Tygodnik Gentoo z 30 października 2006.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tygodnik Gentoo z 30 października 2006.

Michal Kurgan-4
/-------------------------------------------------------------------\
| Wersja html jest dostępna pod adresem:                            |
| http://www.gentoo.org/news/pl/gwn/20061030-newsletter.xml         |
\-------------------------------------------------------------------/

Wydanie Tygodnika Gentoo z 30 października 2006.
================================================


1. Wiadomości Gentoo
--------------------

Planowane usunięcie XMMS
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Jak zapewne wielu z Was zauważyło, XMMS zostanie usunięty w drzewa Portage.
XMMS zawiera wiele błędów i wymaga poświęcenia i dużej ilości pracy przy ich
łataniu. Dodatkowo nie jest on już rozwijany, a naprawa aktualnych błędów
została wstrzymana z powodu zbliżającego się wydania XMMS2. Ponadto nikt nie
opiekuje się tym pakietem w Gentoo. Audacious jest zgodny z obecnymi
skórkami, a jego deweloperzy współpracują ze społecznością Gentoo, w celu
uproszczenia przesiadki na ten odtwarzacz.

Więcej informacji na temat tej zmiany można znaleźć na stronie XMMS[1].

 1. http://gentoo.org/proj/en/desktop/sound/xmms.xml

#gentoo-uk pod nowymi rządami
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Po przejściu w stan spoczynku Tima Yamina (plasmaroo), dewelopera Gentoo,
kanał #gentoo-uk jest teraz zarządzany przez Roya Bamforda[2]. Kanał IRC
#gentoo-uk jest kanałem anglojęzycznym traktującym przede wszystkim o Gentoo,
Linuksie i sprawach ogólnie związanych z komputerami. Z racji tego, że jest
to mały kanał, zasady panujące na nim nie są surowe i zależą od tego nad czym
aktualnie toczy się dyskusja. Jednak, przez ostatni rok, liczba
odwiedzających osób wzrosła o około 25%. W związku z tym stworzony został
nowy kanał #gentoo-chat, na którym można prowadzić rozmowy nie mieszczące się
w tematyce kanału #gentoo-uk. Rozwiązanie takie, jak do tej pory, sprawdza
się doskonale, a większość użytkowników przypomina o nim innym, gdy Ci
schodzą z tematu głównego kanału.

Nie istnieją żadne szczególne wymagania, aby wpaść lub przesiadywać na kanale
- już teraz można znaleźć tam wiele osób z „kontynentu”. Jako, że #gentoo-uk
jest znacznie spokojniejsze niż w porównaniu do głównego kanału #gentoo, na
którym również należy porozumiewać się w języku angielski, nowi użytkownicy
IRC-a zapewne szybciej odnajdą się tutaj, wśród grupy przyjaźnie nastawionych
ludzi. Dodatkowo łatwiej znaleźć tutaj rozwiązanie przewlekłych problemów,
aniżeli na głównym kanale, na którym wysyłanych jest wiele wiadomości nie
związanych z zadanym pytaniem.

Zapraszamy do przyłączenia się. Wystarczy się przywitać, zostać na chwilę, a
może nawet dodać #gentoo-uk do listy automatycznie odwiedzanych kanałów!

 2. [hidden email]

Zespół CJK szuka pomocy
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

W zespole Gentoo CJK brakuje osób do pomocy. Większość pakietów w drzewie
Portage jest stara i nikt się nimi aktywnie nie opiekuje (po stronie Gentoo).
Gentoo nie może sobie pozwolić na utratę wsparcia języków CJK. Diego Pettenò
(Flameeyes) poprosił o to, aby wszyscy chętni pomogli w opiece nad tymi
pakietami (i być może dołączyli ostatecznie do Gentoo).

Zainteresowane osoby, które chcą opiekować się już obecnymi pakietami, lub
dodaniem nowych, które zastąpią te aktualnie dostępne prosimy o kontakt z
zespołem CJK[3].

