Tygodnik Gentoo z 4 września 2006.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tygodnik Gentoo z 4 września 2006.

Michal Kurgan-4
/-------------------------------------------------------------------\
| Wersja html jest dostępna pod adresem:                            |
| http://www.gentoo.org/news/pl/gwn/20060904-newsletter.xml         |
\-------------------------------------------------------------------/

Wydanie Tygodnika Gentoo z 4 września 2006.
===========================================


1. Wiadomości Gentoo
--------------------

Usunięcie net-misc/bcm4400
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Daniel Drake[1], jeden z deweloperów, oznajmił, że pakiet net-misc/bcm4400
przestał być wspierany i zostanie wkrótce usunięty z drzewa Portage. Został
on już zastąpiony przez sterownik, który jest dostępny w jądrze. Użytkownicy
korzystający z tego pakietu powinni dokonać migracji i zacząć używać
sterowniki zawarte w jądrze tak szybko jak to możliwe.

 1. [hidden email]

Usunięcie KDE 3.4
^^^^^^^^^^^^^^^^^

Carsten Lohrke[2] z zespołu Gentoo KDE pragnie zakomunikować wszystkim
użytkownikom, że KDE 3.4 zostanie usunięte z drzewa Portage w przeciągu kilku
następnych dni. Już od jakiegoś czasu, KDE 3.5 jest oznaczone jako stabilne
na każdej, wspieranej przez samo KDE, architekturze, dlatego też podjęto
decyzję o usunięciu wersji 3.4, by móc skupić się na bardziej rozbudowanych
wersjach z serii 3.5 i wyższych. KDE 3.4 nie jest wspierane, dodatkowo
zawiera także kilka znanych błędów, włączając w to brak kompatybilności z
ostatnimi implementacjami X.Org.

 2. [hidden email]

Usunięcie media-video/nvidia-glx i media-video/nvidia-kernel
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Większość użytkowników korzystających z binarnych sterowników kart nVidia
zdaje sobie sprawę, że od jakiegoś już czasu pakiety media-video/nvidia-glx i
media-video/nvidia-kernel oznaczono jako przestarzałe, a ich funkcjonalność
można uzyskać instalując x11-drivers/nvidia-drivers i x11-drivers/nvidia-
legacy-drivers. Pakiet nvidia-legacy-drivers wspiera karty nVidia począwszy
od serii TNT po linię GeForce 5 i niektóre modele z serii GeForce 6. Pakiet
nvidia-drivers wspiera karty od serii GeForce 3 w górę. Stare sterowniki
zostaną usunięte 29 września. Podczas gdy wcześniejszym wersjom brakuje
jakichkolwiek uaktualnień, nowsze wspierają nowszy sprzęt, a także
xorg-x11-7.1.

By skorzystać z nowych sterowniki należy wykonać następujące operacje:

.----------------------------------------.
| Migracja na x11-drivers/nvidia-drivers |
|-------------------------------------------------------------------------------.
| (Poniższe polecenia powinny być wykonane z linii komend, przy wyłączonych X)  |
| # emerge --unmerge media-video/nvidia-glx media-video/nvidia-kernel           |
| # rmmod nvidia                                                                |
| (By zainstalować starsze sterowniki, wystarczy zastąpić nazwę nvidia-drivers) |
| # emerge x11-drivers/nvidia-drivers                                           |
| # modprobe nvidia                                                             |
`-------------------------------------------------------------------------------'

Nowe sterowniki będą wykorzystane przy kolejnym uruchomieniu X.

Nominacje do UK Linux Awards 2006 rozpoczęte
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Magazyn LinuxUser and Developer[3] rozpoczął zbieranie nominacji do czwartego
z kolei, corocznego UK Linux Awards. Nominować, głosować i rezerwować miejsca
można na specjalnej stronie[4]. Niecierpliwie czekamy na ostateczne
rozstrzygnięcia i życzymy każdemu z kandydatów jak najwięcej szczęścia.

 3. http://www.linuxuser.co.uk
 4. http://www.linuxawards.co.uk

Zbiórka na projekt Free Linux Disk
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Projekt Free Linux Disk rozpoczął zbiórkę pieniędzy[5] na zakup sprzętu
pozwalającego poprawić mu zdolności produkcyjne, tak by składane zamówienia
były realizowane w jak najkrótszym czasie. Projekt dostarcza płyt
instalacyjnych dla dystrybucji opartych o społeczności oraz tych mających
wsparcie komercyjne, jednak dostępnych nieodpłatnie. Celem zbiórki jest
zebranie $4500 CDN na urządzenie kopiujące płyty  rImage 2000i[6], które
umożliwi sprostanie aktualnym potrzebom.

