Wydanie Tygodnika Gentoo z 1 stycznia 2007.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wydanie Tygodnika Gentoo z 1 stycznia 2007.

Michal Kurgan-4
/-------------------------------------------------------------------\
| Wersja html jest dostępna pod adresem:                            |
| http://www.gentoo.org/news/pl/gwn/20070101-newsletter.xml         |
\-------------------------------------------------------------------/

Wydanie Tygodnika Gentoo z 1 stycznia 2007.
===========================================


1. Wiadomości Gentoo
--------------------

Szczęśliwego Nowego Roku
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Witamy w pierwszym wydaniu Tygodnika Gentoo w 2007 roku! To oznacza początek
szóstego roku działalności Tygodnika, zapoczątkowanej dzięki namowie
społeczności przez Kurta Liebera[1] 23 grudnia 2002. Od tamtej pory wydano już
ponad 200 numerów. Zespół Tygodnika ma nadzieję że również w tym roku nasi
czytelnicy będą mogli znaleźć wiele ciekawych informacji na temat Gentoo w
kolejnych numerach.

 1. [hidden email]

Pierwszy Gentoo Bugday w 2007
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

W sobotę 6 stycznia odbędzie się pierwszy Gentoo Bugday w roku 2007. Jak
zwykle zachęcamy do dołączenia do kanału #gentoo-bugs w sieci irc.freenode.net
i spędzenia tam czasu na pomocy i udoskonalaniu Gentoo, tak by nasza
dystrybucja była coraz lepsza.

W zespole zajmującym się organizacją Gentoo Bugday jest wiele osób które na
różne sposoby będą służyły pomocą w rozwiązywaniu różnych problemów. Jeśli
komukolwiek nasuwa się jakieś pytanie, w każdej chwili może zwrócić się do
Alexandera Færøy'a[2], zarówno przez email jak i za pośrednictwem kanału IRC.
Peter Weller[3] i Bryan Østergaard[4] będą dostępni podczas trwania samego
wydarzenia.

Zespół Gentoo Bugday życzy wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku i ma nadzieję że
w tej edycji weźmie udział jak największa ilość uczestników.

 2. [hidden email]
 3. [hidden email]
 4. [hidden email]

2. Międzynarodowe Gentoo
------------------------

Rosja: spotkanie Gentoo, Moskwa
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

W sobotę, 23 grudnia 2006, odbyło się spotkanie rosyjskich członków
społeczności Gentoo. Na chwilę obecną, są oni podzieleni na dwie niezależne
grupy: oficjalny zespół rosyjskich tłumaczy i zespół wspierający rosyjskie
fora dyskusyjne oraz inne zasoby. Obie grupy wkładają dużo wysiłku w
tłumaczenie dokumentacji i Tygodnika Gentoo. Jasnym jest, że połączenie się
obu grup będzie korzystne dla wszystkich, samych zaangażowanych w pracę osób
jak i użytkowników. Decyzja ta została zawarta pomiędzy Peterem Volkovem[5] z
rosyjskiego projektu tłumaczenia dokumentacji, a Antonem Chaplyginem[6] i
Antonem Senkovskym[7] z zespołu forów.

Druga część spotkania została przeznaczona na pokaz fantastycznych efektów
pulpitu beryl, rozwiązywanie zagadek, wypicie kilku piw i zabawę. Zdjęcia
dostępne są na stronach gentoo.ru[8].

 5. [hidden email]
 6. http://gentoo.ru/user/2
 7. http://gentoo.ru/user/588
 8. ftp://gentoo.ru/pub/GentooMetting4Photos/

3. Zmiana statusu deweloperów Gentoo
------------------------------------

Odeszli
^^^^^^^

Następujący deweloperzy opuścili projekt Gentoo Linux w minionym tygodniu:

 * Nikt w tym tygodniu

Przybyli
^^^^^^^^

Następujący deweloperzy przyłączyli się do projektu Gentoo Linux w minionym
tygodniu:

 * Robert Buchholz (rbu) pakiety LCD

Zmienili status
^^^^^^^^^^^^^^^

Następujący deweloperzy zmienili w minionym tygodniu pełnioną w projekcie
Gentoo Linux funkcję:

 * Nikt w tym tygodniu

4. Zmiany w drzewie Portage
---------------------------

Poniżej znajduje się lista pakietów, które zostały usunięte lub dodane do
drzewa Portage w ostatnim czasie oraz lista przedstawiająca plany dotyczące
usunięcia kolejnych pakietów w przyszłości. Informacje te pochodzą z różnych
źródeł, włączając projekt Treecleaners[9] oraz zgłoszenia od poszczególnych
deweloperów. Większość pakietów, które można znaleźć w części Ostatnie
Namaszczenie wymaga jedynie miłości i opieki ze strony deweloperów. W
przypadku znalezienia nowego opiekuna ich los z pewnością ulegnie poprawie i
pozostaną one w oficjalnym drzewie Portage.