 3. [hidden email]

Zespół Scheme szuka chętnych do pomocy
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Grupa Gentoo Scheme zajmująca się tym językiem programowania obecnie bardzo
potrzebuje pomocy. Poszukiwani są obecni deweloperzy Gentoo lub osoby, które
będą chciały przyłączyć się do zespołu deweloperów i pomóc w opiece nad tymi
pakietami.

Wszystkich zainteresowanych pomocą temu projektowi lub ogólnie Gentoo
zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem [hidden email], by rozpocząć
proces rekrutacji.

Zespół tłumaczenia dokumentacji na język turecki potrzebuje pomocy
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Wskrzeszony turecki zespół tłumaczy GWN poszukuje pomocy przy tłumaczeniu
kolejnych wydań Tygodnia Gentoo. Zainteresowani powinni wykazać się dobrą
znajomością tureckiego i angielskiego oraz mieć co tydzień chwilę wolnego
czasu, który mogliby poświęcić na rzecz Gentoo. Wszystkich spełniających te
kryteria zachęcamy do pomocy i zgłoszenia na adres [hidden email],
aby uzyskać więcej informacji. Istnieje również kanał IRC #gentoo-tr, na
którym można spotkać użytkowników posługujących się językiem tureckim i z
pewnością jest doskonałym miejscem do kontaktu dla wszystkich tłumaczy.

2. Społeczność Gentoo
---------------------

Lista dyskusyjna gentoo-user
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Data w logach emerge

Jorge Almeida chciał się dowiedzieć, czy tajemnicze liczby (na przykład
„1161911504”) na początku każdej linii pliku z logiem emerge to daty, a jeśli
tak, to w jaki sposób przedstawić je w postaci zrozumiałej dla człowieka.
Harm Geerts potwierdził, że jest to czas uniksowy („ilość sekund, które
minęły od północy wg czasu UTC, 1 stycznia 1970 roku, nie wliczając sekund
przestępnych”) i zasugerował konwersję z użyciem Pythona.

.----------------------------------------.
| Konwersja czasu UNIX za pomocą Pythona |
|---------------------------------------------------------.
| $ python -c "import time; print time.ctime(1161911504)" |
`---------------------------------------------------------'

Bo Ørsted Andresen zasugerował zastąpienie Pythona narzędziem awk.

.--------------------------------------------------------.
| Konwersja czasu UNIX za pomocą awk, podejście pierwsze |
|----------------------------------------------------------------------------.
| $ tail /var/log/emerge.log | awk -F: '{print strftime("%D %X %Z", $1),$2}' |
`----------------------------------------------------------------------------'

Peter Ruskin skrócił polecenie, modyfikując je tak, aby użytkownicy z różnych
krajów nie mieli wątpliwości co do daty, która jest wypisywana na ekran.

.------------------------------------------------------.
| Konwersja czasu UNIX za pomocą awk, podejście drugie |
|----------------------------------------------------------------------.
| $ tail /var/log/emerge.log | awk -F: '{print strftime("%c", $1),$2}' |
`----------------------------------------------------------------------'

Ostatnie (i według Jorge najlepsze) rozwiązanie zostało przedstawione przez
Richarda Fisha.

.----------------------------------------------.
| Konwersja czasu UNIX za pomocą programu date |
|----------------------------------------------.
| $ date -d @1161911504                        |
`----------------------------------------------'

Pojawiło się także kilka sugestii użycia narzędzi bliższych Portage: Neil
Bothwick przypomniał o app-portage/genlop, programie do przetwarzania logów
emerge. Harm Geers zasugerował użycie qlop, który jest częścią pakietu
app-portage/portage-utils.

