Wydanie Tygodnika Gentoo z 12 lutego 2007.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wydanie Tygodnika Gentoo z 12 lutego 2007.

Michal Kurgan-4
/-------------------------------------------------------------------\
| Wersja html jest dostępna pod adresem:                            |
| http://www.gentoo.org/news/pl/gwn/20070212-newsletter.xml         |
\-------------------------------------------------------------------/

Wydanie Tygodnika Gentoo z 12 lutego 2007.
==========================================


1. Wiadomości Gentoo
--------------------

Nadchodząca aktualizacja strefy czasowej
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Stany Zjednoczone przeforsowały zmiany mające na celu zmienienie terminu w
którym dokonywana jest zmiana czasu z zimowego na letni. Z tego powodu
niektórzy użytkownicy powinni się upewnić, że posiadają aktualne informacje
odnoście stref czasowych, tak aby czas wskazywany przez ich komputery był
poprawny. Wszyscy mieszkający w Stanach Zjednoczonych powinni dokonać
aktualizacji pakietu sys-libs/timezone-data do wersji 2006p przed dniem 11
marca 2007.

Testowanie pakietu media-libs/freetype-2.3.1
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

W czwartek, 8 lutego, odmaskowane zostały wersję 2.2.1 oraz 2.3.1 biblioteki
FreeType. Pakiety te były zamaskowane już przez około osiem miesięcy, aby
ułatwić użytkownikom bezproblemowe przejście na nowe wersje. Część ze starego
oprogramowania jest zależna od wewnętrznych nagłówków, funkcji oraz zmiennych,
które nie są już eksportowane do zewnętrznych programów w tych dwóch wersjach.
Mimo że większość pakietów w drzewie powinna działać już poprawnie, włączając
w to starsze wersje bibliotek Qt oraz KDE, które nie są już obecne w Portage,
prosimy o pomoc w testowaniu innych pakietów.

Prosimy o zgłaszanie raportów w przypadku znalezienia jakiegokolwiek programu
ze stabilnej bądź testowej gałęzi drzewa Portage, który ma problemy z
kompilacją spowodowane użyciem nowej wersji FreeType. Prosimy o bezpośrednie
kierowanie raportów do Diego Pettenò[1].

 1. [hidden email]

Problemy z NSS/NSPR
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Niektórzy z użytkowników doświadczyli problemów w niektórych aplikacjach,
włączając www-client/mozilla-firefox, czy mail-client/mozilla-thunderbird, w
trakcie korzystania z szyfrowanych zasobów, takich jak z strony używające SSL.
Było to spowodowane aktualizacją pakietu dev-libs/nspr w testowej gałęzi
drzewa, a następnie innych aplikacji jak www-client/mozilla-firefox przed
przeinstalowaniem dev-libs/nss. Rozwiązanie problemu jest bardzo proste i
polega na instalacji pakietów w odpowiedniej kolejności:

.--------------------------------------------------.
| Poprawna aktualizacja NSS/NSPR i Mozilla Firefox |
|--------------------------------------------------------------------------.
| # emerge --oneshot dev-libs/nspr dev-libs/nss www-client/mozilla-firefox |
`--------------------------------------------------------------------------'

Podziękowania od zespołu KDE
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Zespół KDE chciałby podziękować wszystkim użytkownikom, którzy złożyli oferty
swojej pomocy. Prośba spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Dla
spóźnialskich jednak nic straconego, ciągle nie jest zbyt późno, by do nas
dołączyć! Najpierw należy zapoznać się z dokumentem dostępny pod adresem
http://dev.gentoo.org/~masterdriverz/kde-help.txt, a następnie odwiedzić kanał
#gentoo-kde na serwerze irc.freenode.net.

