Wydanie Tygodnika Gentoo z 16 kwietnia 2007.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wydanie Tygodnika Gentoo z 16 kwietnia 2007.

Michal Kurgan-4
/-------------------------------------------------------------------\
| Wersja html jest dostępna pod adresem:                            |
| http://www.gentoo.org/news/pl/gwn/20070416-newsletter.xml         |
\-------------------------------------------------------------------/

Wydanie Tygodnika Gentoo z 16 kwietnia 2007.
============================================


1. Wiadomości Gentoo
--------------------

Tygodnik Gentoo poszukuje autorów tekstów
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Znów nadszedł ten czas, Tygodnik Gentoo poszukuje zainteresowanych dołączeniem
do zespołu redakcyjnego. Jak z pewnością można było zauważyć, w ostatnich
tygodniach były problemy z punktualnym publikowaniem kolejnych numerów
Tygodnika Gentoo. Chcąc poprawić istniejące niedociągnięcia, zespół pracujący
nad Tygodnikiem poszukuje nowych współpracowników ze społeczności Gentoo,
których zadaniem będzie pomoc w pisaniu publikowanych tekstów. By zostać
jednym z autorów wystarczy umiejętność pisania w języku angielskim oraz wolny
czas, by monitorować redakcyjny adres e-mail i współtworzyć środowisko
wzajemnej współpracy pomiędzy deweloperami Gentoo i innymi autorami
pracującymi nad Tygodnikiem Gentoo.

Wszystkich zainteresowanych jednorazową lub stałą współpracą zachęcamy do
wysyłania artykułów i propozycji na adres [hidden email].

Kwietniowe spotkanie Rady Gentoo
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

12 kwietnia 2007 odbyło się kolejne, comiesięczne, spotkanie Rady Gentoo.
Obrady przedstawiały sie w następujący sposób:

 * Zasady odpowiedniego zachowania (Code of Conduct)
 * Synchronizacja Umowy Społecznej z Fundacją Gentoo (podmioty zewnętrzne)
 * Dokumentacja dla serwerów pocztowych
 * Specyfikacja menadżera pakietów tzw. PMS (Package Manager Specification)
 * Podział list dyskusyjnych gentoo-dev
 * Ograniczenie kompetencji Rady Gentoo
 * Stworzenie publicznego archiwum listy dyskusyjnej gentoo-core
 * Ankiety
 * Nowa propozycja meta-struktury

Podsumowanie obrad[1] zostało opublikowane przez Mike'a Frysingera[2] na
liście dyskusyjnej gentoo-dev. Na stronie Rady Gentoo znajduje się także
kompletny zapis całego spotkania[1].

 1. http://archives.gentoo.org/gentoo-dev/msg_144550.xml
 2. [hidden email]

Gentoo Linux pierwszą dystrybucją uruchomioną na platformie Apple TV
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Deweloper Gentoo, Edgar Hucek[3], będący także członkiem zespołu pracującego
nad projektem mactel-linux[4], był pierwszą osobą, której udało się uruchomić
Linuksa na platformie AppleTV. Opublikowany poradnik instalacji opisuje użycie
Gentoo Linux, wybrane ze względu na fakt, że jest to jedna z najbardziej
przenośnych dystrybucji i często jest także tą pierwszą uruchamianą na różnego
rodzaju urządzeniach (dla przykładu, Gentoo zostało jako pierwsze uruchomione
na Makach bazujących na procesorach Intela).

Jądro zostało załadowane z specjalnego loadera ładowanego przez bootloader
AppleTV, boot.efi. W czasie tworzenia tego artykułu z poziomu Linuksa można
było już skorzystać z USB, sterowników Xorg NV oraz binarnego sterownika
nVidia, technologii speedstep, wifi oraz karty muzycznej.

 * http://www.mactel-linux.org/wiki/AppleTV
 * http://wiki.awkwardtv.org/wiki/Linux_on_Apple_TV

 3. [hidden email]
 4. http://www.mactel-linux.org/wiki/Main_Page

2. Społeczność Gentoo
---------------------

Serwis planet.gentoo.org
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Zbliża się baselayout-2

Roy Marples[5] opublikował w swoim blogu informację o zbliżającym się końcu
prac nad baselayout-2. Aktualna wersja baselayout została napisana w bashu, co
czyni ją zarówno potężną jaki i powolną. UberLord zajął się przepisaniem RC w
języku C, co poskutkowało znacznym poprawieniem wydajności (faza init
zakończona w 2 sekundy). Ta zmiana powoduje także, że bash nie będzie już
wymagany do uruchomienia systemu, co może mieć niebagatelne znaczenie dla
urządzeń wbudowanych.