 * http://archives.gentoo.org/gentoo-user/msg_102804.xml

Pytanie o resolv.conf/Przekazywanie parametrów do dhcpcd poprzez edycję pliku
/etc/init.d/net.eth0

Dwóch różnych użytkowników miało podobny problem z dhcpcd i plikiem
resolv.conf. Matthew Lee zauważył, że zaraz po uruchomieniu komputera plik
resolv.conf jest nadpisywany wersją, w której nie ma informacji o serwerach
DNS. Michael Sullivan również nie chciał, aby program dhcpcd nadpisywał ten
plik.

Richard Fish zasugerował Michaelowi zapoznanie się z zawartością
/etc/conf.d/net.example. Zauważył też, że jeśli chce on uzyskać pełną
kontrolę nad opcjami dhcp to może zrobić to w następujący sposób:
dhcpcd_INTERFEJS="PARAMETRY DLA DHCP". Jednakże swój cel zdecydowanie łatwiej
może osiągnąć używając odpowiedniej opcji dhcp_INTERFEJS="nodns".

Matthew uzyskał od Novensilesa diviego Flamena podobne porady, natomiast
Vikas Kumar wskazał dodatkową możliwość konfiguracji serwerów dns używając
parametru dns_servers_INTERFEJS=( "1. IP SERWERA DNS" "2. IP SERWERA DNS" ).

 * http://archives.gentoo.org/gentoo-user/msg_102822.xml
 * http://archives.gentoo.org/gentoo-user/msg_102834.xml

Lista dyskusyjna gentoo-catalyst
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Budowanie LiveCD z użyciem narzędzia Catalyst

Ed Borasky używa narzędzia catalyst by stworzyć bazujące na Gentoo LiveCD dla
potrzeb zastosowań matematyki stosowanej (zobacz
http://rubyforge.org/cgi-bin/viewvc.cgi/Rameau/Rameau.pdf?root=cougar&view=co
). W czasie procedury budowania musiał odmaskować pakiet sys-apps/gli,
Instalator Gentoo i w związku z tym chciał się dowiedzieć, czy postąpił
prawidłowo oraz czy istnieje możliwość zbudowania LiveCD bez instalatora.

W odpowiedzi na pierwsze z postawionych pytań, Andrew Gaffney zasugerował
użycie nakładki Portage w pliku spec lub odmaskowanie gli w używanym przez
Eda obrazie drzewa Portage. Natomiast by stworzyć płytę LiveCD bez
instalatora należy usunąć z pliku konfiguracyjnego spec wszystkie wpisy
dotyczące pakietu gli.

Ed był również zainteresowany w jaki sposób można zainstalować pakiety
oznaczonych jako niestabilne, czy istnieje może jakaś nakładka na make.conf
to umożliwiająca. Chris Gianelloni odpowiedział że nie, gdyż catalyst jest
narzędziem, które ma tworzyć kolejne wydania na których nie będą znajdować
się żadne niestabilne pakiety. Z drugiej jednak strony istnieje możliwość
własnoręcznego oznaczenia pakietów jako stabilnych i użycia tak
zmodyfikowanych ebuildów do budowy LiveCD.

Na zakończenie Ed stwierdził, że to jest dobre rozwiązanie dla niego, gdyż
potrzebuje on jedynie użyć kilku niestabilnych pakietów.

3. Gentoo w prasie
------------------

EngadgetHD (26 października 2006)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ben Drawbaugh przedstawił szczegółowy opis wymiany dysku twardego w
urządzeniu Series3 TiVo. Jakiego oprogramowania należy użyć by bezproblemowo
przekopiować wszystkie dane na nowy dysk? Odpowiedź to oczywiście Gentoo. W
artykule autor używa Minimal InstallCD oraz polecenia dd, aby przekopiować
wszystkie potrzebne dane.