Aktualizacja Adopt-a-Dev
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Po okresie braku aktywności spowodowanym odejściem z Gentoo jego poprzedniego
koordynatora, projekt ponownie rusza pełną parą wraz z wyborem jego następcy,
którym został, Dimitry Bradt[2]. Dimitry skontaktował się ze już wszystkimi
osobami, które wysyłały wiadomości na adres projektu w czasie jego
nieaktywności. Chce on również podziękować wszystkim, którzy do tej pory
zaoferowali swoją pomoc, za ich zaufanie i wsparcie dla projektu.

Zachęcamy wszystkich, w tym samych deweloperów, skłonnych do pozbycie się
pozornie niepotrzebnych rzeczy, a które mogą przydać się deweloperom Gentoo o
darowizny. Z pewnością zostaną one wykorzystane w pracy nad udoskonaleniem
dystrybucji. Prosimy o odwiedzenie strony projektu[3] i/lub napisanie
wiadomości na adres [hidden email].

 2. [hidden email]
 3. http://gentoo.org/proj/en/userrel/adopt-a-dev/

2. Międzynarodowe Gentoo
------------------------

Dania: Linuxforum 2007, Kopenhaga
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LinuxForum będące największą konferencją Open Source odbywającą się w
Skandynawii świętuje w tym roku 10 rocznicę. W czasie trwania imprezy można
usłyszeć wiele ciekawych rzeczy na temat UNIX-a, BSD, Open Source oraz
Linuksa. W tym roku Gentoo Linux, będzie obecne na imprezie. Deweloperzy
Gentoo pochodzący z Danii, wraz z pomocą małej grupy „gości” z zagranicy,
zajmą się organizacją stoiska. LinuxForum odbędzie się w dniach 2 i 3 marca
2007. Przedstawiciele Gentoo będą jednak obecni tylko 3 marca.

Zachęcamy do zatrzymania się przy stoisku Gentoo i zadawania pytań, jako że
będą tam obecni członkowie zespołu zajmującego się bezpieczeństwem oraz
koordynatorzy wydań na architektury Alpha, IA64 oraz MIPS. Obecny będzie także
koordynator projektu User Relations.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://www.linuxforum.dk/.

3. Zmiana statusu deweloperów Gentoo
------------------------------------

Odeszli
^^^^^^^

Następujący deweloperzy opuścili projekt Gentoo Linux w minionym tygodniu:

 * Nikt w tym tygodniu

Przybyli
^^^^^^^^

Następujący deweloperzy przyłączyli się do projektu Gentoo Linux w minionym
tygodniu:

 * Nikt w tym tygodniu

Zmienili status
^^^^^^^^^^^^^^^

Następujący deweloperzy zmienili w minionym tygodniu pełnioną w projekcie
Gentoo Linux funkcję:

 * Nikt w tym tygodniu

4. Bezpieczeństwo Gentoo
------------------------

W tym tygodniu nie opublikowano żadnego raportu GLSA.

5. Zmiany w drzewie Portage
---------------------------

Poniżej znajduje się lista pakietów, które zostały usunięte lub dodane do
drzewa Portage w ostatnim czasie oraz lista przedstawiająca plany dotyczące
usunięcia kolejnych pakietów w przyszłości. Informacje te pochodzą z różnych
źródeł, włączając projekt Treecleaners[4] oraz zgłoszenia od poszczególnych
deweloperów. Większość pakietów, które można znaleźć w części Ostatnie
Namaszczenie wymaga jedynie miłości i opieki ze strony deweloperów. W
przypadku znalezienia nowego opiekuna ich los z pewnością ulegnie poprawie i
pozostaną one w oficjalnym drzewie Portage.

