Wydanie Tygodnika Gentoo z 19 lutego 2007.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wydanie Tygodnika Gentoo z 19 lutego 2007.

Michal Kurgan-4
/-------------------------------------------------------------------\
| Wersja html jest dostępna pod adresem:                            |
| http://www.gentoo.org/news/pl/gwn/20070205-newsletter.xml         |
\-------------------------------------------------------------------/

Wydanie Tygodnika Gentoo z 19 lutego 2007.
==========================================


1. Wiadomości Gentoo
--------------------

Ostrzeżenie o nadchodzących zmianach w pakietach ALSA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

W ostatnich dnaich zaszło kilka zmian w dwóch pakietach ALSA,
media-sound/alsa-firmware-1.0.14_rc2-r1 i
media-sound/alsa-tools-1.0.14_rc1-r1. Korzystają one teraz ze zmiennej
ALSA_CARDS, by określić jaki firmware oraz narzędzia powinny zostać
zainstalowane. Ta sama zmienna jest także używana przez pakiet
media-sound/alsa-driver, więc użytkownicy, którzy już teraz z niego korzystają
nie muszą nic robić. W przeciwnym jednak przypadku zmienna ALSA_CARDS powinna
zostać odpowiednio skonfigurowana. Pomóc w tym może zawartość pliku
/usr/portage/profiles/desc/alsa_cards.desc zawierającego listę wszystkich
możliwości.

Uwaga:  Jeśli zmienna ALSA_CARDS nie zostanie ustawiona (lub jeśli nie używamy
żadnego ze sterowników, które są wymienione w konfiguracji pakietów
alsa-firmware lub alsa-tools) to pomimo tego zostanie zainstalowany pewien
minimalny zestaw, który i tak może okazać się zbędny.

2. Społeczność Gentoo
---------------------

Forum
^^^^^

Dlaczego nie obchodzi mnie, że przestałeś polecać Gentoo innym

Chrisfeet napisał długi post na forum, w którym opowiada jak Gentoo zostało
jego ulubioną dystrybucją. Stworzył go z myślą by odpowiedzieć na niepochlebny
artykuł „Why I'm dropping recommendation of Gentoo[1]” („Dlaczego przestaję
polecać innym Gentoo”). Twierdzi, że to, co najbardziej podoba mu się w Gentoo
to elegancja i funkcjonalność, pomimo jego wcześniejszych doświadczeń z
przyjaznym dla użytkownika Ubuntu.

 * http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-540021.html

 1. http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-313315.html

3. Gentoo w prasie
------------------

iWon News (16 lutego 2007)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rząd Kuby zdecydował o porzuceniu własnościowego oprogramowania. Urząd celny
przerzucił się na Linuksa, zaś ministerstwa kultury, wyższej edukacji i
komunikacji planują już to posunięcie, jak powiedział Rodriguez. Na jego
własnym wydziale studenci przygotowują dystrybucję Linuksa, określona mianem
Nova, a która oparta jest na dystrybucji Gentoo. Ministerstwo wyższej edukacji
również przygotowuje swoją własną dystrybucję.

 * http://apnews1.iwon.com//article/20070216/D8NB1EK05.html

4. Zmiana statusu deweloperów Gentoo
------------------------------------

Odeszli
^^^^^^^

Następujący deweloperzy opuścili projekt Gentoo Linux w minionym tygodniu:

 * Nikt w tym tygodniu

Przybyli
^^^^^^^^

Następujący deweloperzy przyłączyli się do projektu Gentoo Linux w minionym
tygodniu:

 * Richard Brown (rbrown) zespoły QA i Ruby

Zmienili status
^^^^^^^^^^^^^^^

Następujący deweloperzy zmienili w minionym tygodniu pełnioną w projekcie
Gentoo Linux funkcję:

 * Nikt w tym tygodniu

5. Bezpieczeństwo Gentoo
------------------------

Samba: Wiele usterek
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Aplikacje wchodzące w skład pakietu samba zawierają wiele usterek,
najpoważniejszą z nich jest możliwość wykonania niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[2]

