraphicsMagick zawiera usterki w kodzie obsługującym obrazy PALM i DCM, co
potencjalnie może zostać wykorzystane do wykonania niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[17]

 17. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200611-19.xml

GNU gv: Przepełnienie stosu
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

GNU gv błędnie odczytuje dane wprowadzone przez użytkownika co może zostać
wykorzystane do wykonania niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[18]

 18. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200611-20.xml

5. Pakiety przewidziane do usunięcia
------------------------------------

Poniżej można znaleźć listę pakietów, które zostaną w najbliższym czasie
usunięte z drzewa Portage. Informacje te pochodzą z różnych źródeł, włączając
projekt Treecleaners[19] oraz zgłoszenia od poszczególnych deweloperów.

 19. http://gentoo.org/proj/en/qa/treecleaners

Ostatnie namaszczenie:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.-----------------------------------------------------------------------.
| Pakiet:                     | Data usunięcia:  | Kontakt:             |
|-----------------------------------------------------------------------|
| dev-perl/Msql-Mysql-modules | 20 grudnia 06    | Michael Cummings[20] |
|-----------------------------------------------------------------------|
| net-nds/migrationtools      | 21 grudnia 06    | Robin H. Johnson[21] |
|-----------------------------------------------------------------------|
| net-ftp/kbear               | 25 grudnia 06    | Charlie Shepherd[22] |
`-----------------------------------------------------------------------'

 20. [hidden email]
 21. [hidden email]
 22. [hidden email]

6. Bugzilla
-----------

Podsumowanie
^^^^^^^^^^^^

 * Statystyki
 * Zamknięte bugi
 * Nowe bugi

Statystyki
^^^^^^^^^^

Społeczność Gentoo używa Bugzilli (bugs.gentoo.org[23]) do zgłaszania i
śledzenia błędów, ogłoszeń, sugestii oraz innych form kontaktu z deweloperami.
Pomiędzy 19 listopada 2006, a 26 listopada 2006 aktywność w serwisie
przedstawiała się następująco:

 * zgłoszono 632 nowe bugi
 * zamknięto lub rozwiązano 352 bugi
 * otwarto ponownie 21 uprzednio zamkniętych bugów
 * 114 bugów oznaczono jako NEEDINFO/WONTFIX/CANTFIX/INVALID/UPSTREAM
 * 172 bugi oznaczono jako duplikaty

Spośród 10878 obecnie otwartych bugów: 27 oznaczono jako 'blocker', 107 jako
'critical', a 478 jako 'major'.

 23. http://bugs.gentoo.org/

Zamknięte Bugi
^^^^^^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, które zamknęły najwięcej bugów w minionym tygodniu,
to:

 * AMD64 Project[24], 28 zamkniętych bugów[25]
 * Gentoo KDE team[26], 25 zamkniętych bugów[27]
 * Default Assignee for Orphaned Packages[28], 19 zamkniętych bugów[29]
 * Java team[30], 18 zamkniętych bugów[31]
 * Gentoo Security[32], 16 zamkniętych bugów[33]
 * Hanno Boeck[34], 11 zamkniętych bugów[35]
 * Gentoo Linux Gnome Desktop Team[36], 11 zamkniętych bugów[37]
 * PPC Porters[38], 8 zamkniętych bugów[39]

 24. [hidden email]
 25. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-11-19&chfieldto=2006-11-26&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 26. [hidden email]
 27. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-11-19&chfieldto=2006-11-26&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 28. [hidden email]
 29. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-11-19&chfieldto=2006-11-26&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 30. [hidden email]
 31. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-11-19&chfieldto=2006-11-26&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 32. [hidden email]
 33. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-11-19&chfieldto=2006-11-26&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 34. [hidden email]
 35. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-11-19&chfieldto=2006-11-26&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 36. [hidden email]
 37. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-11-19&chfieldto=2006-11-26&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 38. [hidden email]
 39. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-11-19&chfieldto=2006-11-26&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]

Nowe Bugi
^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, którym przydzielono najwięcej bugów w minionym
tygodniu, to:

 * Default Assignee for New Packages[40], 26 nowych bugów[41]
 * AMD64 Project[42], 10 nowych bugów[43]
 * Gentoo Sound Team[44], 8 nowych bugów[45]
 * Gentoo Toolchain Maintainers[46], 7 nowych bugów[47]
 * Default Assignee for Orphaned Packages[48], 7 nowych bugów[49]
 * Gentoo Games[50], 7 nowych bugów[51]
 * Jan Kundrát[52], 6 nowych bugów[53]
 * Java team[54], 6 nowych bugów[55]

