Tygodnik Gentoo z 28 sierpnia 2006.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tygodnik Gentoo z 28 sierpnia 2006.

Michal Kurgan-4
/-------------------------------------------------------------------\
| Wersja html jest dostępna pod adresem:                            |
| http://www.gentoo.org/news/pl/gwn/20060828-newsletter.xml         |
\-------------------------------------------------------------------/

Wydanie Tygodnika Gentoo z 28 sierpnia 2006.
============================================


1. Gentoo news
--------------

Wydanie Gentoo Linux 2006.1
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Projekt Gentoo Release Engineering[1] ma zaszczyt poinformować wszystkich o
wydaniu Gentoo Linux 2006.1 określonej mianem „Project Mayhem”. Po wielu
miesiącach życia w ukryciu, podobnych do funkcjonowania w jednej z tajemnych
organizacji używających tajnych haseł i gestów, trud związany z
przestrzeganiem ośmiu prostych zasad, z których pierwsze dwie brzmią „Nie
mówimy o wersji 2006.1”, opłacił się.

Była to bardzo ciężka droga, wymagająca poświęceń, krwi, potu i łez. Zespół
żył w ciągłym stresie na granicach ludzkiej cierpliwości (a czasem i ponad
nimi), jednak jego członkowie nauczyli się, że wytrwałość i odpowiednia ilość
mydła umożliwi nawet przeniesienie gór i zdobycie świata! Nadszedł teraz czas
na świętowanie po zakończonych sukcesem prac. Dla nas jednak zabawa dopiero
się zaczyna! Wydanie zawiera wiele usprawnień do jakże już potężnej i
elastycznej dystrybucji Linuksa.

Z ważniejszych zmian można wymienić użycie kompilatora GCC w wersji 4.1 jako
podstawowego użytego do zbudowania wszystkich elementów środowiska na
architekturach AMD64, HPPA, x86, PowerPC oraz 64-bitowa wersja PowerPC
używająca 32-bitowych aplikacji. Dodatkowo na architekturach AMD64, PowerPC i
x86 doszło do stabilizacji wersji 2.4 biblioteki C (glibc). Od teraz także
używany jest wszędzie pakiet baselayout 1.12.1 zawierający wiele
usprawnionych skryptów startowych.

Architektury Alpha, AMD64 i x86 posiadają teraz nowy układ profili. Dostępne
są dwie nowe możliwości do wyboru, podstawowa konfiguracja na „desktop” oraz
„serwer”, które zdecydowanie ułatwiają dostosowanie komputera do zadań jakie
ma wykonywać.

Więcej informacji można znaleźć na stronie wydania[2], jak również w
oficjalnym ogłoszeniu[3]. Aby ściągnąć własną kopię Gentoo Linux 2006.1 można
skorzystać z systemu bouncer[4] lub sieci BitTorrent i pomocy trackera
Gentoo[5].

 1. http://gentoo.org/proj/en/releng
 2. http://gentoo.org/proj/en/releng/release/2006.1/2006.1.xml
 3. http://gentoo.org/proj/en/releng/releases/2006.1/2006.1-press-release.txt
 4. http://gentoo.org/main/en/where.xml
 5. http://torrents.gentoo.org

GCC 4.1.1 i glibc 2.4 stabilne
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Jak donosiliśmy w ubiegłym tygodniu[6], na architekturach x86 i AMD64, sys-
devel/gcc-4.1.1 oraz sys-libs/glibc-2.4-r3 oznaczono jako stabilne i
dołączono do wydania 2006.1. Nowe wersje GCC i GNU C library (glibc)
oznaczają migrację wspieranych przez Gentoo konfiguracji. Zaczynając od glibc
2.4, wsparcie dla biblioteki LinuxThreads[7] zostanie porzucone i domyślnie
nie będzie ona wykorzystywana. Zostanie ona zastąpiona przez NPTL, lub
inaczej Native POSIX Thread Library[8]. Starsze wersje glibc, korzystające z
LinuxThreads dalej będę dostępne na platformie x86, ale nie będą już
prowadzone żadne prace związane z ich rozwojem. O zmianie priorytetów
wsparcia dla bibliotek w głównej mierze zadecydowali deweloperzy glibc.