 * http://www.engadgethd.com/2006/10/26/how-to-upgrade-your-series3-drive/

4. Zmiana statusu deweloperów Gentoo
------------------------------------

Odeszli
^^^^^^^

Następujący deweloperzy opuścili projekt Gentoo Linux w minionym tygodniu:

 * Emanuele Giaquinta (exg)

Przybyli
^^^^^^^^

Następujący deweloperzy przyłączyli się do projektu Gentoo Linux w minionym
tygodniu:

 * Christian Faulhammer (opfer) emacs/x86

Zmienili status
^^^^^^^^^^^^^^^

Następujący deweloperzy zmienili w minionym tygodniu pełnioną w projekcie
Gentoo Linux funkcję:

 * Nikt w tym tygodniu

5. Bezpieczeństwo Gentoo
------------------------

OpenSSL: Wiele usterek
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OpenSSL zawiera wiele usterek włączając potencjalne, zdalne wykonanie
niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[4]

 4. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200610-11.xml

Apache mod_tcl: Usterka format string
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Moduł Apache mod_tcl zawiera usterkę format string, która może zostać
wykorzystana do zdalnego wykonania niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[5]

 5. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200610-12.xml

Cheese Tracker: Przepełnienie bufora
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Cheese Tracker zawiera usterkę przepełnienia bufora, która umożliwia zdalne
wykonanie niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[6]

 6. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200610-13.xml

PHP: Przekroczenie zakresu liczby całkowitej
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PHP zawiera usterkę przekroczenia zakresu liczby całkowitej co potencjalnie
umożlwia zdalne wykonanie niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[7]

 7. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200610-14.xml

6. Pakiety przewidziane do usunięcia
------------------------------------

Poniżej można znaleźć listę pakietów, które zostaną w najbliższym czasie
usunięte z drzewa Portage. Informacje te pochodzą z różnych źródeł, włączając
projekt Treecleaners[8] oraz zgłoszenia od poszczególnych deweloperów.

 8. http://gentoo.org/proj/en/qa/treecleaners

Ostatnie namaszczenie:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.--------------------------------------------------------------------------.
| Pakiet:                        | Data usunięcia:  | Kontakt:             |
|--------------------------------------------------------------------------|
| app-laptop/xpmumon             | 28 listopada 06  | Alec Warner[9]       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| media-gfx/radiance             | 28 listopada 06  | Alec Warner[9]       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| net-mail/cvm-vmailmgr          | 28 listopada 06  | Alec Warner[9]       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| app-cdr/cdrx                   | 28 listopada 06  | Alec Warner[9]       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| app-emacs/liece                | 28 listopada 06  | Alec Warner[9]       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| net-analyzer/tptest            | 28 listopada 06  | Alec Warner[9]       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| net-wireless/aircrack          | 28 listopada 06  | Alec Warner[9]       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| net-misc/aesop                 | 28 listopada 06  | Alec Warner[9]       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| app-crypt/outguess             | 28 listopada 06  | Alec Warner[9]       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| dev-util/sashxb                | 28 listopada 06  | Alec Warner[9]       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| app-editors/cute               | 28 listopada 06  | Alec Warner[9]       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| x11-plugins/gkrellm-newsticker | 28 listopada 06  | Alec Warner[9]       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| app-misc/pms                   | 28 listopada 06  | Alec Warner[9]       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| app-misc/largorecipes          | 28 listopada 06  | Alec Warner[9]       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| media-video/winki              | 28 listopada 06  | Alec Warner[9]       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| x11-plugins/gkrellm-giFT       | 28 listopada 06  | Alec Warner[9]       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| net-misc/qadsl                 | 28 listopada 06  | Alec Warner[9]       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| media-libs/libaudiooss         | 27 listopada 06  | Diego Pettenò[10]    |
|--------------------------------------------------------------------------|
| media-libs/daaplib             | 27 listopada 06  | Diego Pettenò[10]    |
|--------------------------------------------------------------------------|
| net-misc/minisip               | 27 listopada 06  | Gustavo Zacarias[11] |
|--------------------------------------------------------------------------|
| net-misc/libmutil              | 27 listopada 06  | Gustavo Zacarias[11] |
|--------------------------------------------------------------------------|
| net-misc/libmnetutil           | 27 listopada 06  | Gustavo Zacarias[11] |
|--------------------------------------------------------------------------|
| net-misc/libmikey              | 27 listopada 06  | Gustavo Zacarias[11] |
|--------------------------------------------------------------------------|
| net-misc/libmsip               | 27 listopada 06  | Gustavo Zacarias[11] |
|--------------------------------------------------------------------------|
| x11-drivers/kyro-drivers       | 26 listopada 06  | Donnie Berkholz[12]  |
|--------------------------------------------------------------------------|
| dev-java/bluej-bin             | 26 listopada 06  | Steve Dibb[13]       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| net-www/netscape-plugger       | 25 listopada 06  | Doug Goldstein[14]   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| games-fps/quake3-tremulous     | 24 listopada 06  | Chris Gianelloni[15] |
`--------------------------------------------------------------------------'