 * http://roy.marples.name/node/299

 5. [hidden email]

3. Zmiana statusu deweloperów Gentoo
------------------------------------

Odeszli
^^^^^^^

Następujący deweloperzy opuścili projekt Gentoo Linux w minionym tygodniu:

 * Matthieu Sozeau (mattam)
 * Jakub Moc (jakub)

Przybyli
^^^^^^^^

Następujący deweloperzy przyłączyli się do projektu Gentoo Linux w minionym
tygodniu:

 * Wulf C. Krueger (Philantrop) zespół KDE
 * Thomas Scharl (think4urs11) Forum
 * Tobias Heinlein (keytoaster) zespół tłumaczenia dokumentacji Gentoo na
   język niemiecki
 * Ulrich Müller (ulm) zespół Emacs
 * Davide Cendron (scen) zespół tłumaczenia dokumentacji Gentoo na język
   włoski
 * Alec Warner (antarus) zespoły Treecleaners oraz Portage

Zmienili status
^^^^^^^^^^^^^^^

Następujący deweloperzy zmienili w minionym tygodniu pełnioną w projekcie
Gentoo Linux funkcję:

 * Nikt w tym tygodniu

4. Bezpieczeństwo Gentoo
------------------------

DokuWiki: Usterka cross-site scripting
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DokuWiki jest podatne na atak cross-site scripting.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[6]

 6. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200704-08.xml

5. Zmiany w drzewie Portage
---------------------------

Poniżej znajduje się lista pakietów, które zostały usunięte lub dodane do
drzewa Portage w ostatnim czasie oraz lista przedstawiająca plany dotyczące
usunięcia kolejnych pakietów w przyszłości. Informacje te pochodzą z różnych
źródeł, włączając projekt Treecleaners[7] oraz zgłoszenia od poszczególnych
deweloperów. Większość pakietów, które można znaleźć w części Ostatnie
Namaszczenie wymaga jedynie miłości i opieki ze strony deweloperów. W
przypadku znalezienia nowego opiekuna ich los z pewnością ulegnie poprawie i
pozostaną one w oficjalnym drzewie Portage.

 7. http://gentoo.org/proj/en/qa/treecleaners

Usunięte pakiety:
^^^^^^^^^^^^^^^^^

.----------------------------------------------------------------------------.
| Pakiet:                          | Data usunięcia:  | Kontakt:             |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-python/snmpy                 | 9 kwietnia 2007  | Tiziano Müller[8]    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-misc/e100                    | 9 kwietnia 2007  | Raúl Porcel[9]       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| www-misc/pglogd                  | 11 kwietnia 2007 | Luca Longinotti[10]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sys-fs/ext2resize                | 12 kwietnia 2007 | Mike Frysinger[11]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| www-apps/open-xchange            | 12 kwietnia 2007 | Petteri Räty[12]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| x11-misc/root-portal             | 13 kwietnia 2007 | Stefan Schweizer[13] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-admin/gnomesu                | 13 kwietnia 2007 | Stefan Schweizer[13] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-admin/xsu2                   | 13 kwietnia 2007 | Stefan Schweizer[13] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| x11-libs/libzvt                  | 13 kwietnia 2007 | Stefan Schweizer[13] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-java/oscore-bin              | 14 kwietnia 2007 | William Thomson[14]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-java/oscore                  | 14 kwietnia 2007 | William Thomson[14]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-misc/asterisk-oh323          | 14 kwietnia 2007 | Stefan Schweizer[13] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-misc/gnugk                   | 14 kwietnia 2007 | Stefan Schweizer[13] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-misc/linphone                | 14 kwietnia 2007 | Stefan Schweizer[13] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-im/wengophone                | 14 kwietnia 2007 | Stefan Schweizer[13] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-perl/XML-LibXML-XPathContext | 14 kwietnia 2007 | Michael Cummings[15] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| games-arcade/triplexinvaders     | 14 kwietnia 2007 | Michael Sterrett[16] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| xfce-extra/xfcalendar            | 14 kwietnia 2007 | Samuli Suominen[17]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| xfce-extra/xfce4-iconbox         | 14 kwietnia 2007 | Samuli Suominen[17]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| xfce-extra/xfce4-minicmd         | 14 kwietnia 2007 | Samuli Suominen[17]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| xfce-extra/xfce4-showdesktop     | 14 kwietnia 2007 | Samuli Suominen[17]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| xfce-extra/xfce4-systray         | 14 kwietnia 2007 | Samuli Suominen[17]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| xfce-extra/xfce4-taskbar         | 14 kwietnia 2007 | Samuli Suominen[17]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| xfce-extra/xfce4-toys            | 14 kwietnia 2007 | Samuli Suominen[17]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| xfce-extra/xfce4-trigger-launche | 14 kwietnia 2007 | Samuli Suominen[17]  |
| r                                |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| xfce-extra/xfce4-windowlist      | 14 kwietnia 2007 | Samuli Suominen[17]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| xfce-base/xffm                   | 14 kwietnia 2007 | Samuli Suominen[17]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| kde-base/unsermake               | 15 kwietnia 2007 | Stefan Schweizer[13] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sys-fs/captive                   | 15 kwietnia 2007 | Stefan Schweizer[13] |
`----------------------------------------------------------------------------'