 4. http://gentoo.org/proj/en/qa/treecleaners

Usunięte pakiety:
^^^^^^^^^^^^^^^^^

.----------------------------------------------------------------------------.
| Pakiet:                       | Data usunięcia:  | Kontakt:                |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-emacs/gnuplot-mode        | 5 lutego 2007    | Christian Faulhammer[5] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-ada/adabroker             | 5 lutego 2007    | George Shapovalov[6]    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-games/cel-cvs             | 6 lutego 2007    | Chris Gianelloni[7]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-games/crystalspace-cvs    | 6 lutego 2007    | Chris Gianelloni[7]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-i18n/jmode                | 6 lutego 2007    | Diego Pettenò[8]        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-lisp/cl-arnesi            | 8 lutego 2007    | Christian Faulhammer[5] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-lisp/cl-yaclml            | 8 lutego 2007    | Christian Faulhammer[5] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-lisp/cl-icu               | 8 lutego 2007    | Christian Faulhammer[5] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-lisp/cl-fiveam            | 8 lutego 2007    | Christian Faulhammer[5] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-lisp/cl-ucw               | 8 lutego 2007    | Christian Faulhammer[5] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-lisp/cl-rfc2109           | 8 lutego 2007    | Christian Faulhammer[5] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sys-fs/submount               | 8 lutego 2007    | Daniel Drake[9]         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| games-server/gta3mta          | 8 lutego 2007    | Chris Gianelloni[7]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| games-strategy/freecraft-fcmp | 9 lutego 2007    | Chris Gianelloni[7]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-portage/abeni             | 9 lutego 2007    | Paul Varner[10]         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| x11-misc/gpasman              | 9 lutego 2007    | Krzysiek Pawlik[11]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-libs/openquicktime      | 10 lutego 2007   | Diego Pettenò[8]        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-p2p/ww                    | 10 lutego 2007   | Raúl Porcel[12]         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-p2p/azureus-bin           | 10 lutego 2007   | Petteri Räty[13]        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-laptop/macosd             | 11 lutego 2007   | Markus Rothe[14]        |
`----------------------------------------------------------------------------'

 5. [hidden email]
 6. [hidden email]
 7. [hidden email]
 8. [hidden email]
 9. [hidden email]
 10. [hidden email]
 11. [hidden email]
 12. [hidden email]
 13. [hidden email]
 14. [hidden email]

Nowe pakiety:
^^^^^^^^^^^^^

.----------------------------------------------------------------------------.
| Pakiet:                          | Data dodania:  | Kontakt:               |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-ada/glade[15]                | 5 lutego 2007  | George Shapovalov[16]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-libs/libafterimage[17]     | 5 lutego 2007  | Sebastien Fabbro[18]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-perl/Return-Value[19]        | 5 lutego 2007  | Michael Cummings[20]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-perl/Email-Send[21]          | 5 lutego 2007  | Michael Cummings[20]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-perl/Email-MIME-Encodings[22 | 5 lutego 2007  | Michael Cummings[20]   |
| ]                                |                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-perl/Email-MessageID[23]     | 5 lutego 2007  | Michael Cummings[20]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-perl/Email-MIME-ContentType[ | 5 lutego 2007  | Michael Cummings[20]   |
| 24]                              |                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-perl/Email-MIME[25]          | 5 lutego 2007  | Michael Cummings[20]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-perl/Email-MIME-Modifier[26] | 5 lutego 2007  | Michael Cummings[20]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-perl/Email-MIME-Attachment-S | 5 lutego 2007  | Michael Cummings[20]   |
| tripper[27]                      |                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-perl/Email-Date[28]          | 5 lutego 2007  | Michael Cummings[20]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-perl/Email-Simple-Creator[29 | 5 lutego 2007  | Michael Cummings[20]   |
| ]                                |                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-perl/Email-MIME-Creator[30]  | 5 lutego 2007  | Michael Cummings[20]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-perl/Email-Reply[31]         | 5 lutego 2007  | Michael Cummings[20]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sys-block/fwdl[32]               | 6 lutego 2007  | Robin H. Johnson[33]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-perl/Astro-FITS-Header[34]   | 6 lutego 2007  | Michael Cummings[20]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-ml/ocaml-ssl[35]             | 6 lutego 2007  | Alexandre Buisse[36]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-ml/ocaml-expat[37]           | 6 lutego 2007  | Alexandre Buisse[36]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| games-strategy/coldwar[38]       | 6 lutego 2007  | Chris Gianelloni[39]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| games-arcade/blockrage[40]       | 6 lutego 2007  | Alfredo Tupone[41]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-python/pyfits[42]            | 7 lutego 2007  | Sebastien Fabbro[18]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-util/ragel[43]               | 7 lutego 2007  | Tom William Payne[44]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-doc/lapack-docs[45]          | 7 lutego 2007  | Sebastien Fabbro[18]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-doc/blas-docs[46]            | 7 lutego 2007  | Sebastien Fabbro[18]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-lang/cfortran[47]            | 7 lutego 2007  | Sebastien Fabbro[18]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-perl/MLDBM-Sync[48]          | 7 lutego 2007  | Christian Hartmann[49] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| games-board/fruit[50]            | 7 lutego 2007  | Alfredo Tupone[41]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-backup/keep[51]              | 8 lutego 2007  | Timothy Redaelli[52]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| games-arcade/amphetamine[53]     | 8 lutego 2007  | Alfredo Tupone[41]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-java/cos[54]                 | 10 lutego 2007 | Joshua Nichols[55]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| x11-themes/gtk-engines-rezlooks[ | 11 lutego 2007 | Saleem Abdulrasool[57] |
| 56]                              |                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-lang/mono-basic[58]          | 11 lutego 2007 | Saleem Abdulrasool[57] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| games-arcade/supertransball2[59] | 11 lutego 2007 | Alfredo Tupone[41]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| xfce-extra/gsynaptics-mcs-plugin | 11 lutego 2007 | Samuli Suominen[61]    |
| [60]                             |                |                        |
`----------------------------------------------------------------------------'