 9. http://gentoo.org/proj/en/qa/treecleaners

Nowe pakiety:
^^^^^^^^^^^^^

.---------------------------------------------------------------------------.
| Pakiet:                        | Data dodania: | Kontakt:                 |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-video/gspca[10]          | 25 grudnia 06 | Mike Doty[11]            |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-sound/mppenc[12]         | 26 grudnia 06 | Diego Pettenò[13]        |
|---------------------------------------------------------------------------|
| x11-apps/compiz-settings[14]   | 26 grudnia 06 | Hanno Boeck[15]          |
|---------------------------------------------------------------------------|
| dev-perl/Shell-EnvImporter[16] | 27 grudnia 06 | Michael Cummings[17]     |
|---------------------------------------------------------------------------|
| dev-python/pyxfce[18]          | 28 grudnia 06 | Josh Nichols[19]         |
|---------------------------------------------------------------------------|
| xfce-extra/xfce4-mailwatch[20] | 28 grudnia 06 | Josh Nichols[19]         |
|---------------------------------------------------------------------------|
| sys-libs/libixp[21]            | 28 grudnia 06 | David Shakaryan[22]      |
|---------------------------------------------------------------------------|
| x11-misc/dmenu[23]             | 28 grudnia 06 | David Shakaryan[22]      |
|---------------------------------------------------------------------------|
| dev-python/notify-python[24]   | 28 grudnia 06 | Tiziano Müller[25]       |
|---------------------------------------------------------------------------|
| kde-misc/kima[26]              | 28 grudnia 06 | Diego Pettenò[13]        |
|---------------------------------------------------------------------------|
| net-zope/externalstorage[27]   | 28 grudnia 06 | Radoslaw Stachowiak[28]  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| x11-misc/revelation[29]        | 29 grudnia 06 | Tristan Heaven[30]       |
|---------------------------------------------------------------------------|
| app-admin/logsurfer+[31]       | 30 grudnia 06 | Matsuu Takuto[32]        |
|---------------------------------------------------------------------------|
| sys-apps/einit[33]             | 30 grudnia 06 | Mike Frysinger[34]       |
|---------------------------------------------------------------------------|
| dev-ruby/xmpp4r[35]            | 30 grudnia 06 | Nguyen Thai Ngoc Duy[36] |
|---------------------------------------------------------------------------|
| sys-apps/makedev[37]           | 30 grudnia 06 | Mike Frysinger[34]       |
|---------------------------------------------------------------------------|
| dev-python/pyasn1[38]          | 30 grudnia 06 | Tiziano Müller[25]       |
|---------------------------------------------------------------------------|
| net-misc/djmount[39]           | 30 grudnia 06 | Doug Goldstein[40]       |
|---------------------------------------------------------------------------|
| media-sound/chuck[41]          | 31 grudnia 06 | Cédric Krier[42]         |
|---------------------------------------------------------------------------|
| net-www/mod_auth_nufw[43]      | 31 grudnia 06 | Cédric Krier[42]         |
`---------------------------------------------------------------------------'

 10. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-video;name=gspca
 11. [hidden email]
 12. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-sound;name=mppenc
 13. [hidden email]
 14. http://packages.gentoo.org/packages/?category=x11-apps;name=compiz-settin
     gs
 15. [hidden email]
 16. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-perl;name=Shell-EnvImpo
     rter
 17. [hidden email]
 18. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-python;name=pyxfce
 19. [hidden email]
 20. http://packages.gentoo.org/packages/?category=xfce-extra;name=xfce4-mailw
     atch
 21. http://packages.gentoo.org/packages/?category=sys-libs;name=libixp
 22. [hidden email]
 23. http://packages.gentoo.org/packages/?category=x11-misc;name=dmenu
 24. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-python;name=notify-pyth
     on
 25. [hidden email]
 26. http://packages.gentoo.org/packages/?category=kde-misc;name=kima
 27. http://packages.gentoo.org/packages/?category=net-zope;name=externalstora
     ge
 28. [hidden email]
 29. http://packages.gentoo.org/packages/?category=x11-misc;name=revelation
 30. [hidden email]
 31. http://packages.gentoo.org/packages/?category=app-admin;name=logsurfer+
 32. [hidden email]
 33. http://packages.gentoo.org/packages/?category=sys-apps;name=einit
 34. [hidden email]
 35. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-ruby;name=xmpp4r
 36. [hidden email]
 37. http://packages.gentoo.org/packages/?category=sys-apps;name=makedev
 38. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-python;name=pyasn1
 39. http://packages.gentoo.org/packages/?category=net-misc;name=djmount
 40. [hidden email]
 41. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-sound;name=chuck
 42. [hidden email]
 43. http://packages.gentoo.org/packages/?category=net-www;name=mod_auth_nufw