 8. [hidden email]
 9. [hidden email]
 10. [hidden email]
 11. [hidden email]
 12. [hidden email]
 13. [hidden email]
 14. [hidden email]
 15. [hidden email]
 16. [hidden email]
 17. [hidden email]

Nowe pakiety:
^^^^^^^^^^^^^

.----------------------------------------------------------------------------.
| Pakiet:                         | Data dodania:    | Kontakt:              |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-libs/uriparser[18]          | 9 kwietnia 2007  | Robert Buchholz[19]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-libs/libvolume_id[20]       | 9 kwietnia 2007  | Roy Marples[21]       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-video/shrip[22]           | 11 kwietnia 2007 | Steve Dibb[23]        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-java/ical4j[24]             | 11 kwietnia 2007 | Petteri Räty[25]      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-firewall/shorewall-perl[26] | 12 kwietnia 2007 | Markus Ullmann[27]    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-libs/ufo[28]              | 12 kwietnia 2007 | Markus Ullmann[27]    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-sound/herrie[29]          | 13 kwietnia 2007 | Robert Buchholz[19]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sys-fs/mp3fs[30]                | 13 kwietnia 2007 | Daniel Black[31]      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| games-fps/ut2004-da2[32]        | 13 kwietnia 2007 | Chris Gianelloni[33]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-ruby/parsetree[34]          | 13 kwietnia 2007 | Robin H. Johnson[35]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-libs/libdexter[36]          | 13 kwietnia 2007 | Daniel Black[31]      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-ruby/ruby2ruby[37]          | 14 kwietnia 2007 | Robin H. Johnson[35]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-ruby/heckle[38]             | 14 kwietnia 2007 | Robin H. Johnson[35]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-python/python-lzo[39]       | 14 kwietnia 2007 | Daniel Black[31]      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-ruby/mechanize[40]          | 14 kwietnia 2007 | Robin H. Johnson[35]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-voip/gnugk[41]              | 14 kwietnia 2007 | Stefan Schweizer[42]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-voip/linphone[43]           | 14 kwietnia 2007 | Stefan Schweizer[42]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| games-arcade/triplexinvaders[44 | 14 kwietnia 2007 | Alfredo Tupone[45]    |
| ]                               |                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-voip/wengophone-bin[46]     | 14 kwietnia 2007 | Stefan Schweizer[42]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-python/pygments[47]         | 14 kwietnia 2007 | Rob Cakebread[48]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| games-arcade/triplexinvaders[44 | 14 kwietnia 2007 | Alfredo Tupone[45]    |
| ]                               |                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-arch/lrzip[49]              | 15 kwietnia 2007 | Luca Barbato[50]      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-misc/l7-filter-userspace[51 | 15 kwietnia 2007 | Daniel Black[31]      |
| ]                               |                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| games-arcade/sable[52]          | 15 kwietnia 2007 | Alfredo Tupone[45]    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-util/autodia[53]            | 15 kwietnia 2007 | Michael Cummings[54]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/gmpc-coveramazon[ | 15 kwietnia 2007 | Andrej Kacian[56]     |
| 55]                             |                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/gmpc-autoplaylist | 15 kwietnia 2007 | Andrej Kacian[56]     |
| [57]                            |                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/gmpc-lastfm[58]   | 15 kwietnia 2007 | Andrej Kacian[56]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/gmpc-lyrics[59]   | 15 kwietnia 2007 | Andrej Kacian[56]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/gmpc-magnatune[60 | 15 kwietnia 2007 | Andrej Kacian[56]     |
| ]                               |                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/gmpc-mdcover[61]  | 15 kwietnia 2007 | Andrej Kacian[56]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/gmpc-osd[62]      | 15 kwietnia 2007 | Andrej Kacian[56]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/gmpc-qosd[63]     | 15 kwietnia 2007 | Andrej Kacian[56]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/gmpc-serverstats[ | 15 kwietnia 2007 | Andrej Kacian[56]     |
| 64]                             |                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/gmpc-stopbutton[6 | 15 kwietnia 2007 | Andrej Kacian[56]     |
| 5]                              |                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| xfce-extra/squeeze[66]          | 15 kwietnia 2007 | Samuli Suominen[67]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-misc/youtube-dl[68]         | 15 kwietnia 2007 | Aggelos Orfanakos[69] |
`----------------------------------------------------------------------------'