 15. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-ada;name=glade
 16. [hidden email]
 17. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-libs;name=libafterima
     ge
 18. [hidden email]
 19. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-perl;name=Return-Value
 20. [hidden email]
 21. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-perl;name=Email-Send
 22. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-perl;name=Email-MIME-En
     codings
 23. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-perl;name=Email-Message
     ID
 24. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-perl;name=Email-MIME-Co
     ntentType
 25. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-perl;name=Email-MIME
 26. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-perl;name=Email-MIME-Mo
     difier
 27. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-perl;name=Email-MIME-At
     tachment-Stripper
 28. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-perl;name=Email-Date
 29. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-perl;name=Email-Simple-
     Creator
 30. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-perl;name=Email-MIME-Cr
     eator
 31. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-perl;name=Email-Reply
 32. http://packages.gentoo.org/packages/?category=sys-block;name=fwdl
 33. [hidden email]
 34. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-perl;name=Astro-FITS-He
     ader
 35. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-ml;name=ocaml-ssl
 36. [hidden email]
 37. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-ml;name=ocaml-expat
 38. http://packages.gentoo.org/packages/?category=games-strategy;name=coldwar
 39. [hidden email]
 40. http://packages.gentoo.org/packages/?category=games-arcade;name=blockrage
 41. [hidden email]
 42. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-python;name=pyfits
 43. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-util;name=ragel
 44. [hidden email]
 45. http://packages.gentoo.org/packages/?category=app-doc;name=lapack-docs
 46. http://packages.gentoo.org/packages/?category=app-doc;name=blas-docs
 47. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-lang;name=cfortran
 48. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-perl;name=MLDBM-Sync
 49. [hidden email]
 50. http://packages.gentoo.org/packages/?category=games-board;name=fruit
 51. http://packages.gentoo.org/packages/?category=app-backup;name=keep
 52. [hidden email]
 53. http://packages.gentoo.org/packages/?category=games-arcade;name=amphetami
     ne
 54. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-java;name=cos
 55. [hidden email]
 56. http://packages.gentoo.org/packages/?category=x11-themes;name=gtk-engines
     -rezlooks
 57. [hidden email]
 58. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-lang;name=mono-basic
 59. http://packages.gentoo.org/packages/?category=games-arcade;name=supertran
     sball2
 60. http://packages.gentoo.org/packages/?category=xfce-extra;name=gsynaptics-
     mcs-plugin
 61. [hidden email]