Użytkownicy x86 chcący zostać przy LinuxThreads proszeni są o przełączenie
się na profil "no-nptl", lub - jako alternatywa - na profil hardened.

Ostrzeżenie:  Profile hardened są zdecydowanie bardziej ograniczone od
profili default-linux, do których większość użytkowników jest przyzwyczajona.
Przełączenie na profil hardened najprawdopodobniej wymagać będzie, w celu
uzyskania tej samej funkcjonalności, dopisania wielu dodatkowych flag USE w
pliku make.conf.

.--------------------------------.
| Przełączenie na profil no-nptl |
|-------------------------------------------------------------------------.
| # cd /etc                                                               |
| # rm -f make.profile                                                    |
| # ln -sf ../usr/portage/profiles/default-linux/x86/no-nptl make.profile |
`-------------------------------------------------------------------------'

Uwaga:  Dostępny jest również podprofil 2.4, korzystający z jądra i nagłówków
serii 2.4.

Aktualizacja dotyczy również pakietu GNU Compiler Collection (GCC) do wersji
4.1.1. Wymaga ona od użytkownika przeprowadzenia procedury opisanej w
dokumencie Aktualizacja GCC w Gentoo Linux[9], który został odpowiednio
poprawiony i wzbogacony o informacje na temat GCC 4.1.1.

Użytkownicy, którzy nie chcą aktualizować GCC do wersji 4.1.1, będą musieli
wykonać kilka dodatkowych kroków tak, by zagwarantować wstrzymanie
uaktualnienia.

.----------------------.
| Maskowanie GCC 4.1.1 |
|-----------------------------------------------------------.
| # mkdir -p /etc/portage                                   |
| # echo ">=sys-devel/gcc-4.0" >> /etc/portage/package.mask |
`-----------------------------------------------------------'

 6. 20060821-newsletter.xml
 7. http://pauillac.inria.fr/~xleroy/linuxthreads
 8. http://pl.wikipedia.org/wiki/NPTL
 9. http://www.gentoo.org/doc/en/gcc-upgrading.xml

Gentoo Summer Camp w Niemczech i Rosji
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ilustracja[10]: Niektóre z zajęć w trakcie Gentoo Summer Camp w Niemczech i
Rosji

W ostatni weekend odbyły się dwie imprezy Gentoo Summer Camp, jeden z nich
odbył się w północnej części Niemiec, drugi natomiast w Rosji. Po ogromnym
sukcesie zeszłorocznej edycji, tym razem do Niemiec stawiło się około 10
użytkowników z całego kraju oraz dodatkowo gość z Grecji. Niektórzy z
uczestników, przybyli przed oficjalnym rozpoczęcie obozu i dzięki temu
połączyli to wydarzenie ze swoimi wakacjami. Podczas weekendu, wszyscy
odwiedzili elektrownie wiatrową, odbyli krótką podróż łodzią po znajdującej
się nieopodal rzece, oraz spacerowali po nabrzeżu, które jest suche tylko w
czasie odpływów.

Ilustracja[11]: Zgadnij kogo można znaleźć na zdjęciu...

Użytkownik Gentoo „gd”, pochodzący z Grecji, wykorzystał okazję i podczas
swoich wakacji w czasie których zwiedza Niemcy postanowił odwiedzić
uczestników spotkania. Pomimo tego, że pogoda nie była najlepsza, spodziewano
się że będzie ciepło i słonecznie, można było wieczorem urządzić grilla i
odpocząć od długiego i ciężkiego dnia (oraz jeszcze dłuższych nocy). Dzięki
jednemu z organizatorów, Hilefoksowi, na terenie obozu znajdował się lokalny
serwer rsync oraz distfiles, dzięki czemu, każdy z zainteresowanych mógł całą
noc dokładnie testować pakiety z kategorii games-*.

Recenzja oraz zdjęcia ze spotkania powinny się ukazać na stronie obozu[12] w
ciągu kilku dni. Wszyscy uczestnicy nie mogą się już doczekać spotkania w
2007 roku, które prawdopodobnie odbędzie na południu Niemiec.