 18. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-libs;name=uriparser
 19. [hidden email]
 20. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-libs;name=libvolume_id
 21. [hidden email]
 22. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-video;name=shrip
 23. [hidden email]
 24. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-java;name=ical4j
 25. [hidden email]
 26. http://packages.gentoo.org/packages/?category=net-firewall;name=shorewall
     -perl
 27. [hidden email]
 28. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-libs;name=ufo
 29. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-sound;name=herrie
 30. http://packages.gentoo.org/packages/?category=sys-fs;name=mp3fs
 31. [hidden email]
 32. http://packages.gentoo.org/packages/?category=games-fps;name=ut2004-da2
 33. [hidden email]
 34. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-ruby;name=parsetree
 35. [hidden email]
 36. http://packages.gentoo.org/packages/?category=net-libs;name=libdexter
 37. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-ruby;name=ruby2ruby
 38. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-ruby;name=heckle
 39. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-python;name=python-lzo
 40. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-ruby;name=mechanize
 41. http://packages.gentoo.org/packages/?category=net-voip;name=gnugk
 42. [hidden email]
 43. http://packages.gentoo.org/packages/?category=net-voip;name=linphone
 44. http://packages.gentoo.org/packages/?category=games-arcade;name=triplexin
     vaders
 45. [hidden email]
 46. http://packages.gentoo.org/packages/?category=net-voip;name=wengophone-bi
     n
 47. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-python;name=pygments
 48. [hidden email]
 49. http://packages.gentoo.org/packages/?category=app-arch;name=lrzip
 50. [hidden email]
 51. http://packages.gentoo.org/packages/?category=net-misc;name=l7-filter-use
     rspace
 52. http://packages.gentoo.org/packages/?category=games-arcade;name=sable
 53. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-util;name=autodia
 54. [hidden email]
 55. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-plugins;name=gmpc-cov
     eramazon
 56. [hidden email]
 57. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-plugins;name=gmpc-aut
     oplaylist
 58. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-plugins;name=gmpc-las
     tfm
 59. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-plugins;name=gmpc-lyr
     ics
 60. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-plugins;name=gmpc-mag
     natune
 61. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-plugins;name=gmpc-mdc
     over
 62. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-plugins;name=gmpc-osd
 63. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-plugins;name=gmpc-qos
     d
 64. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-plugins;name=gmpc-ser
     verstats
 65. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-plugins;name=gmpc-sto
     pbutton
 66. http://packages.gentoo.org/packages/?category=xfce-extra;name=squeeze
 67. [hidden email]
 68. http://packages.gentoo.org/packages/?category=net-misc;name=youtube-dl
 69. [hidden email]