 2. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200702-01.xml

ProFTPD: Lokalne przekroczenie uprawnień
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ProFTPD zawiera usterkę, która umożliwia lokalnemu napastnikowi zdobycie praw
administratora.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[3]

 3. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200702-02.xml

Snort: Denial of Service
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Snort zawiera usterkę w algorytmie dopasowywania reguł, która może zostać
wykorzystana do przeprowadzenia ataku Denial of Service.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[4]

 4. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200702-03.xml

RAR, UnRAR: Przepełnienie bufora
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

RAR i UnRAR zawierają usterki przepełnienia bufora, które mogą zostać
wykorzystane do wykonania niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[5]

 5. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200702-04.xml

Fail2ban: Denial of Service
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Fail2ban zawiera usterki, które umożliwiają zdalnemu napastnikowi zablokowanie
dostępu do dowolnych hostów.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[6]

 6. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200702-05.xml

BIND: Denial of Service
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ISC BIND zawiera dwie usterki umożliwiające przeprowadzenie ataku Denial of
Service w pewnych warunkach.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[7]

 7. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200702-06.xml

Sun JDK/JRE: Wykonanie niepożądanego kodu
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Sun Java Development Kit (JDK) i Sun Java Runtime Environment (JRE) zawierają
usterki uszkodzenia pamięci, które umożliwiają apletom przekroczenie
uprawnień, co potencjalnie może doprowadzić do wykonania niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[8]

 8. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200702-07.xml

Biblioteki emulacji x86 na AMD64 dla Sun J2SE Development Kit: Wiele usterek
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Sun Java Development Kit (JDK) i Sun Java Runtime Environment (JRE) zawierają
szereg nieokreślonych bliżej usterek.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[9]

 9. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200702-08.xml

6. Zmiany w drzewie Portage
---------------------------

Poniżej znajduje się lista pakietów, które zostały usunięte lub dodane do
drzewa Portage w ostatnim czasie oraz lista przedstawiająca plany dotyczące
usunięcia kolejnych pakietów w przyszłości. Informacje te pochodzą z różnych
źródeł, włączając projekt Treecleaners[10] oraz zgłoszenia od poszczególnych
deweloperów. Większość pakietów, które można znaleźć w części Ostatnie
Namaszczenie wymaga jedynie miłości i opieki ze strony deweloperów. W
przypadku znalezienia nowego opiekuna ich los z pewnością ulegnie poprawie i
pozostaną one w oficjalnym drzewie Portage.

 10. http://gentoo.org/proj/en/qa/treecleaners

Usunięte pakiety:
^^^^^^^^^^^^^^^^^

.----------------------------------------------------------------------------.
| Pakiet:                      | Data usunięcia:  | Kontakt:                 |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-p2p/teknap               | 12 lutego 2007   | Raúl Porcel[11]          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-emacs/w3                 | 12 lutego 2007   | Christian Faulhammer[12] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-emacs/weather            | 12 lutego 2007   | Christian Faulhammer[12] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sys-cluster/gomd             | 18 lutego 2007   | Daniel Drake[13]         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sys-cluster/gomd-cvs         | 18 lutego 2007   | Daniel Drake[13]         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sys-cluster/openmosix-3dmon  | 18 lutego 2007   | Daniel Drake[13]         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sys-cluster/openmosix-3dmon- | 18 lutego 2007   | Daniel Drake[13]         |
| stats                        |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sys-cluster/openmosix-user   | 18 lutego 2007   | Daniel Drake[13]         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sys-cluster/openmosixtest    | 18 lutego 2007   | Daniel Drake[13]         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sys-cluster/openmosixview    | 18 lutego 2007   | Daniel Drake[13]         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sys-cluster/openmosixwebview | 18 lutego 2007   | Daniel Drake[13]         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sys-kernel/openmosix-sources | 18 lutego 2007   | Daniel Drake[13]         |
`----------------------------------------------------------------------------'