6. Bugzilla
-----------

Podsumowanie
^^^^^^^^^^^^

 * Statystyki
 * Zamknięte bugi
 * Nowe bugi

Statystyki
^^^^^^^^^^

Społeczność Gentoo używa Bugzilli (bugs.gentoo.org[62]) do zgłaszania i
śledzenia błędów, ogłoszeń, sugestii oraz innych form kontaktu z deweloperami.
Pomiędzy 4 lutego 2007, a 11 lutego 2007 aktywność w serwisie przedstawiała
się następująco:

 * zgłoszono 743 nowe bugi
 * zamknięto lub rozwiązano 531 bugów
 * otwarto ponownie 32 uprzednio zamknięte bugi
 * 148 bugów oznaczono jako NEEDINFO/WONTFIX/CANTFIX/INVALID/UPSTREAM
 * 148 bugów oznaczono jako duplikaty

Spośród 10407 obecnie otwartych bugów: 16 oznaczono jako 'blocker', 111 jako
'critical', a 435 jako 'major'.

 62. http://bugs.gentoo.org/

Zamknięte Bugi
^^^^^^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, które zamknęły najwięcej bugów w minionym tygodniu,
to:

 * AMD64 Project[63], 27 zamkniętych bugów[64]
 * Java team[65], 24 zamknięte bugi[66]
 * Gentoo's Team for Core System packages[67], 21 zamkniętych bugów[68]
 * Gentoo Games[69], 19 zamkniętych bugów[70]
 * Gentoo KDE team[71], 17 zamkniętych bugów[72]
 * GNU Emacs Herd[73], 15 zamkniętych bugów[74]
 * media-video herd[75], 14 zamkniętych bugów[76]
 * Gentoo Sound Team[77], 13 zamkniętych bugów[78]

 63. [hidden email]
 64. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-02-04&chfieldto=2007-02-11&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 65. [hidden email]
 66. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-02-04&chfieldto=2007-02-11&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 67. [hidden email]
 68. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-02-04&chfieldto=2007-02-11&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 69. [hidden email]
 70. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-02-04&chfieldto=2007-02-11&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 71. [hidden email]
 72. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-02-04&chfieldto=2007-02-11&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 73. [hidden email]
 74. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-02-04&chfieldto=2007-02-11&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 75. [hidden email]
 76. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-02-04&chfieldto=2007-02-11&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 77. [hidden email]
 78. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-02-04&chfieldto=2007-02-11&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]

Nowe Bugi
^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, którym przydzielono najwięcej bugów w minionym
tygodniu, to:

 * Default Assignee for New Packages[79], 22 nowe bugi[80]
 * Gentoo Kernel Bug Wranglers and Kernel Maintainers[81], 11 nowych bugów[82]
 * Default Assignee for Orphaned Packages[83], 10 nowych bugów[84]
 * Gentoo X-windows packagers[85], 7 nowych bugów[86]
 * Gentoo Linux Gnome Desktop Team[87], 7 nowych bugów[88]
 * Gentoo Sound Team[89], 6 nowych bugów[90]
 * Gentoo net-im Herd[91], 5 nowych bugów[92]
 * Portage team[93], 5 nowych bugów[94]