Ostatnie namaszczenie:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.----------------------------------------------------------------------------.
| Pakiet:                          | Data usunięcia:  | Kontakt:             |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-admin/cpu[70]                | 9 maja 2007      | Raúl Porcel[71]      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-misc/jive[72]                | 9 maja 2007      | Raúl Porcel[71]      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-text/mgv[73]                 | 9 maja 2007      | Raúl Porcel[71]      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-misc/dhcp-agent[74]          | 9 maja 2007      | Raúl Porcel[71]      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| x11-plugins/wmmail[75]           | 9 maja 2007      | Raúl Porcel[71]      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sys-fs/ext2resize[76]            | 11 maja 2007     | Mike Frysinger[77]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-analyzer/netperf[78]         | 12 maja 2007     | Markus Ullmann[79]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| mail-client/sylpheed-claws-acpi- | 12 maja 2007     | Andrej Kacian[81]    |
| notifier[80]                     |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| mail-client/sylpheed-claws-att-r | 12 maja 2007     | Andrej Kacian[81]    |
| emover[82]                       |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| mail-client/sylpheed-claws-cache | 12 maja 2007     | Andrej Kacian[81]    |
| saver[83]                        |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| mail-client/sylpheed-claws-etpan | 12 maja 2007     | Andrej Kacian[81]    |
| -privacy[84]                     |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| mail-client/sylpheed-claws-fetch | 12 maja 2007     | Andrej Kacian[81]    |
| info[85]                         |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| mail-client/sylpheed-claws-gtkht | 12 maja 2007     | Andrej Kacian[81]    |
| ml[86]                           |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| mail-client/sylpheed-claws-maild | 12 maja 2007     | Andrej Kacian[81]    |
| ir[87]                           |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| mail-client/sylpheed-claws-mailm | 12 maja 2007     | Andrej Kacian[81]    |
| box[88]                          |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| mail-client/sylpheed-claws-newma | 12 maja 2007     | Andrej Kacian[81]    |
| il[89]                           |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| mail-client/sylpheed-claws-notif | 12 maja 2007     | Andrej Kacian[81]    |
| ication[90]                      |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| mail-client/sylpheed-claws-perl[ | 12 maja 2007     | Andrej Kacian[81]    |
| 91]                              |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| mail-client/sylpheed-claws-rssyl | 12 maja 2007     | Andrej Kacian[81]    |
| [92]                             |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| mail-client/sylpheed-claws-smime | 12 maja 2007     | Andrej Kacian[81]    |
| [93]                             |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| mail-client/sylpheed-claws-vcale | 12 maja 2007     | Andrej Kacian[81]    |
| ndar[94]                         |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-lang/ruby-cvs[95]            | 13 maja 2007     | Hans de Graaff[96]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-java/jdbc3-postgresql[97]    | 13 maja 2007     | Petteri Räty[98]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-vim/doxygen-syntax[99]       | 14 maja 2007     | Mike Kelly[100]      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-gfx/qiv[101]               | 15 maja 2007     | Samuli Suominen[102] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-dialup/pppoed[103]           | 15 maja 2007     | Alin Năstac[104]     |
`----------------------------------------------------------------------------'

 70. http://packages.gentoo.org/packages/?category=app-admin;name=cpu
 71. [hidden email]
 72. http://packages.gentoo.org/packages/?category=app-misc;name=jive
 73. http://packages.gentoo.org/packages/?category=app-text;name=mgv
 74. http://packages.gentoo.org/packages/?category=net-misc;name=dhcp-agent
 75. http://packages.gentoo.org/packages/?category=x11-plugins;name=wmmail
 76. http://packages.gentoo.org/packages/?category=sys-fs;name=ext2resize
 77. [hidden email]
 78. http://packages.gentoo.org/packages/?category=net-analyzer;name=netperf
 79. [hidden email]
 80. http://packages.gentoo.org/packages/?category=mail-client;name=sylpheed-c
     laws-acpi-notifier
 81. [hidden email]
 82. http://packages.gentoo.org/packages/?category=mail-client;name=sylpheed-c
     laws-att-remover
 83. http://packages.gentoo.org/packages/?category=mail-client;name=sylpheed-c
     laws-cachesaver
 84. http://packages.gentoo.org/packages/?category=mail-client;name=sylpheed-c
     laws-etpan-privacy
 85. http://packages.gentoo.org/packages/?category=mail-client;name=sylpheed-c
     laws-fetchinfo
 86. http://packages.gentoo.org/packages/?category=mail-client;name=sylpheed-c
     laws-gtkhtml
 87. http://packages.gentoo.org/packages/?category=mail-client;name=sylpheed-c
     laws-maildir
 88. http://packages.gentoo.org/packages/?category=mail-client;name=sylpheed-c
     laws-mailmbox
 89. http://packages.gentoo.org/packages/?category=mail-client;name=sylpheed-c
     laws-newmail
 90. http://packages.gentoo.org/packages/?category=mail-client;name=sylpheed-c
     laws-notification
 91. http://packages.gentoo.org/packages/?category=mail-client;name=sylpheed-c
     laws-perl
 92. http://packages.gentoo.org/packages/?category=mail-client;name=sylpheed-c
     laws-rssyl
 93. http://packages.gentoo.org/packages/?category=mail-client;name=sylpheed-c
     laws-smime
 94. http://packages.gentoo.org/packages/?category=mail-client;name=sylpheed-c
     laws-vcalendar
 95. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-lang;name=ruby-cvs
 96. [hidden email]
 97. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-java;name=jdbc3-postgre
     sql
 98. [hidden email]
 99. http://packages.gentoo.org/packages/?category=app-vim/doxygen-syntax
 100. [hidden email]
 101. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-gfx/qiv
 102. [hidden email]
 103. http://packages.gentoo.org/packages/?category=net-dialup/pppoed
 104. [hidden email]