 5. http://www.freelinuxdisk.org/news.php?id=19
 6. http://www.rimage.com/support_products_detail_objectname_Rimage2000i.html

Tygodnik Gentoo szuka autorów
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Tygodnik Gentoo szuka chętnych do pomocy przy pisaniu niektórych sekcji
Tygodnika, które od już jakiegoś czasu są zaniedbywane. Mówiąc dokładniej,
szukamy zainteresowanych tworzeniem cotygodniowych podsumowań wydarzeń na
listach dyskusyjnych gentoo-user i gentoo-dev. Wymagana jest dobra znajomość
pisanej angielszczyzny. Poszukujemy także wszystkich chcących publikować
artykuły w sekcji „Sztuczki i kruczki”, dlatego każdego kto zna jakieś
nietypowe bądź interesujące narzędzia lub sztuczki związane z administracją
systemem prosimy o nadesłanie swojej propozycji do nas. Nadesłane materiały
zostaną opublikowane w kolejnym wydaniu Tygodnika.

Każdego zainteresowanego i chętnego do pomocy, prosimy o kontakt z zespołem
Tygodnika na email [hidden email].

2. Międzynarodowe Gentoo
------------------------

Australia: Dzień Wolności Oprogramowania, Canberra
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

W czasie Dnia Wolności Oprogramowania[7] odbywającego się na początku
września (dokładnie 9 września 2006) w stolicy Australii, Canberrze,
członkowie organizacji CLUG[8] (włączając dewelopera Gentoo, Daniela Blacka)
będą rozdawać płyty CD zawierające wersje instalacyjne różnych dystrybucji
Linuksa, w tym także Gentoo Linux 2006.1 LiveCD. W czasie imprezy będzie
można zobaczyć demonstracje różnych systemów, usłyszeć wykłady i prezentacje
na temat wolnego oprogramowania, a także aspektów prawnych[9] związanych z
jego używaniem w Australii. Podane zostaną także informacje na temat
lokalnych organizacji i społeczności zorganizowanych wokół Linuksa, gdzie
będzie można znaleźć pomoc i wsparcie.

 7. http://www.softwarefreedomday.org/teams/oceania/au/canberra
 8. http://clug.org.au/
 9. http://www.linux.org.au/law/

3. Gentoo w prasie
------------------

DesktopLinux.com (29 sierpnia 2006)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Serwis DesktopLinux.com opublikował wyniki ankiety „2006 Desktop Linux
Market”, którą wypełniło około 15000 użytkowników Linuksa korzystając ze
specjalnie przygotowanej w tym celu strony internetowej. Gentoo Linux
znalazło się na czwartej pozycji tego rankingu popularności, co zaskoczyło
samego autora, Stevena J. Vaughan-Nicholsa. Okazało się że około 9.6 procenta
użytkowników Linuksa deklaruje, że preferuje Gentoo od innych dystrybucji.

 * http://desktoplinux.com/articles/AT5816278551.html

Techgage (30 sierpnia 2006)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rob Williams zajął się recenzją najnowszej wersji Gentoo Linux 2006.1.
Opisuje nową wersję Instalatora Gentoo Linux[10] oraz wydanej płyty LiveCD. W
artykule autor przedstawia także poprawki i ulepszenia w stosunku do
poprzedniej wersji 2006.0.

 * http://www.techgage.com/article/gentoo_20061

 10. http://gentoo.org/proj/en/releng/installer

Software in Review (1 września 2006)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Recenzja Gentoo Linux 2006.1 napisana przez Jema Matzana rozpoczyna się od
ogólnego opisu dystrybucji. Po tym wprowadzeniu rozpoczyna się właściwa część
artykułu opisująca najważniejsze zmiany i nowości w wersji 2006.1, a
następnie przedstawiająca kompletny proces instalacji. Po tym teście, autor
przedstawia swoje wnioski i sugestie co wymaga jeszcze poprawienia,
szczególnie dotyczy to wartości domyślnych jakie używane są w Instalatorze
Gentoo Linux oraz brakujących w nim funkcjonalności. W podsumowaniu możemy
przeczytać listę poprawek sugerowanych przez autora recenzji, które jego
zdaniem powinny zostać zaimplementowane w kolejnych wydaniach.