 9. [hidden email]
 10. [hidden email]
 11. [hidden email]
 12. [hidden email]
 13. [hidden email]
 14. [hidden email]
 15. [hidden email]

XMMS i przyjaciele:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Z powodu dużej ilości zamaskowanych pakietów XMMS zostały one umieszczone w
osobnej tabeli tak by zapewnić większą czytelność, jako że zmiana ta dotyczy
dużej ilości osób i jest ciągle tematem gorących dyskusji.

.---------------------------------------------------------------------------.
| Pakiet:                           | Data usunięcia:  | Kontakt:           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| dev-perl/Xmms-Perl                | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| dev-python/pyxmms                 | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| gnome-extra/gxmms                 | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/dumb-xmms           | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/efxmms              | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/eq-xmms             | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/modplugxmms         | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xalbumlist          | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmmplayer           | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-adplug         | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-alarm          | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-arts           | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-blursk         | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-btexmms        | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-cdcover        | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-cdread         | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-coverviewer    | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-crossfade      | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-crystality     | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-dflowers       | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-dscope         | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-dspectogram    | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-dspectral      | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-extra          | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-fc             | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-find           | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-finespectrum   | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-fmradio        | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-gdancer        | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-goom           | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-idcin          | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-imms           | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-infinity       | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-infopipe       | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-iris           | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-itouch         | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-jack           | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-jess           | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-kde            | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-kjofol         | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-ladspa         | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-libvisual      | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-lirc           | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-liveice        | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-liveplugin     | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-lyrc           | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-mad            | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-midi           | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-morestate      | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-mp3cue         | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-musepack       | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-nas            | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-nebulus        | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-null           | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-oggre          | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-outpost        | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-pipe           | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-realrandom     | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-repeatit       | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-scrobbler      | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-shell          | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-shn            | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-sid            | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-smpeg          | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-sndfile        | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-spc            | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-speex          | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-tfmx           | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-volnorm        | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-wakeup         | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-wma            | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-wmdiscotux     | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-xf86audio      | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-xmmsd          | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-xmmsmplayer    | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-sound/ctrlxmms              | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-sound/longplayer            | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-sound/madman                | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-sound/xmms                  | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| x11-plugins/gaim-xmms-remote      | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| x11-themes/xmms-themes            | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-synaesthesia   | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-ir             | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| x11-plugins/desklet-cornerxmms    | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-mpg123         | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-crossfade      | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-nsf            | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-status-plugin  | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-sound/xmmsctrl              | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| x11-plugins/gkrellmms             | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| x11-plugins/wmalbum               | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| x11-plugins/wmusic                | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| x11-plugins/wmxmms                | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| rox-extra/roxmms                  | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-cdaudio        | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-mpg123         | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-opengl-spectru | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
| m                                 |                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-vorbis         | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-alsa           | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-blur-scope     | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-disk-writer    | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-echo           | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-esd            | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-joystick       | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-mikmod         | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-oss            | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-sanalyzer      | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-song-change    | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-stereo         | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-tonegen        | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-voice          | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/xmms-wav            | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| app-misc/livetools                | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-sound/noxmms                | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| xfce-extra/xfce4-xmms             | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| xfce-extra/xfce4-xmms-controller  | 23 listopada 06  | Diego Pettenò[16]  |
`---------------------------------------------------------------------------'

