Tygodnik Gentoo z 6 listopada 2006.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tygodnik Gentoo z 6 listopada 2006.

Michal Kurgan-4
/-------------------------------------------------------------------\
| Wersja html jest dostępna pod adresem:                            |
| http://www.gentoo.org/news/pl/gwn/20061106-newsletter.xml         |
\-------------------------------------------------------------------/

Wydanie Tygodnika Gentoo z 6 listopada 2006.
============================================


1. Społeczność Gentoo
---------------------

Lista dyskusyjna gentoo-user
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Instalacja Windows XP po Gentoo Linux

James zapytał na liście gentoo-user o możliwość posiadania na jednym
komputerze dwóch systemów, Gentoo Linux i Windows XP instalując system firmy
Microsoft jako drugi. Martwił się, że po instalacji Windowsów, MBR zostanie
nadpisany co spowoduje niemożność skorzystania z Gentoo w czasie uruchamiania
komputera. W odpowiedzi dowiedział się, że procedura jest identyczna jak w
przypadku odwrotnej kolejności instalacji systemów. Teraz także musi
skorzystać z płyty LiveCD, aby ponownie zainstalować gruba w sektorze
rozruchowym. Mark Shields przedstawił krótkie podsumowanie poleceń z jakich
należy skorzystać w trakcie tej procedury:

.--------------------------------------------.
| Reinstalacja GRUB-a z użyciem płyty LiveCD |
|--------------------------------------------------.
| # mount /dev/rootpart /mnt/gentoo                |
| # mount /dev/bootpart /mnt/gentoo/boot           |
| # mount -t proc none /mnt/gentoo/proc            |
| # mount -o bind /dev /mnt/gentoo/dev             |
| # chroot /mnt/gentoo /bin/bash                   |
| # env-update && source /etc/profile              |
| # grep -v rootfs /proc/mounts > /etc/mtab        |
| ((Zakładając że główny dysk twardy to /dev/hda)) |
| # grub-install /dev/hda                          |
`--------------------------------------------------'

 * http://archives.gentoo.org/gentoo-user/msg_103029.xml

Lista dyskusyjna gentoo-dev
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Przypomnienie o listopadowym zebraniu Rady Gentoo

Przypomnienie o nadchodzącym zebraniu na IRC-u rozpoczęło interesującą
dyskusję o istocie Gentoo i lekcję na temat jak najlepiej użyć Gentoo w
środowisku Enterprise.

Steve Long zaproponował utworzenie oficjalnego, binarnego repozytorium o kilku
odmianach (dla małych, średnich i dużych firm). Miałoby zostać utworzone z
paczek binarnych kompilowanych przez deweloperów przy okazji ich codziennej
pracy. Stwierdził, że to najlepszy sposób na zademonstrowanie, że Gentoo
poważnie podchodzi do kwestii zastosowania go jako system klasy Enterprise.

Grant Goodyear odparł, że Steve nie docenia trudności, jakie występują przy
tworzeniu binarnego repozytorium oraz przecenia zainteresowanie deweloperów
całą sprawą. Dodał, że Gentoo powinno skupić się na swoich mocnych stronach,
czyli byciu metadystrybucją, która pozwala użytkownikom tworzyć i wdrażać
dostosowane do własnych potrzeb dystrybucje za pomocą narzędzia Catalyst.

Stuart Herbert zauważył, że on i inni chętnie pomogliby przy dostosowaniu
Gentoo do wymogów środowiska Enterprise poprzez dostarczanie plików binarnych
inicjatywie „Seeds”. Stwierdził też, że dystrybucje binarne są podobnie
narażone na awarie jak te oparte na źródłach.

Robin Johnson napisał, że kompilowane przez niego, jako dewelopera pakiety nie
przydały by się innym, ponieważ uwzględniają zbyt wiele detali
charakterystycznych dla jego komputera. Podzielił się także doświadczeniami z
wdrażania Gentoo w środowisku Enterprise. Zwrócił uwagę na fakt, że duże firmy
wymagają dostosowywania szczegółów na dużą skalę, na przykład używając
technologii LDAP lub Kerberos lub innych na skalę całej firmy. Wymagają także
standardowych pakietów binarnych. Rozwiązanie, które zastosował polegało na
użyciu jednego systemu do kompilacji, a następnie wykorzystaniu pakietów na
pozostałych komputerach. Osiągał to za pomocą narzędzia Catalyst i własnych
skryptów. Największe wdrożenie, w jakim brał udział, stosując się do tego
planu obejmowało pokaźny zbiór komputerów.