 * http://www.softwareinreview.com/cms/content/view/50/1/

Internetnews.com (1 września 2006)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

W serwisie Internetnews.com ukazał się artykuł autorstwa Seana Michaela
Kernera w którym można znaleźć listę zmian w nowym wydaniu Gentoo Linux, a
także kilka słów samej Christel Dahlskjaer[11] opisujących wersję 2006.1.

 * http://www.internetnews.com/dev-news/article.php/3629816

 11. [hidden email]

4. Zmiana statusu deweloperów Gentoo
------------------------------------

Odeszli
^^^^^^^

Następujący deweloperzy opuścili projekt Gentoo Linux w minionym tygodniu:

 * Nikt w tym tygodniu

Przybyli
^^^^^^^^

Następujący deweloperzy przyłączyli się do projektu Gentoo Linux w minionym
tygodniu:

 * Hubert Mercier (anigel) Forum

Zmienili status
^^^^^^^^^^^^^^^

Następujący deweloperzy zmienili w minionym tygodniu pełnioną w projekcie
Gentoo Linux funkcję:

 * Bjarke Istrup Pedersen (GurliGebis) dołączył do zespołu net-irc/java

5. Bezpieczeństwo Gentoo
------------------------

X.org i kilka bibliotek X.org: Lokalne przekroczenie uprawnień
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

X.org, libX11, xdm, xf86dga, xinit, xload, xtrans oraz xterm zawierają
usterkę lokalnego przekroczenia uprawnień wynikającą z błędnych wywołań
funkcji setuid().

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[12]

 12. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200608-25.xml

Wireshark: Wiele usterek
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Wireshark zawiera wiele usterek, które mogą umożliwiają przeprowadzenie ataku
Denial of Service i/oraz wykonanie niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[13]

 13. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200608-26.xml

Motor: Wykonanie niepożądanego kodu
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Motor korzysta z wadliwej wersji biblioteki ktools. Zawarte w niej usterki
umożliwiają wykonanie niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[14]

 14. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200608-27.xml

PHP: Wykonanie niepożądanego kodu
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PHP zawiera funkcję, która jeśli zostanie użyta umożliwia zdalnemu
napastnikowi wykonanie niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie GLSA[15]

 15. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200608-28.xml

6. Bugzilla
-----------

Podsumowanie
^^^^^^^^^^^^

 * Statystyki
 * Zamknięte bugi
 * Nowe bugi

Statystyki
^^^^^^^^^^

Społeczność Gentoo używa Bugzilli (bugs.gentoo.org[16]) do zgłaszania i
śledzenia błędów, ogłoszeń, sugestii oraz innych form kontaktu z
deweloperami. Pomiędzy 27 sierpnia 2006, a 03 sierpnia 2006 aktywność w
serwisie przedstawiała się następująco:

 * zgłoszono 869 nowych bugów
 * zamknięto lub rozwiązano 462 bugi
 * 26 uprzednio zamkniętych bugów zostało ponownie otwartych

Spośród 11007 obecnie otwartych bugów: 40 oznaczono jako 'blocker', 124 jako
'critical', a 523 jako 'major'.

 16. http://bugs.gentoo.org/

Zamknięte Bugi
^^^^^^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, które zamknęły najwięcej bugów w minionym tygodniu,
to:

 * Gentoo Release Team[17], 33 zamknięte bugi[18]
 * Xavier Neys[19], 26 zamkniętych bugów[20]
 * Gentoo KDE team[21], 23 zamknięte bugi[22]
 * AMD64 Project[23], 22 zamknięte bugi[24]
 * Gentoo Games[25], 21 zamkniętych bugów[26]
 * media-video herd[27], 16 zamkniętych bugów[28]
 * Gentoo's Team for Core System packages[29], 12 zamkniętych bugów[30]
 * Gentoo Security[31], 11 zamkniętych bugów[32]

 17. [hidden email]
 18. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-08-27&chfieldto=2006-09-03&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 19. [hidden email]
 20. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-08-27&chfieldto=2006-09-03&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 21. [hidden email]
 22. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-08-27&chfieldto=2006-09-03&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 23. [hidden email]
 24. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-08-27&chfieldto=2006-09-03&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 25. [hidden email]
 26. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-08-27&chfieldto=2006-09-03&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 27. [hidden email]
 28. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-08-27&chfieldto=2006-09-03&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 29. [hidden email]
 30. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-08-27&chfieldto=2006-09-03&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 31. [hidden email]
 32. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
     &chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-08-27&chfieldto=2006-09-03&resoluti
     on=FIXED&assigned_to=[hidden email]