 10. http://gentoo.org/images/gwn/20060828_gsc2006-1.jpg
 11. http://gentoo.org/images/gwn/20060828_gsc2006-2.jpg
 12. http://gsc2006.nachtnebelnelken.de

Projekt Gentoo Overlays udostępnia miejsce na nakładki Portage
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Projekt Gentoo Overlays[13], we współpracy z projektami Infrastructure, User
Relations i innymi, ogłosił oficjalne otwarcie i uruchomienie serwisu
udostępniającego w jednym miejscu różne nakładki Portage. Stuart Herbert[14],
założyciel projektu, ma nadzieję że inicjatywa przyczyni się do umocnienia
więzi i współpracy pomiędzy deweloperami i użytkownikami należącymi do
społeczności Gentoo.

Nakładki znajdujące się w serwisie są kolekcją udostępniającą szereg
dodatkowych pakietów dla Gentoo, które nie są utrzymywane w głównym drzewie
Portage. Dzięki temu nie tylko deweloperzy mogą zaangażować się w rozwój
dystrybucji, dodatkowo współpraca umacnia więzi pomiędzy deweloperami i
innymi członkami społeczności Gentoo zachęcając do wzajemnej współpracy.
Użytkownicy zainteresowani uczestnictwem w tej inicjatywie z pewnością
uzyskają doświadczenie w pracy nad projektem Open Source, a także możliwość
sprawdzenia się w prawdziwym środowisku deweloperskim.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat projektu Gentoo Overlays
prosimy odwiedzić stronę projektu[15], jak również jego stronę domową[16].

 13. http://gentoo.org/proj/en/overlays
 14. [hidden email]
 15. http://gentoo.org/proj/en/overlays
 16. http://overlays.gentoo.org

2. Społeczność Gentoo
---------------------

Serwis planet.gentoo.org
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Status projektu treecleaners

Steve Dibb[17] opublikował dokument przedstawiający aktualny status projektu
treecleaners[18]. Jego celem jest czyszczenie drzewa Portage z uszkodzonych i
niewspieranych ebuildów, a aktualnie znajduje się w początkowej fazie
rozwoju. Planowane jest stworzenie narzędzia GPNL pomagającego zidentyfikować
podejrzane pakiety, które nie posiadają opiekunów lub wymagają poprawek.
Jeden z byłych deweloperów Gentoo, Daniel Ahlberg, przygotował specjalny
skrypt, dzięki któremu przygotowano specjalną stronę[19] pokazującą aktualny
stan pakietów.

 * Gentoo treecleaners status[20]

Przyszłość SELinux (lub jak zamierzamy przejąć władzę nad światem)

Joshua Brindle[21] napisał artykuł w którym można znaleźć plany na przyszłość
dotyczące SELinux, te rzeczy które zdaniem autora są ważne, a także jakie
kroki należy przedsięwziąć by SELinux stał się integralną częścią systemu, a
nie dodatkiem.

 * The future of SELinux (or how we are going to take over the world)[22]

 17. [hidden email]
 18. http://gentoo.org/proj/en/qa/treecleaners/
 19. http://gentoo.tamperd.net/stable/
 20. http://wonkabar.org/?p=158
 21. [hidden email]
 22. http://securityblog.org/brindle/2006/08/24/the-future-of-selinux-or-how-
     we-are-going-to-take-over-the-world/

3. Gentoo w prasie
------------------

Linux Journal (25 sierpnia)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

W serwisie Linux Journal można znaleźć artykuł zatytułowany „Do-It-Yourself
Robots with Linux”[23]. Znajdziemy w nim opis kursu robotyki prowadzonego
przez Michaela Surrana w ramach Greater Houlton Christian Academy w Houlton,
znajdującego się w stanie Maine. Michael przedstawia w nim trzy różne roboty
zbudowane w ramach zajęć oraz detale i problemy związane z ich konstrukcją.
Zostawiając roboty, w artykule dowiemy się także, że w szkole dokonano
migracji na Gentoo Linux.