6. Bugzilla
-----------

Podsumowanie
^^^^^^^^^^^^

 * Statystyki
 * Zamknięte bugi
 * Nowe bugi

Statystyki
^^^^^^^^^^

Społeczność Gentoo używa Bugzilli (bugs.gentoo.org[105]) do zgłaszania i
śledzenia błędów, ogłoszeń, sugestii oraz innych form kontaktu z deweloperami.
Pomiędzy 8 kwietnia 2007, a 15 kwietnia 2007 aktywność w serwisie
przedstawiała się następująco:

 * zgłoszono 622 nowe bugi
 * zamknięto lub rozwiązano 440 bugów
 * otwarto ponownie 23 uprzednio zamknięte bugi
 * 116 bugów oznaczono jako NEEDINFO/WONTFIX/CANTFIX/INVALID/UPSTREAM
 * 68 bugów oznaczono jako duplikaty

Spośród 9954 obecnie otwartych bugów: 13 oznaczono jako 'blocker', 101 jako
'critical', a 363 jako 'major'.

 105. http://bugs.gentoo.org/

Zamknięte Bugi
^^^^^^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, które zamknęły najwięcej bugów w minionym tygodniu,
to:

 * AMD64 Project[106], 36 zamkniętych bugów[107]
 * Java team[108], 28 zamkniętych bugów[109]
 * PMS/EAPI Bugs[110], 26 zamkniętych bugów[111]
 * Gentoo KDE team[112], 19 zamkniętych bugów[113]
 * Gentoo's Team for Core System packages[114], 16 zamkniętych bugów[115]
 * Robin Johnson[116], 13 zamkniętych bugów[117]
 * media-video herd[118], 12 zamkniętych bugów[119]
 * PPC Porters[120], 10 zamkniętych bugów[121]

 106. [hidden email]
 107. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
      &chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-04-08&chfieldto=2007-04-15&resoluti
      on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 108. [hidden email]
 109. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
      &chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-04-08&chfieldto=2007-04-15&resoluti
      on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 110. [hidden email]
 111. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
      &chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-04-08&chfieldto=2007-04-15&resoluti
      on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 112. [hidden email]
 113. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
      &chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-04-08&chfieldto=2007-04-15&resoluti
      on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 114. [hidden email]
 115. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
      &chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-04-08&chfieldto=2007-04-15&resoluti
      on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 116. [hidden email]
 117. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
      &chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-04-08&chfieldto=2007-04-15&resoluti
      on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 118. [hidden email]
 119. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
      &chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-04-08&chfieldto=2007-04-15&resoluti
      on=FIXED&assigned_to=[hidden email]
 120. [hidden email]
 121. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED
      &chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-04-08&chfieldto=2007-04-15&resoluti
      on=FIXED&assigned_to=[hidden email]

Nowe Bugi
^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, którym przydzielono najwięcej bugów w minionym
tygodniu, to:

 * Default Assignee for New Packages[122], 30 nowych bugów[123]
 * Default Assignee for Orphaned Packages[124], 23 nowe bugi[125]
 * media-video herd[126], 9 nowych bugów[127]
 * AMD64 Project[128], 8 nowych bugów[129]
 * www-servers Herd[130], 6 nowych bugów[131]
 * Gentoo Web Application Packages Maintainers[132], 6 nowych bugów[133]
 * Gentoo Kernel Bug Wranglers and Kernel Maintainers[134], 6 nowych
   bugów[135]
 * Netmon Herd[136], 5 nowych bugów[137]