 * węzły klastra [128 komputerów]
 * główny węzeł klastra [1 komputer]
 * serwery sieciowe [~60 komputerów]
 * serwery ldap [2 komputery]
 * dedykowane serwery plików (sieciowe katalogi domowe) [4 komputery]
 * zarządzanie infrastrukturą [3 komputery]
 * stacje robocze [~60 komputerów]

 * http://archives.gentoo.org/gentoo-dev/msg_140734.xml

Usunięcie Gnome 1.4

Doug Goldstein zaproponował usunięcie starożytnego i zmurszałego Gnome'a 1.4.
Sporządził listę pakietów, które należałoby usunąć w bugu 154102[1].

 * http://archives.gentoo.org/gentoo-dev/msg_140785.xml

Opcje FEATURES do usuwania zbędnej funkcjonalności

John Jawed korzystał z Gentoo przy tworzeniu obrazu initrd, który był mu
potrzebny do uruchamiania PXE przez sieć. Najważniejszy był rozmiar pliku
initrd, ponieważ zbyt duże pliki powodowały krytyczne błędy jądra. Zmniejszył
więc rozmiar initrd poprzez usunięcie wszystkich plików man i doc. Następnie
przygotował łatkę na Portage z dokonanymi w nim zmianami.

Okazało się jednak, że taką funkcjonalność można uzyskać edytując jedynie plik
/etc/make.conf.

Christian Heim polecił Johnowi zapoznanie się z flagami FEATURES "noman" i
"nodoc", a Tobias Scherbaum przypomniał o fladze "noinfo". Brian Jackson dodał
jeszcze informacje o fladze INSTALL_MASK, dzięki której możemy podać
rozdzieloną spacjami listę plików, które nie zostaną dopuszczone do
zainstalowania w systemie. W ten sposób możemy odfiltrować pliki takie jak
HACKING.gz i TODO.gz.

 * http://archives.gentoo.org/gentoo-dev/msg_140812.xml

 1. http://bugs.gentoo.org/154102

2. Międzynarodowe Gentoo
------------------------

Włochy: Linux Day, Genova
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Włoski ruch Open Source zorganizował 28 października ogólnokrajowy Linux
Day[2]. Był to czwarty raz, kiedy ciągle rozwijające się środowisko
użytkowników Gentoo mogło przeprowadzić „ewangelizację” i kampanię reklamową.
W tym roku Gentoo Day[3] został zorganizowany we współpracy z GLUG-iem
(Genuense Linux Users Group)[4]. Dzięki pomocy ze strony lokalnych władz
impreza została zorganizowana w Palazzo Ducale, Piazza De Ferrari, w Genui.

Dzielni krzewiciele wiary, członkowie stowarzyszenia Gentoo Channel Italia
(GeCHI)[5] przeprowadzili wiele prezentacji[6] skierowanych zarówno dla
zwykłych użytkowników jak i bardziej profesjonalnych odbiorców. Wśród
poruszonych tematów można było znaleźć m.in.: „Obróbka zdjęć z OSS”, „Uwolnij
swojego Ipoda: RockBox”, „XGL dla zabawy i pieniędzy” oraz „Praktyczne
zastosowania Gentoo w środowiskach biznesowych”.

 2. http://www.linux.it/LinuxDay
 3. http://www.gechi.it/node/32
 4. http://genova.linux.it
 5. http://www.gechi.it
 6. http://genova.linux.it/Linux_Day_2006

3. Gentoo w prasie
------------------

LinuxHardware.com (2 listopada 2006)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Kris Kersey (także deweloper Gentoo) recenzuje pierwszy cztero-rdzeniowy
procesor Intela, Core 2 Extreme QX6700. Do testowania używa on 64-bitowej
wersji Gentoo Linux. Nowy procesor jest naprawdę demonem szybkości: emerge
mozilla-firefox zajęło „całe” 8 minut, gdy użyto opcji MAKEOPTS="-j5". Każdego
zainteresowanego najszybszym dostępnym komputerem biurkowym ten procesor
powinien z pewnością zainteresować.