 79. [hidden email]
 80. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-02-04&chfieldto=200
     7-02-11&assigned_to=[hidden email]
 81. [hidden email]
 82. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-02-04&chfieldto=200
     7-02-11&assigned_to=[hidden email]
 83. [hidden email]
 84. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-02-04&chfieldto=200
     7-02-11&assigned_to=[hidden email]
 85. [hidden email]
 86. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-02-04&chfieldto=200
     7-02-11&assigned_to=[hidden email]
 87. [hidden email]
 88. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-02-04&chfieldto=200
     7-02-11&assigned_to=[hidden email]
 89. [hidden email]
 90. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-02-04&chfieldto=200
     7-02-11&assigned_to=[hidden email]
 91. [hidden email]
 92. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-02-04&chfieldto=200
     7-02-11&assigned_to=[hidden email]
 93. [hidden email]
 94. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-02-04&chfieldto=200
     7-02-11&assigned_to=[hidden email]

7. Opinie czytelników
---------------------

Tygodnik Gentoo jest tworzony i tłumaczony przez ochotników i członków
społeczności, którzy nadsyłają swoje pomysły i gotowe artykuły. Zachęcamy
wszystkich do pomocy i współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów Tygodnika
Gentoo. Oczekujemy na wasze propozycje artykułów, interesują nas także opinie
na temat tych już opublikowanych. Wszelkie komentarze prosimy kierować na
adres Tygodnika Gentoo[95]. Uwagi dotyczące tłumaczenia należy zgłaszać na
adres koordynatora[96]. Pomóżcie sprawić, by Tygodnik Gentoo był jeszcze
lepszy.

 95. [hidden email]
 96. [hidden email]

8. Subskrypcja Tygodnika Gentoo
-------------------------------

Aby zaprenumerować Tygodnik Gentoo, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][97].

Aby zrezygnować z subskrypcji, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][98] z konta, na które jest
zarejestrowana.

 97. [hidden email]
 98. [hidden email]

9. Inne języki
--------------

Tygodnik Gentoo jest dostępny w następujących językach:

 * angielskim[99]
 * chińskim (uproszczony)[100]
 * duńskim[101]
 * francuskim[102]
 * greckim[103]
 * hiszpańskim[104]
 * holenderskim[105]
 * japońskim[106]
 * koreańskim[107]
 * niemieckim[108]
 * polskim[109]
 * portugalskim (Brazylia)[110]
 * portugalskim (Portugalia)[111]
 * rosyjskim[112]
 * słowackim[113]
 * tureckim[114]
 * włoskim[115]

 99. http://gentoo.org/news/en/gwn/gwn.xml
 100. http://gentoo.org/news/zh_cn/gwn/gwn.xml
 101. http://gentoo.org/news/da/gwn/gwn.xml
 102. http://gentoo.org/news/fr/gwn/gwn.xml
 103. http://gentoo.org/news/el/gwn/gwn.xml
 104. http://gentoo.org/news/es/gwn/gwn.xml
 105. http://gentoo.org/news/nl/gwn/gwn.xml
 106. http://gentoo.org/news/ja/gwn/gwn.xml
 107. http://gentoo.org/news/ko/gwn/gwn.xml
 108. http://gentoo.org/news/de/gwn/gwn.xml
 109. http://gentoo.org/news/pl/gwn/gwn.xml
 110. http://gentoo.org/news/pt_br/gwn/gwn.xml
 111. http://gentoo.org/news/pt/gwn/gwn.xml
 112. http://gentoo.org/news/ru/gwn/gwn.xml
 113. http://gentoo.org/news/sk/gwn/gwn.xml
 114. http://gentoo.org/news/tr/gwn/gwn.xml
 115. http://gentoo.org/news/it/gwn/gwn.xml

Autorzy:
Chris Gianelloni <[hidden email]> - Redaktor naczelny
Rajiv Aaron Manglani <[hidden email]> - Redaktor
Diego Pettenò <[hidden email]> - Redaktor
Dimitry Bradt <[hidden email]> - Redaktor
Charlie Shepherd <[hidden email]> - Redaktor
Damian Kuras <[hidden email]> - Tłumacz
Michał Kurgan <[hidden email]> - Tłumacz


--
[hidden email] mailing list