 11. [hidden email]
 12. [hidden email]
 13. [hidden email]

Nowe pakiety:
^^^^^^^^^^^^^

.----------------------------------------------------------------------------.
| Pakiet:                          | Data dodania:  | Kontakt:               |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-libs/cyberjack[14]           | 12 lutego 2007 | Wolfram Schlich[15]    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-p2p/museek+[16]              | 12 lutego 2007 | Raúl Porcel[17]        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-text/wgetpaste[18]           | 12 lutego 2007 | Alexander Færøy[19]    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sys-auth/pam-afs-session[20]     | 12 lutego 2007 | Stefaan De Roeck[21]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-sound/alsaplayer[22]       | 13 lutego 2007 | Ryan Hill[23]          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-ada/tash[24]                 | 13 lutego 2007 | George Shapovalov[25]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-sound/amarokfs[26]         | 13 lutego 2007 | Diego Pettenò[27]      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-lang/mozart[28]              | 14 lutego 2007 | Keri Harris[29]        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| games-util/taxidraw[30]          | 14 lutego 2007 | Tristan Heaven[31]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| games-action/blobandconquer[32]  | 15 lutego 2007 | Tristan Heaven[31]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-util/codeblocks[33]          | 15 lutego 2007 | Jurek Bartuszek[34]    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-emulation/virtualbox-additio | 15 lutego 2007 | Markus Ullmann[36]     |
| ns[35]                           |                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-emulation/virtualbox-bin[37] | 15 lutego 2007 | Markus Ullmann[36]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-office/mozilla-sunbird[38]   | 15 lutego 2007 | Raúl Porcel[17]        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-firewall/fireflier[39]       | 15 lutego 2007 | Markus Ullmann[36]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| x11-themes/domino[40]            | 16 lutego 2007 | Diego Pettenò[27]      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-lang/mozart-stdlib[41]       | 16 lutego 2007 | Keri Harris[29]        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-ruby/ruby-irc[42]            | 17 lutego 2007 | Robin H. Johnson[43]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-ruby/cerberus[44]            | 17 lutego 2007 | Robin H. Johnson[43]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-gfx/asymptote[45]          | 17 lutego 2007 | Dominik Stadler[46]    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| games-arcade/spacerider[47]      | 18 lutego 2007 | Alfredo Tupone[48]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-crypt/coolkey[49]            | 18 lutego 2007 | Alon Bar-Lev[50]       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| xfce-extra/thunar-thumbnailers[5 | 18 lutego 2007 | Samuli Suominen[52]    |
| 1]                               |                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-portage/demerge[53]          | 18 lutego 2007 | Christian Hartmann[54] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-util/imediff2[55]            | 18 lutego 2007 | Tiziano Müller[56]     |
`----------------------------------------------------------------------------'

 14. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-libs;name=cyberjack
 15. [hidden email]
 16. http://packages.gentoo.org/packages/?category=net-p2p;name=museek+
 17. [hidden email]
 18. http://packages.gentoo.org/packages/?category=app-text;name=wgetpaste
 19. [hidden email]
 20. http://packages.gentoo.org/packages/?category=sys-auth;name=pam-afs-sessi
     on
 21. [hidden email]
 22. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-sound;name=alsaplayer
 23. [hidden email]
 24. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-ada;name=tash
 25. [hidden email]
 26. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-sound;name=amarokfs
 27. [hidden email]
 28. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-lang;name=mozart
 29. [hidden email]
 30. http://packages.gentoo.org/packages/?category=games-util;name=taxidraw
 31. [hidden email]
 32. http://packages.gentoo.org/packages/?category=games-action;name=blobandco
     nquer
 33. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-util;name=codeblocks
 34. [hidden email]
 35. http://packages.gentoo.org/packages/?category=app-emulation;name=virtualb
     ox-additions
 36. [hidden email]
 37. http://packages.gentoo.org/packages/?category=app-emulation;name=virtualb
     ox-bin
 38. http://packages.gentoo.org/packages/?category=app-office;name=mozilla-sun
     bird
 39. http://packages.gentoo.org/packages/?category=net-firewall;name=fireflier
 40. http://packages.gentoo.org/packages/?category=x11-themes;name=domino
 41. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-lang;name=mozart-stdlib
 42. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-ruby;name=ruby-irc
 43. [hidden email]
 44. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-ruby;name=cerberus
 45. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-gfx;name=asymptote
 46. [hidden email]
 47. http://packages.gentoo.org/packages/?category=games-arcade;name=spaceride
     r
 48. [hidden email]
 49. http://packages.gentoo.org/packages/?category=app-crypt;name=coolkey
 50. [hidden email]
 51. http://packages.gentoo.org/packages/?category=xfce-extra;name=thunar-thum
     bnailers
 52. [hidden email]
 53. http://packages.gentoo.org/packages/?category=app-portage;name=demerge
 54. [hidden email]
 55. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-util;name=imediff2
 56. [hidden email]