 122. [hidden email]
 123. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
      g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-04-08&chfieldto=2
      007-04-15&assigned_to=[hidden email]
 124. [hidden email]
 125. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
      g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-04-08&chfieldto=2
      007-04-15&assigned_to=[hidden email]
 126. [hidden email]
 127. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
      g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-04-08&chfieldto=2
      007-04-15&assigned_to=[hidden email]
 128. [hidden email]
 129. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
      g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-04-08&chfieldto=2
      007-04-15&assigned_to=[hidden email]
 130. [hidden email]
 131. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
      g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-04-08&chfieldto=2
      007-04-15&assigned_to=[hidden email]
 132. [hidden email]
 133. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
      g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-04-08&chfieldto=2
      007-04-15&assigned_to=[hidden email]
 134. [hidden email]
 135. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
      g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-04-08&chfieldto=2
      007-04-15&assigned_to=[hidden email]
 136. [hidden email]
 137. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
      g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-04-08&chfieldto=2
      007-04-15&assigned_to=[hidden email]

7. Opinie czytelników
---------------------

Tygodnik Gentoo jest tworzony i tłumaczony przez ochotników i członków
społeczności, którzy nadsyłają swoje pomysły i gotowe artykuły. Zachęcamy
wszystkich do pomocy i współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów Tygodnika
Gentoo. Oczekujemy na wasze propozycje artykułów, interesują nas także opinie
na temat tych już opublikowanych. Wszelkie komentarze prosimy kierować na
adres Tygodnika Gentoo[138]. Uwagi dotyczące tłumaczenia należy zgłaszać na
adres koordynatora[139]. Pomóżcie sprawić, by Tygodnik Gentoo był jeszcze
lepszy.

 138. [hidden email]
 139. [hidden email]

8. Subskrypcja Tygodnika Gentoo
-------------------------------

Aby zaprenumerować Tygodnik Gentoo, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][140].

Aby zrezygnować z subskrypcji, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][141] z konta, na które jest
zarejestrowana.

 140. [hidden email]
 141. [hidden email]

9. Inne języki
--------------

Tygodnik Gentoo jest dostępny w następujących językach:

 * angielskim[142]
 * chińskim (uproszczony)[143]
 * francuskim[144]
 * greckim[145]
 * hiszpańskim[146]
 * holenderskim[147]
 * japońskim[148]
 * koreańskim[149]
 * niemieckim[150]
 * polskim[151]
 * portugalskim (Brazylia)[152]
 * portugalskim (Portugalia)[153]
 * rosyjskim[154]
 * słowackim[155]
 * tureckim[156]
 * włoskim[157]

 142. http://gentoo.org/news/en/gwn/gwn.xml
 143. http://gentoo.org/news/zh_cn/gwn/gwn.xml
 144. http://gentoo.org/news/fr/gwn/gwn.xml
 145. http://gentoo.org/news/el/gwn/gwn.xml
 146. http://gentoo.org/news/es/gwn/gwn.xml
 147. http://gentoo.org/news/nl/gwn/gwn.xml
 148. http://gentoo.org/news/ja/gwn/gwn.xml
 149. http://gentoo.org/news/ko/gwn/gwn.xml
 150. http://gentoo.org/news/de/gwn/gwn.xml
 151. http://gentoo.org/news/pl/gwn/gwn.xml
 152. http://gentoo.org/news/pt_br/gwn/gwn.xml
 153. http://gentoo.org/news/pt/gwn/gwn.xml
 154. http://gentoo.org/news/ru/gwn/gwn.xml
 155. http://gentoo.org/news/sk/gwn/gwn.xml
 156. http://gentoo.org/news/tr/gwn/gwn.xml
 157. http://gentoo.org/news/it/gwn/gwn.xml

Autorzy:
Chris Gianelloni <[hidden email]> - Redaktor naczelny
Peter Weller <[hidden email]> - Redaktor
Charlie Shepherd <[hidden email]> - Redaktor
Michał Kurgan <[hidden email]> - Tłumacz--
[hidden email] mailing list