 23. http://www.linuxjournal.com/comment/reply/9103

4. Zmiana statusu deweloperów Gentoo
------------------------------------

Odeszli
^^^^^^^

Następujący deweloperzy opuścili projekt Gentoo Linux w minionym tygodniu:

 * Nikt w tym tygodniu

Przybyli
^^^^^^^^

Następujący deweloperzy przyłączyli się do projektu Gentoo Linux w minionym
tygodniu:

 * Jorge Vicetto (jmbscicetto) forums

Zmienili status
^^^^^^^^^^^^^^^

Następujący deweloperzy zmienili w minionym tygodniu pełnioną w projekcie
Gentoo Linux funkcję:

 * Nikt w tym tygodniu

5. Bezpieczeństwo Gentoo
------------------------

Heimdal: Wiele usterek lokalnego przekroczenia uprawnień
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Niektóre komponenty wchodzące w skład pakietu Heimdal, ftpd i rcp, zawierają
usterki lokalnego przekroczenia uprawnień.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[24]

 24. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200608-21.xml

fbida: Wykonanie niepożądanego polecenia
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Skrypt fbgs wchodzący w skład pakietu fbida zawiera usterkę umożliwiającą
wykonanie niepożądanego polecenia.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[25]

 25. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200608-22.xml

Heartbeat: Usterka Denial of Service
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Heartbeat jest podatne na atak Denial of Service, który może zostać
przeprowadzony przez zdalnego napastnika bez odpowiedniego uwierzytelnienia.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[26]

 26. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200608-23.xml

AlsaPlayer: Wiele usterek przepełnienia bufora
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

AlsaPlayer zawiera wiele usterek przepełnienia bufora, które mogą zostać
wykorzystane to wykonania niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[27]

 27. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200608-24.xml

6. Bugzilla
-----------

Podsumowanie
^^^^^^^^^^^^

 * Statystyki
 * Zamknięte bugi
 * Nowe bugi

Statystyki
^^^^^^^^^^

Społeczność Gentoo używa Bugzilli (bugs.gentoo.org[28]) do zgłaszania i
śledzenia błędów, ogłoszeń, sugestii oraz innych form kontaktu z
deweloperami. Pomiędzy 21 sierpnia 2006, a 28 sierpnia 2006 aktywność w
serwisie przedstawiała się następująco:

 * zgłoszono 714 nowych bugów
 * zamknięto lub rozwiązano 358 bugów
 * 16 uprzednio zamkniętych bugów zostało ponownie otwartych

Spośród 11012 obecnie otwartych bugów: 42 oznaczono jako 'blocker', 129 jako
'critical', a 526 jako 'major'.

 28. http://bugs.gentoo.org/

Zamknięte Bugi
^^^^^^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, które zamknęły najwięcej bugów w minionym tygodniu,
to:

 * Gentoo KDE team[29], 42 zamkniętych bugów[30]
 * Gentoo Games[31], 14 zamkniętych bugów[32]
 * Gentoo's Team for Core System packages[33], 14 zamkniętych bugów[34]
 * Perl Devs @ Gentoo[35], 12 zamkniętych bugów[36]
 * Gentoo Toolchain Maintainers[37], 11 zamkniętych bugów[38]
 * media-video herd[39], 11 zamkniętych bugów[40]
 * Gentoo Release Team[41], 10 zamkniętych bugów[42]
 * Java team[43], 10 zamkniętych bugów[44]

 29. [hidden email]
 30. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-08-21&chfieldto=2006-08-28&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 31. [hidden email]
 32. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-08-21&chfieldto=2006-08-28&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 33. [hidden email]
 34. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-08-21&chfieldto=2006-08-28&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 35. [hidden email]
 36. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-08-21&chfieldto=2006-08-28&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 37. [hidden email]
 38. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-08-21&chfieldto=2006-08-28&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 39. [hidden email]
 40. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-08-21&chfieldto=2006-08-28&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 41. [hidden email]
 42. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-08-21&chfieldto=2006-08-28&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 43. [hidden email]
 44. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-08-21&chfieldto=2006-08-28&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]

Nowe Bugi
^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, którym przydzielono najwięcej bugów w minionym
tygodniu, to:

 * Default Assignee for New Packages[45], 32 nowe bugi[46]
 * AMD64 Project[47], 12 nowych bugów[48]
 * Gentoo Sound Team[49], 10 nowych bugów[50]
 * Gentoo Games[51], 9 nowych bugów[52]
 * Gentoo net-im Herd[53], 8 nowych bugów[54]
 * Netmon Herd[55], 7 nowych bugów[56]
 * Gentoo Linux Gnome Desktop Team[57], 7 nowych bugów[58]
 * Gentoo KDE team[59], 6 nowych bugów[60]

 45. [hidden email]
 46. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-08-21&chfieldto=2
     006-08-28&assigned_to=[hidden email]
 47. [hidden email]
 48. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-08-21&chfieldto=2
     006-08-28&assigned_to=[hidden email]
 49. [hidden email]
 50. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-08-21&chfieldto=2
     006-08-28&assigned_to=[hidden email]
 51. [hidden email]
 52. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-08-21&chfieldto=2
     006-08-28&assigned_to=[hidden email]
 53. [hidden email]
 54. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-08-21&chfieldto=2
     006-08-28&assigned_to=[hidden email]
 55. [hidden email]
 56. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-08-21&chfieldto=2
     006-08-28&assigned_to=[hidden email]
 57. [hidden email]
 58. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-08-21&chfieldto=2
     006-08-28&assigned_to=[hidden email]
 59. [hidden email]
 60. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-08-21&chfieldto=2
     006-08-28&assigned_to=[hidden email]

7. Opinie czytelników
---------------------

Jeśli chcesz, aby Tygodnik Gentoo był jeszcze lepszy, podziel się z nami[61]
swoją opinią na jego temat. Uwagi dotyczące tłumaczenia można zgłaszać na
adres koordynatora[62].

 61. [hidden email]
 62. [hidden email]

8. Subskrypcja Tygodnika Gentoo
-------------------------------

Aby zaprenumerować Tygodnik Gentoo, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][63].

Aby zrezygnować z subskrypcji, należy wysłać pustego emaila na adres  gentoo-
[hidden email][64] z konta, na które jest zarejestrowana.

 63. [hidden email]
 64. [hidden email]

9. Inne języki
--------------

Tygodnik Gentoo jest dostępny w następujących językach:

 * angielskim[65]
 * chińskim (uproszczony)[66]
 * duńskim[67]
 * francuskim[68]
 * hiszpańskim[69]
 * holenderskim[70]
 * japońskim[71]
 * koreańskim[72]
 * niemieckim[73]
 * polskim[74]
 * portugalskim (Brazylia)[75]
 * portugalskim (Portugalia)[76]
 * rosyjskim[77]
 * tureckim[78]
 * włoskim[79]

 65. http://gentoo.org/news/en/gwn/gwn.xml
 66. http://gentoo.org/news/zh_cn/gwn/gwn.xml
 67. http://gentoo.org/news/da/gwn/gwn.xml
 68. http://gentoo.org/news/fr/gwn/gwn.xml
 69. http://gentoo.org/news/es/gwn/gwn.xml
 70. http://gentoo.org/news/nl/gwn/gwn.xml
 71. http://gentoo.org/news/ja/gwn/gwn.xml
 72. http://gentoo.org/news/ko/gwn/gwn.xml
 73. http://gentoo.org/news/de/gwn/gwn.xml
 74. http://gentoo.org/news/pl/gwn/gwn.xml
 75. http://gentoo.org/news/pt_br/gwn/gwn.xml
 76. http://gentoo.org/news/pt/gwn/gwn.xml
 77. http://gentoo.org/news/ru/gwn/gwn.xml
 78. http://gentoo.org/news/tr/gwn/gwn.xml
 79. http://gentoo.org/news/it/gwn/gwn.xml

Autorzy:
Ulrich Plate <[hidden email]> - Redaktor naczelny
Tobias Scherbaum <[hidden email]> - Redaktor
Christel Dahlskjaer <[hidden email]> - Redaktor
Chris Gianelloni <[hidden email]> - Redaktor
Karol Kania <[hidden email]> - Tłumacz
Damian Kuras <[hidden email]> - Tłumacz
Michał Kurgan <[hidden email]> - Tłumacz
--
[hidden email] mailing list