4. Sztuczki i kruczki
---------------------

Szukanie ebulidów w nakładkach, które nie są lokalnie dostępne
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Z ogromną ilością nakładek jakie są dostępne dla społeczności, jedną z
przeszkód na jakie można napotkać przy korzystaniu z ich zawartości jest
znalezienie interesującego nas pakietu. Niestety, domyślne możliwości Portage
pozwalają jedynie na przeszukiwanie nakładek, które zostały już zainstalowane
w naszym systemie. Stefan Schweizer napisał doskonały artykuł znajdujący się w
blogu Planet Gentoo o narzędziu które umożliwia zdalne przeszukiwanie
nakładek, bez konieczności ich instalacji.

To narzędzie to app-portage/eix. By uzyskać dostęp do nowych funkcjonalności
musimy najpierw odmaskować jego najnowszą wersję:

.----------------------------.
| Instalacja app-portage/eix |
|---------------------------------------------------------.
| # echo app-portage/eix >> /etc/portage/package.keywords |
| # emerge eix                                            |
`---------------------------------------------------------'

Aby upewnić się, że eix posiada wszystkie potrzebne informacje na temat
dostępnych nakładek, należy wykonać poniższe polecenia:

.------------------------------.
| Aktualiazacja listy nakładek |
|----------------------------.
| # update-eix               |
| # update-eix-remote update |
`----------------------------'

Od tego momentu eix zyskuje możliwość wyszukiwania pakietów we wszystkich
dostępnych nakładkach znajdujących się na liście laymana. Oczywiście można
także przeszukiwać oficjalne drzewo Portage.

.-----------------------.
| Wyszukiwanie pakietów |
|---------------------------------------------------------------------.
| # eix -e xmms                                                       |
|                                                                     |
| [D] media-sound/xmms                                                |
| Available versions:  [M]1.2.8-r5[2] [M]1.2.10-r6[2] [M]1.2.10-r8[2] |
| [M]1.2.10-r14 [M]1.2.10-r14[3] [M]1.2.10-r15 [M]1.2.10-r15[3]       |
| [M]1.2.10-r16 [M]1.2.10-r16[3] [M]20101010[1]                       |
| Installed:           1.2.10-r15[01:54:46 08/29/06][nls esd mmx      |
| vorbis 3dnow mikmod -directfb alsa oss arts -jack -sndfile -lirc    |
| -flac mad mp3]                                                      |
| Homepage:            http://xmms.org                                |
| Description:         X Multimedia System                            |
|                                                                     |
| [1] (layman/fluidportage)                                           |
| [2] (layman/gentoojp)                                               |
| [3] (layman/zugaina)                                                |
`---------------------------------------------------------------------'

Więcej informacji można uzyskać z lektury strony podręcznika man dla polecenia
eix oraz w opublikowanym wpisie w blogu. Link do niego został umieszczony
poniżej.

 * http://planet.gentoo.org/developers/genstef/2006/11/03/searching_for_ebuild
   s_in_overlays_that_a

Używanie 32-bitowego mplayera z 64-bitowym kmplayerem
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Na komputerach bazujących na architekturze amd64, możemy używać pakietu
media-vide/mplayer-bin, aby odtwarzać multimedia, które wymagają kodeków
pracujących tylko w środowisku 32-bitowym (win32codecs). Jednak ta wersja
mplayera nie wygląda tak dobrze, jak jego natywna 64-bitowa wersja. Dodatkowo
nie integruje się ona z systemem w zadowalający sposób. Użytkownicy KDE mogą
zainstalować kmplayera, nakładkę graficzną bazującą na KDE. Instaluje on także
wtyczkę do przeglądarki konqueror. Aby skorzystać z binarnej wersji mplayera
należy odinstalować jego natywną, kompilowaną wersję. W domyślnej konfiguracji
kmplayer odmówi współpracy ze względu na brak pliku /usr/bin/mplayer. Na
szczęście możemy w łatwy sposób temu zaradzić.

.------------------------------------.
| Tworzenie dowiązania symbolicznego |
|----------------------------------------------------.
| ln -sf /usr/bin/mplayer-bin /usr/local/bin/mplayer |
`----------------------------------------------------'

Po wykonaniu tego polecenia, natywny kmplayer będzie odtwarzał pliki wmv, a w
konquerorze będziemy mieli możliwość oglądania podglądu takich plików.