 40. [hidden email]
 41. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-11-19&chfieldto=200
     6-11-26&assigned_to=[hidden email]
 42. [hidden email]
 43. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-11-19&chfieldto=200
     6-11-26&assigned_to=[hidden email]
 44. [hidden email]
 45. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-11-19&chfieldto=200
     6-11-26&assigned_to=[hidden email]
 46. [hidden email]
 47. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-11-19&chfieldto=200
     6-11-26&assigned_to=[hidden email]
 48. [hidden email]
 49. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-11-19&chfieldto=200
     6-11-26&assigned_to=[hidden email]
 50. [hidden email]
 51. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-11-19&chfieldto=200
     6-11-26&assigned_to=[hidden email]
 52. [hidden email]
 53. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-11-19&chfieldto=200
     6-11-26&assigned_to=[hidden email]
 54. [hidden email]
 55. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-11-19&chfieldto=200
     6-11-26&assigned_to=[hidden email]

7. Opinie czytelników
---------------------

Tygodnik Gentoo jest tworzony i tłumaczony przez ochotników i członków
społeczności, którzy nadsyłają swoje pomysły i gotowe artykuły. Zachęcamy
wszystkich do pomocy i współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów Tygodnika
Gentoo. Oczekujemy na wasze propozycje artykułów, interesują nas także opinie
na temat tych już opublikowanych. Wszelkie komentarze prosimy kierować na
adres Tygodnika Gentoo[56]. Uwagi dotyczące tłumaczenia należy zgłaszać na
adres koordynatora[57]. Pomóżcie sprawić, by Tygodnik Gentoo był jeszcze
lepszy.

 56. [hidden email]
 57. [hidden email]

8. Subskrypcja Tygodnika Gentoo
-------------------------------

Aby zaprenumerować Tygodnik Gentoo, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][58].

Aby zrezygnować z subskrypcji, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][59] z konta, na które jest
zarejestrowana.

 58. [hidden email]
 59. [hidden email]

9. Inne języki
--------------

Tygodnik Gentoo jest dostępny w następujących językach:

 * angielskim[60]
 * chińskim (uproszczony)[61]
 * duńskim[62]
 * francuskim[63]
 * greckim[64]
 * hiszpańskim[65]
 * holenderskim[66]
 * japońskim[67]
 * koreańskim[68]
 * niemieckim[69]
 * polskim[70]
 * portugalskim (Brazylia)[71]
 * portugalskim (Portugalia)[72]
 * rosyjskim[73]
 * słowackim[74]
 * tureckim[75]
 * włoskim[76]

 60. http://gentoo.org/news/en/gwn/gwn.xml
 61. http://gentoo.org/news/zh_cn/gwn/gwn.xml
 62. http://gentoo.org/news/da/gwn/gwn.xml
 63. http://gentoo.org/news/fr/gwn/gwn.xml
 64. http://gentoo.org/news/el/gwn/gwn.xml
 65. http://gentoo.org/news/es/gwn/gwn.xml
 66. http://gentoo.org/news/nl/gwn/gwn.xml
 67. http://gentoo.org/news/ja/gwn/gwn.xml
 68. http://gentoo.org/news/ko/gwn/gwn.xml
 69. http://gentoo.org/news/de/gwn/gwn.xml
 70. http://gentoo.org/news/pl/gwn/gwn.xml
 71. http://gentoo.org/news/pt_br/gwn/gwn.xml
 72. http://gentoo.org/news/pt/gwn/gwn.xml
 73. http://gentoo.org/news/ru/gwn/gwn.xml
 74. http://gentoo.org/news/sk/gwn/gwn.xml
 75. http://gentoo.org/news/tr/gwn/gwn.xml
 76. http://gentoo.org/news/it/gwn/gwn.xml

Autorzy:
Ulrich Plate <[hidden email]> - Redaktor naczelny
Chris Atkinson <[hidden email]> - Redaktor
Mart Raudsepp <[hidden email]> - Redaktor
Chris Gianelloni <[hidden email]> - Redaktor
Karol Kania <[hidden email]> - Tłumacz
Damian Kuras <[hidden email]> - Tłumacz
Michał Kurgan <[hidden email]> - Tłumacz--
[hidden email] mailing list