Usunięte pakiety:
^^^^^^^^^^^^^^^^^

.----------------------------------------------------------------------.
| Pakiet:                 | Data usunięcia:  | Kontakt:                |
|----------------------------------------------------------------------|
| net-misc/cidr           | 25 grudnia 06    | Elfyn McBratney[44]     |
|----------------------------------------------------------------------|
| dev-util/mergetrees     | 25 grudnia 06    | Elfyn McBratney[44]     |
|----------------------------------------------------------------------|
| dev-java/kunststoff-bin | 28 grudnia 06    | Petteri Räty[45]        |
|----------------------------------------------------------------------|
| app-xemacs/liece        | 28 grudnia 06    | Hans de Graaff[46]      |
|----------------------------------------------------------------------|
| net-zope/zopex3         | 28 grudnia 06    | Radoslaw Stachowiak[47] |
`----------------------------------------------------------------------'

 44. [hidden email]
 45. [hidden email]
 46. [hidden email]
 47. [hidden email]

Ostatnie namaszczenie:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.----------------------------------------------------------------------------.
| Pakiet:                           | Data usunięcia:  | Kontakt:            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-video/gspcav1[48]           | 25 stycznia 07   | Mike Doty[49]       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-libs/libmusepack[50]        | 26 stycznia 07   | Diego Pettenò[51]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/gst-plugins-musepac | 26 stycznia 07   | Diego Pettenò[51]   |
| k[52]                             |                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-python/snmpy[53]              | 30 stycznia 07   | Tiziano Müller[54]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-www/gplflash[55]              | 30 stycznia 07   | Alec Warner[56]     |
`----------------------------------------------------------------------------'

 48. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-video;name=gspca
 49. [hidden email]
 50. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-libs;name=libmusepack
 51. [hidden email]
 52. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-plugins;name=gst-plug
     ins-musepack
 53. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-python;name=snmpy
 54. [hidden email]
 55. http://packages.gentoo.org/packages/?category=net-www;name=gplflash
 56. [hidden email]

5. Bugzilla
-----------

Podsumowanie
^^^^^^^^^^^^

 * Statystyki
 * Zamknięte bugi
 * Nowe bugi

Statystyki
^^^^^^^^^^

Społeczność Gentoo używa Bugzilli (bugs.gentoo.org[57]) do zgłaszania i
śledzenia błędów, ogłoszeń, sugestii oraz innych form kontaktu z deweloperami.
Pomiędzy 24 grudnia 2006, a 31 grudnia 2006 aktywność w serwisie przedstawiała
się następująco:

 * zgłoszono 540 nowych bugów
 * zamknięto lub rozwiązano 309 bugów
 * otwarto ponownie 18 uprzednio zamkniętych bugów
 * 123 bugi oznaczono jako NEEDINFO/WONTFIX/CANTFIX/INVALID/UPSTREAM
 * 154 bugi oznaczono jako duplikaty

Spośród 10703 obecnie otwartych bugów: 27 oznaczono jako 'blocker', 92 jako
'critical', a 428 jako 'major'.

 57. http://bugs.gentoo.org/

Zamknięte Bugi
^^^^^^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, które zamknęły najwięcej bugów w minionym tygodniu,
to:

 * Python Gentoo Team[58], 19 zamkniętych bugów[59]
 * Gentoo's Team for Core System packages[60], 19 zamkniętych bugów[61]
 * AMD64 Project[62], 17 zamkniętych bugów[63]
 * Gentoo Games[64], 16 zamkniętych bugów[65]
 * Mozilla Gentoo Team[66], 11 zamkniętych bugów[67]
 * Portage team[68], 11 zamkniętych bugów[69]
 * Default Assignee for New Packages[70], 8 zamkniętych bugów[71]
 * Gentoo Infrastructure[72], 8 zamkniętych bugów[73]

 58. [hidden email]
 59. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-12-24&chfieldto=2006-12-31&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 60. [hidden email]
 61. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-12-24&chfieldto=2006-12-31&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 62. [hidden email]
 63. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-12-24&chfieldto=2006-12-31&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 64. [hidden email]
 65. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-12-24&chfieldto=2006-12-31&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 66. [hidden email]
 67. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-12-24&chfieldto=2006-12-31&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 68. [hidden email]
 69. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-12-24&chfieldto=2006-12-31&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 70. [hidden email]
 71. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-12-24&chfieldto=2006-12-31&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 72. [hidden email]
 73. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2006-12-24&chfieldto=2006-12-31&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]