Nowe Bugi
^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, którym przydzielono najwięcej bugów w minionym
tygodniu, to:

 * Default Assignee for New Packages[33], 41 nowych bugów[34]
 * Default Assignee for Orphaned Packages[35], 13 nowych bugów[36]
 * Gentoo KDE team[37], 10 nowych bugów[38]
 * Gentoo Sound Team[39], 9 nowych bugów[40]
 * Java team[41], 7 nowych bugów[42]
 * Gentoo Linux Gnome Desktop Team[43], 7 nowych bugów[44]
 * Gentoo's Team for Core System packages[45], 6 nowych bugów[46]
 * media-video herd[47], 5 nowych bugów[48]

 33. [hidden email]
 34. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-08-27&chfieldto=2
     006-09-03&assigned_to=[hidden email]
 35. [hidden email]
 36. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-08-27&chfieldto=2
     006-09-03&assigned_to=[hidden email]
 37. [hidden email]
 38. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-08-27&chfieldto=2
     006-09-03&assigned_to=[hidden email]
 39. [hidden email]
 40. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-08-27&chfieldto=2
     006-09-03&assigned_to=[hidden email]
 41. [hidden email]
 42. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-08-27&chfieldto=2
     006-09-03&assigned_to=[hidden email]
 43. [hidden email]
 44. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-08-27&chfieldto=2
     006-09-03&assigned_to=[hidden email]
 45. [hidden email]
 46. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-08-27&chfieldto=2
     006-09-03&assigned_to=[hidden email]
 47. [hidden email]
 48. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
     g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-08-27&chfieldto=2
     006-09-03&assigned_to=[hidden email]

7. Opinie czytelników
---------------------

Jeśli chcesz, aby Tygodnik Gentoo był jeszcze lepszy, podziel się z nami[49]
swoją opinią na jego temat. Uwagi dotyczące tłumaczenia można zgłaszać na
adres koordynatora[50].

 49. [hidden email]
 50. [hidden email]

8. Subskrypcja Tygodnika Gentoo
-------------------------------

Aby zaprenumerować Tygodnik Gentoo, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][51].

Aby zrezygnować z subskrypcji, należy wysłać pustego emaila na adres  gentoo-
[hidden email][52] z konta, na które jest zarejestrowana.

 51. [hidden email]
 52. [hidden email]

9. Inne języki
--------------

Tygodnik Gentoo jest dostępny w następujących językach:

 * angielskim[53]
 * chińskim (uproszczony)[54]
 * duńskim[55]
 * francuskim[56]
 * hiszpańskim[57]
 * holenderskim[58]
 * japońskim[59]
 * koreańskim[60]
 * niemieckim[61]
 * polskim[62]
 * portugalskim (Brazylia)[63]
 * portugalskim (Portugalia)[64]
 * rosyjskim[65]
 * tureckim[66]
 * włoskim[67]

 53. http://gentoo.org/news/en/gwn/gwn.xml
 54. http://gentoo.org/news/zh_cn/gwn/gwn.xml
 55. http://gentoo.org/news/da/gwn/gwn.xml
 56. http://gentoo.org/news/fr/gwn/gwn.xml
 57. http://gentoo.org/news/es/gwn/gwn.xml
 58. http://gentoo.org/news/nl/gwn/gwn.xml
 59. http://gentoo.org/news/ja/gwn/gwn.xml
 60. http://gentoo.org/news/ko/gwn/gwn.xml
 61. http://gentoo.org/news/de/gwn/gwn.xml
 62. http://gentoo.org/news/pl/gwn/gwn.xml
 63. http://gentoo.org/news/pt_br/gwn/gwn.xml
 64. http://gentoo.org/news/pt/gwn/gwn.xml
 65. http://gentoo.org/news/ru/gwn/gwn.xml
 66. http://gentoo.org/news/tr/gwn/gwn.xml
 67. http://gentoo.org/news/it/gwn/gwn.xml

Autorzy:
Ulrich Plate <[hidden email]> - Redaktor naczelny
Daniel Black <[hidden email]> - Redaktor
Chris Gianelloni <[hidden email]> - Redaktor
Karol Kania <[hidden email]> - Tłumacz
Michał Kurgan <[hidden email]> - Tłumacz
--
[hidden email] mailing list