 16. [hidden email]

7. Bugzilla
-----------

Podsumowanie
^^^^^^^^^^^^

 * Statystyki
 * Zamknięte bugi
 * Nowe bugi

Statystyki
^^^^^^^^^^

Społeczność Gentoo używa Bugzilli (bugs.gentoo.org[17]) do zgłaszania i
śledzenia błędów, ogłoszeń, sugestii oraz innych form kontaktu z
deweloperami. Pomiędzy 22 października 2006, a 29 października 2006 aktywność
w serwisie przedstawiała się następująco:

 * zgłoszono 913 nowych bugów
 * zamknięto lub rozwiązano 559 bugów
 * otwarto ponownie 36 uprzednio zamkniętych bugów
 * 180 bugów oznaczono jako NEEDINFO/WONTFIX/CANTFIX/INVALID/UPSTREAM
 * 192 bugi oznaczono jako duplikaty

Spośród 11128 obecnie otwartych bugów: 32 oznaczono jako 'blocker', 116 jako
'critical', a 536 jako 'major'.

 17. http://bugs.gentoo.org/

Zamknięte Bugi
^^^^^^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, które zamknęły najwięcej bugów w minionym tygodniu,
to:

 * AMD64 Project[18], 30 zamkniętych bugów[19]
 * Gentoo Sound Team[20], 28 zamkniętych bugów[21]
 * Gentoo Games[22], 26 zamkniętych bugów[23]
 * Xavier Neys[24], 20 zamkniętych bugów[25]
 * Default Assignee for New Packages[26], 18 zamkniętych bugów[27]
 * Gentoo KDE team[28], 15 zamkniętych bugów[29]
 * Gentoo Security[30], 14 zamkniętych bugów[31]
 * Gentoo's Team for Core System packages[32], 12 zamkniętych bugów[33]

 18. [hidden email]
 19. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-22&chfieldto=2006-10-29&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 20. [hidden email]
 21. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-22&chfieldto=2006-10-29&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 22. [hidden email]
 23. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-22&chfieldto=2006-10-29&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 24. [hidden email]
 25. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-22&chfieldto=2006-10-29&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 26. [hidden email]
 27. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-22&chfieldto=2006-10-29&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 28. [hidden email]
 29. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-22&chfieldto=2006-10-29&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 30. [hidden email]
 31. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-22&chfieldto=2006-10-29&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 32. [hidden email]
 33. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-22&chfieldto=2006-10-29&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]

Nowe Bugi
^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, którym przydzielono najwięcej bugów w minionym
tygodniu, to:

 * Default Assignee for New Packages[34], 24 nowych bugów[35]
 * Gentoo TreeCleaner Project[36], 17 nowych bugów[37]
 * Default Assignee for Orphaned Packages[38], 13 nowych bugów[39]
 * Gentoo net-p2p team[40], 11 nowych bugów[41]
 * AMD64 Project[42], 11 nowych bugów[43]
 * Gentoo KDE team[44], 9 nowych bugów[45]
 * Net-Mail Packages[46], 8 nowych bugów[47]
 * Gentoo Sound Team[48], 7 nowych bugów[49]