5. Zmiana statusu deweloperów Gentoo
------------------------------------

Odeszli
^^^^^^^

Następujący deweloperzy opuścili projekt Gentoo Linux w minionym tygodniu:

 * Jon Portnoy (avenj)

Przybyli
^^^^^^^^

Następujący deweloperzy przyłączyli się do projektu Gentoo Linux w minionym
tygodniu:

 * Naoaki Shindo (shindo) japoński projekt tłumaczenia dokumentacji
 * Hans de Graaff (graaff) Xemacs
 * Dimitry Bradt (diox) koordynator holenderskiego projektu tłumaczenia
   dokumentacji

Zmienili status
^^^^^^^^^^^^^^^

Następujący deweloperzy zmienili w minionym tygodniu pełnioną w projekcie
Gentoo Linux funkcję:

 * Nikt w tym tygodniu

6. Bezpieczeństwo Gentoo
------------------------

Asterisk: Wiele usterek
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Asterisk zwiera usterki zdalnego wykonania niepożądanego kodu oraz Denial of
Service.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[7]

 7. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200610-15.xml

Screen: Usterka w obsłudze kodowania UTF-8
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Screen zawiera usterkę w kodzie obsługującym kodowanie UTF-8, która może
zostać wykorzystana do przeprowadzenia ataku Denial of Service oraz
potencjalnie zdalnego wykonania niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[8]

 8. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200611-01.xml

Qt: Przekroczenie zakresu liczby całkowitej
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Qt zawiera usterkę w kodzie odpowiedzialnym za przetwarzanie obrazów, która
może zostać wykorzystana do przeprowadzenia ataku Denial of Service lub
zdalnego wykonania niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[9]

 9. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200611-02.xml

7. Pakiety przewidziane do usunięcia
------------------------------------

Poniżej można znaleźć listę pakietów, które zostaną w najbliższym czasie
usunięte z drzewa Portage. Informacje te pochodzą z różnych źródeł, włączając
projekt Treecleaners[10] oraz zgłoszenia od poszczególnych deweloperów.

 10. http://gentoo.org/proj/en/qa/treecleaners

Ostatnie namaszczenie:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.--------------------------------------------------------------------.
| Pakiet:                  | Data usunięcia:  | Kontakt:             |
|--------------------------------------------------------------------|
| x11-misc/commonbox-utils | 29 listopada 06  | David Shakaryan[11]  |
|--------------------------------------------------------------------|
| games-strategy/magnant   | 28 listopada 06  | Michael Sterrett[12] |
|--------------------------------------------------------------------|
| media-libs/allegttf      | 28 listopada 06  | Michael Sterrett[12] |
|--------------------------------------------------------------------|
| games-action/phobiaiii   | 28 listopada 06  | Michael Sterrett[12] |
|--------------------------------------------------------------------|
| games-action/phobiaiii   | 28 listopada 06  | Michael Sterrett[12] |
|--------------------------------------------------------------------|
| media-sound/bpmdj        | 30 listopada 06  | Diego Pettenò[13]    |
|--------------------------------------------------------------------|
| media-libs/janus         | 4 grudnia 06     | Christian Heim[14]   |
|--------------------------------------------------------------------|
| net-analyzer/tcpick      | 4 grudnia 06     | Christian Heim[14]   |
|--------------------------------------------------------------------|
| x11-wm/qvwm              | 4 grudnia 06     | Christian Heim[14]   |
|--------------------------------------------------------------------|
| media-libs/jpeg-mmx      | 5 grudnia 06     | Mike Frysinger[15]   |
|--------------------------------------------------------------------|
| x11-libs/nucleo          | 5 grudnia 06     | David Shakaryan[11]  |
|--------------------------------------------------------------------|
| x11-wm/aewm++            | 5 grudnia 06     | David Shakaryan[11]  |
|--------------------------------------------------------------------|
| x11-wm/aewm++-goodies    | 5 grudnia 06     | David Shakaryan[11]  |
|--------------------------------------------------------------------|
| x11-wm/golem             | 5 grudnia 06     | David Shakaryan[11]  |
|--------------------------------------------------------------------|
| x11-wm/integrity         | 5 grudnia 06     | David Shakaryan[11]  |
|--------------------------------------------------------------------|
| x11-wm/lwm               | 5 grudnia 06     | David Shakaryan[11]  |
|--------------------------------------------------------------------|
| x11-wm/metisse           | 5 grudnia 06     | David Shakaryan[11]  |
|--------------------------------------------------------------------|
| x11-wm/papuawm           | 5 grudnia 06     | David Shakaryan[11]  |
|--------------------------------------------------------------------|
| x11-wm/pawm              | 5 grudnia 06     | David Shakaryan[11]  |
|--------------------------------------------------------------------|
| x11-wm/pwm               | 5 grudnia 06     | David Shakaryan[11]  |
|--------------------------------------------------------------------|
| x11-wm/trswm             | 5 grudnia 06     | David Shakaryan[11]  |
|--------------------------------------------------------------------|
| x11-wm/wmi               | 5 grudnia 06     | David Shakaryan[11]  |
|--------------------------------------------------------------------|
| x11-wm/xpde              | 5 grudnia 06     | David Shakaryan[11]  |
`--------------------------------------------------------------------'