Nowe Bugi
^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, którym przydzielono najwięcej bugów w minionym
tygodniu, to:

 * Default Assignee for New Packages[74], 22 nowe bugi[75]
 * Gentoo Sound Team[76], 11 nowych bugów[77]
 * Gentoo Games[78], 10 nowych bugów[79]
 * Gentoo X-windows packagers[80], 6 nowych bugów[81]
 * Gentoo net-im Herd[82], 5 nowych bugów[83]
 * Gentoo's Team for Core System packages[84], 5 nowych bugów[85]
 * AMD64 Project[86], 5 nowych bugów[87]
 * Roy Marples[88], 3 nowe bugi[89]

 74. [hidden email]
 75. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-12-24&chfieldto=200
     6-12-31&assigned_to=[hidden email]
 76. [hidden email]
 77. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-12-24&chfieldto=200
     6-12-31&assigned_to=[hidden email]
 78. [hidden email]
 79. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-12-24&chfieldto=200
     6-12-31&assigned_to=[hidden email]
 80. [hidden email]
 81. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-12-24&chfieldto=200
     6-12-31&assigned_to=[hidden email]
 82. [hidden email]
 83. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-12-24&chfieldto=200
     6-12-31&assigned_to=[hidden email]
 84. [hidden email]
 85. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-12-24&chfieldto=200
     6-12-31&assigned_to=[hidden email]
 86. [hidden email]
 87. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-12-24&chfieldto=200
     6-12-31&assigned_to=[hidden email]
 88. [hidden email]
 89. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2006-12-24&chfieldto=200
     6-12-31&assigned_to=[hidden email]

6. Opinie czytelników
---------------------

Tygodnik Gentoo jest tworzony i tłumaczony przez ochotników i członków
społeczności, którzy nadsyłają swoje pomysły i gotowe artykuły. Zachęcamy
wszystkich do pomocy i współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów Tygodnika
Gentoo. Oczekujemy na wasze propozycje artykułów, interesują nas także opinie
na temat tych już opublikowanych. Wszelkie komentarze prosimy kierować na
adres Tygodnika Gentoo[90]. Uwagi dotyczące tłumaczenia należy zgłaszać na
adres koordynatora[91]. Pomóżcie sprawić, by Tygodnik Gentoo był jeszcze
lepszy.

 90. [hidden email]
 91. [hidden email]

7. Subskrypcja Tygodnika Gentoo
-------------------------------

Aby zaprenumerować Tygodnik Gentoo, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][92].

Aby zrezygnować z subskrypcji, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][93] z konta, na które jest
zarejestrowana.

 92. [hidden email]
 93. [hidden email]

8. Inne języki
--------------

Tygodnik Gentoo jest dostępny w następujących językach:

 * angielskim[94]
 * chińskim (uproszczony)[95]
 * duńskim[96]
 * francuskim[97]
 * greckim[98]
 * hiszpańskim[99]
 * holenderskim[100]
 * japońskim[101]
 * koreańskim[102]
 * niemieckim[103]
 * polskim[104]
 * portugalskim (Brazylia)[105]
 * portugalskim (Portugalia)[106]
 * rosyjskim[107]
 * słowackim[108]
 * tureckim[109]
 * włoskim[110]

 94. http://gentoo.org/news/en/gwn/gwn.xml
 95. http://gentoo.org/news/zh_cn/gwn/gwn.xml
 96. http://gentoo.org/news/da/gwn/gwn.xml
 97. http://gentoo.org/news/fr/gwn/gwn.xml
 98. http://gentoo.org/news/el/gwn/gwn.xml
 99. http://gentoo.org/news/es/gwn/gwn.xml
 100. http://gentoo.org/news/nl/gwn/gwn.xml
 101. http://gentoo.org/news/ja/gwn/gwn.xml
 102. http://gentoo.org/news/ko/gwn/gwn.xml
 103. http://gentoo.org/news/de/gwn/gwn.xml
 104. http://gentoo.org/news/pl/gwn/gwn.xml
 105. http://gentoo.org/news/pt_br/gwn/gwn.xml
 106. http://gentoo.org/news/pt/gwn/gwn.xml
 107. http://gentoo.org/news/ru/gwn/gwn.xml
 108. http://gentoo.org/news/sk/gwn/gwn.xml
 109. http://gentoo.org/news/tr/gwn/gwn.xml
 110. http://gentoo.org/news/it/gwn/gwn.xml

Autorzy:
Chris Gianelloni <[hidden email]> - Redaktor naczelny
Peter Volkov <[hidden email]> - Redaktor
Alexander Færøy <[hidden email]> - Redaktor
Karol Kania <[hidden email]> - Tłumacz
Michał Kurgan <[hidden email]> - Tłumacz--
[hidden email] mailing list