 34. [hidden email]
 35. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-22&chfieldto=2
     006-10-29&assigned_to=[hidden email]
 36. [hidden email]
 37. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-22&chfieldto=2
     006-10-29&assigned_to=[hidden email]
 38. [hidden email]
 39. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-22&chfieldto=2
     006-10-29&assigned_to=[hidden email]
 40. [hidden email]
 41. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-22&chfieldto=2
     006-10-29&assigned_to=[hidden email]
 42. [hidden email]
 43. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-22&chfieldto=2
     006-10-29&assigned_to=[hidden email]
 44. [hidden email]
 45. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-22&chfieldto=2
     006-10-29&assigned_to=[hidden email]
 46. [hidden email]
 47. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-22&chfieldto=2
     006-10-29&assigned_to=[hidden email]
 48. [hidden email]
 49. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-22&chfieldto=2
     006-10-29&assigned_to=[hidden email]

8. Opinie czytelników
---------------------

Tygodnik Gentoo jest tworzony i tłumaczony przez ochotników i członków
społeczności, którzy nadsyłają swoje pomysły i gotowe artykuły. Zachęcamy
wszystkich do pomocy i współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów Tygodnika
Gentoo. Oczekujemy na wasze propozycje artykułów, interesują nas także opinie
na temat tych już opublikowanych. Wszelkie komentarze prosimy kierować na
adres Tygodnika Gentoo[50]. Uwagi dotyczące tłumaczenia należy zgłaszać na
adres koordynatora[51]. Pomóżcie sprawić, by Tygodnik Gentoo był jeszcze
lepszy.

 50. [hidden email]
 51. [hidden email]

9. Subskrypcja Tygodnika Gentoo
-------------------------------

Aby zaprenumerować Tygodnik Gentoo, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][52].

Aby zrezygnować z subskrypcji, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][53] z konta, na które jest
zarejestrowana.

 52. [hidden email]
 53. [hidden email]

10. Inne języki
---------------

Tygodnik Gentoo jest dostępny w następujących językach:

 * angielskim[54]
 * chińskim (uproszczony)[55]
 * duńskim[56]
 * francuskim[57]
 * greckim[58]
 * hiszpańskim[59]
 * holenderskim[60]
 * japońskim[61]
 * koreańskim[62]
 * niemieckim[63]
 * polskim[64]
 * portugalskim (Brazylia)[65]
 * portugalskim (Portugalia)[66]
 * rosyjskim[67]
 * słowackim[68]
 * włoskim[69]

 54. http://gentoo.org/news/en/gwn/gwn.xml
 55. http://gentoo.org/news/zh_cn/gwn/gwn.xml
 56. http://gentoo.org/news/da/gwn/gwn.xml
 57. http://gentoo.org/news/fr/gwn/gwn.xml
 58. http://gentoo.org/news/el/gwn/gwn.xml
 59. http://gentoo.org/news/es/gwn/gwn.xml
 60. http://gentoo.org/news/nl/gwn/gwn.xml
 61. http://gentoo.org/news/ja/gwn/gwn.xml
 62. http://gentoo.org/news/ko/gwn/gwn.xml
 63. http://gentoo.org/news/de/gwn/gwn.xml
 64. http://gentoo.org/news/pl/gwn/gwn.xml
 65. http://gentoo.org/news/pt_br/gwn/gwn.xml
 66. http://gentoo.org/news/pt/gwn/gwn.xml
 67. http://gentoo.org/news/ru/gwn/gwn.xml
 68. http://gentoo.org/news/sk/gwn/gwn.xml
 69. http://gentoo.org/news/it/gwn/gwn.xml

Autorzy:
Ulrich Plate <[hidden email]> - Redaktor naczelny
Chris Atkinson <[hidden email]> - Redaktor
Kyle Bishop <[hidden email]> - Redaktor
Zeth Green <[hidden email]> - Redaktor
Diego Pettenò <[hidden email]> - Redaktor
Roy Bamford <[hidden email]> - Redaktor
Chris Gianelloni <[hidden email]> - Redaktor
Jakub Bożanowski <[hidden email]> - Tłumacz
Damian Kuras <[hidden email]> - Tłumacz
Michał Kurgan <[hidden email]> - Tłumacz--
[hidden email] mailing list