 11. [hidden email]
 12. [hidden email]
 13. [hidden email]
 14. [hidden email]
 15. [hidden email]

8. Bugzilla
-----------

Podsumowanie
^^^^^^^^^^^^

 * Statystyki
 * Zamknięte bugi
 * Nowe bugi

Statystyki
^^^^^^^^^^

Społeczność Gentoo używa Bugzilli (bugs.gentoo.org[16]) do zgłaszania i
śledzenia błędów, ogłoszeń, sugestii oraz innych form kontaktu z deweloperami.
Pomiędzy 29 października 2006, a 5 listopada 2006 aktywność w serwisie
przedstawiała się następująco:

 * zgłoszono 866 nowych bugów
 * zamknięto lub rozwiązano 546 bugów
 * otwarto ponownie 19 uprzednio zamkniętych bugów
 * 154 bugi oznaczono jako NEEDINFO/WONTFIX/CANTFIX/INVALID/UPSTREAM
 * 200 bugów oznaczono jako duplikaty

Spośród 10999 obecnie otwartych bugów: 30 oznaczono jako 'blocker', 107 jako
'critical', a 514 jako 'major'.

 16. http://bugs.gentoo.org/

Zamknięte Bugi
^^^^^^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, które zamknęły najwięcej bugów w minionym tygodniu,
to:

 * Gentoo Linux Gnome Desktop Team[17], 33 zamknięte bugi[18]
 * Gentoo Games[19], 24 zamknięte bugi[20]
 * Gentoo's Team for Core System packages[21], 19 zamkniętych bugów[22]
 * Gentoo Sound Team[23], 16 zamkniętych bugów[24]
 * Netmon Herd[25], 16 zamkniętych bugów[26]
 * GNU Emacs Herd[27], 16 zamkniętych bugów[28]
 * AMD64 Project[29], 15 zamkniętych bugów[30]
 * Default Assignee for Orphaned Packages[31], 14 zamkniętych bugów[32]

 17. [hidden email]
 18. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-29&chfieldto=2006-11-05&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 19. [hidden email]
 20. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-29&chfieldto=2006-11-05&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 21. [hidden email]
 22. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-29&chfieldto=2006-11-05&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 23. [hidden email]
 24. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-29&chfieldto=2006-11-05&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 25. [hidden email]
 26. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-29&chfieldto=2006-11-05&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 27. [hidden email]
 28. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-29&chfieldto=2006-11-05&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 29. [hidden email]
 30. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-29&chfieldto=2006-11-05&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 31. [hidden email]
 32. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-10-29&chfieldto=2006-11-05&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]

Nowe Bugi
^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, którym przydzielono najwięcej bugów w minionym
tygodniu, to:

 * Default Assignee for New Packages[33], 24 nowe bugi[34]
 * Default Assignee for Orphaned Packages[35], 10 nowych bugów[36]
 * AMD64 Project[37], 10 nowych bugów[38]
 * Java team[39], 9 nowych bugów[40]
 * Net-Mail Packages[41], 7 nowych bugów[42]
 * Gentoo KDE team[43], 7 nowych bugów[44]
 * Gentoo's Team for Core System packages[45], 7 nowych bugów[46]
 * Seemant Kulleen[47], 6 nowych bugów[48]

 33. [hidden email]
 34. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-29&chfieldto=200
     6-11-05&assigned_to=[hidden email]
 35. [hidden email]
 36. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-29&chfieldto=200
     6-11-05&assigned_to=[hidden email]
 37. [hidden email]
 38. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-29&chfieldto=200
     6-11-05&assigned_to=[hidden email]
 39. [hidden email]
 40. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-29&chfieldto=200
     6-11-05&assigned_to=[hidden email]
 41. [hidden email]
 42. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-29&chfieldto=200
     6-11-05&assigned_to=[hidden email]
 43. [hidden email]
 44. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-29&chfieldto=200
     6-11-05&assigned_to=[hidden email]
 45. [hidden email]
 46. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-29&chfieldto=200
     6-11-05&assigned_to=[hidden email]
 47. [hidden email]
 48. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-10-29&chfieldto=200
     6-11-05&assigned_to=[hidden email]

9. Opinie czytelników
---------------------

Tygodnik Gentoo jest tworzony i tłumaczony przez ochotników i członków
społeczności, którzy nadsyłają swoje pomysły i gotowe artykuły. Zachęcamy
wszystkich do pomocy i współpracy przy publikacji kolejnych numerów Tygodnika
Gentoo. Oczekujemy na propozycje artykułów, interesują nas także opinie na
temat tych już opublikowanych. Wszelkie komentarze prosimy kierować na adres
Tygodnika Gentoo[49]. Uwagi dotyczące tłumaczenia należy zgłaszać na adres
koordynatora[50]. Pomóżcie sprawić, by Tygodnik Gentoo był jeszcze lepszy.

 49. [hidden email]
 50. [hidden email]

10. Subskrypcja Tygodnika Gentoo
--------------------------------

Aby zaprenumerować Tygodnik Gentoo, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][51].

Aby zrezygnować z subskrypcji, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][52] z konta, na które jest
zarejestrowana.

 51. [hidden email]
 52. [hidden email]

11. Inne języki
---------------

Tygodnik Gentoo jest dostępny w następujących językach:

 * angielskim[53]
 * chińskim (uproszczony)[54]
 * duńskim[55]
 * francuskim[56]
 * greckim[57]
 * hiszpańskim[58]
 * holenderskim[59]
 * japońskim[60]
 * koreańskim[61]
 * niemieckim[62]
 * polskim[63]
 * portugalskim (Brazylia)[64]
 * portugalskim (Portugalia)[65]
 * rosyjskim[66]
 * słowackim[67]
 * włoskim[68]

 53. http://gentoo.org/news/en/gwn/gwn.xml
 54. http://gentoo.org/news/zh_cn/gwn/gwn.xml
 55. http://gentoo.org/news/da/gwn/gwn.xml
 56. http://gentoo.org/news/fr/gwn/gwn.xml
 57. http://gentoo.org/news/el/gwn/gwn.xml
 58. http://gentoo.org/news/es/gwn/gwn.xml
 59. http://gentoo.org/news/nl/gwn/gwn.xml
 60. http://gentoo.org/news/ja/gwn/gwn.xml
 61. http://gentoo.org/news/ko/gwn/gwn.xml
 62. http://gentoo.org/news/de/gwn/gwn.xml
 63. http://gentoo.org/news/pl/gwn/gwn.xml
 64. http://gentoo.org/news/pt_br/gwn/gwn.xml
 65. http://gentoo.org/news/pt/gwn/gwn.xml
 66. http://gentoo.org/news/ru/gwn/gwn.xml
 67. http://gentoo.org/news/sk/gwn/gwn.xml
 68. http://gentoo.org/news/it/gwn/gwn.xml

Autorzy:
Ulrich Plate <[hidden email]> - Redaktor naczelny
Chris Atkinson <[hidden email]> - Redaktor
Kyle Bishop <[hidden email]> - Redaktor
Andrea Perotti <[hidden email]> - Redaktor
Piotr Maliński <[hidden email]> - Redaktor
Josh Saddler <[hidden email]> - Redaktor
Chris Gianelloni <[hidden email]> - Redaktor
Jakub Bożanowski <[hidden email]> - Tłumacz
Michał Kurgan <[hidden email]> - Tłumacz
--
[hidden email] mailing list