Ostatnie namaszczenie:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Uwaga:  Z powodu błędu, w zeszłym tygodniu nie umieszczono listy pakietów,
których usunięcie jest planowane. W związku z tym w tym numerze Tygodnika
Gentoo umieszczono podsumowanie za ostatnie dwa tygodnie:

.----------------------------------------------------------------------------.
| Pakiet:                        | Data usunięcia:  | Kontakt:               |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-misc/yasuc[57]             | 28 lutego 2007   | Krzysiek Pawlik[58]    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-libs/gecko-sdk[59]         | 4 marca 2007     | Raúl Porcel[60]        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-tv/rivatv[61]            | 6 marca 2007     | Doug Goldstein[62]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-java/jess-bin[63]          | 9 marca 2007     | Petteri Räty[64]       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sys-fs/raidtools[65]           | 11 marca 2007    | Mike Frysinger[66]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-libs/libtc[67]             | 11 marca 2007    | Samuli Suominen[68]    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-libs/tc2[69]               | 11 marca 2007    | Samuli Suominen[68]    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-libs/tc2-modules[70]       | 11 marca 2007    | Samuli Suominen[68]    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-video/tcvp[71]           | 11 marca 2007    | Samuli Suominen[68]    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-portage/portage-prefpane[7 | 11 marca 2007    | Michael Hanselmann[73] |
| 2]                             |                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-analyzer/netwatch[74]      | 15 marca 2007    | Markkus Ullmann[75]    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-font/mekachan-font[76]   | 15 marca 2007    | Chris Gianelloni[77]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-irc/cyclone[78]            | 17 marca 2007    | Raúl Porcel[60]        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-perl/Text-ChaSen[79]       | 17 marca 2007    | Michael Cummings[80]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-portage/emool[81]          | 18 marca 2007    | Simon Stelling[82]     |
`----------------------------------------------------------------------------'

 57. http://packages.gentoo.org/packages/?category=net-misc;name=yasuc
 58. [hidden email]
 59. http://packages.gentoo.org/packages/?category=net-libs;name=gecko-sdk
 60. [hidden email]
 61. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-tv;name=rivatv
 62. [hidden email]
 63. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-java;name=jess-bin
 64. [hidden email]
 65. http://packages.gentoo.org/packages/?category=sys-fs;name=raidtools
 66. [hidden email]
 67. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-libs;name=libtc
 68. [hidden email]
 69. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-libs;name=tc2
 70. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-libs;name=tc2-modules
 71. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-video;name=tcvp
 72. http://packages.gentoo.org/packages/?category=app-portage;name=portage-pr
     efpane
 73. [hidden email]
 74. http://packages.gentoo.org/packages/?category=net-analyzer;name=netwatch
 75. [hidden email]
 76. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-font;name=mikachan-fo
     nt
 77. [hidden email]
 78. http://packages.gentoo.org/packages/?category=net-irc;name=cyclone
 79. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-perl;name=Text-ChaSen
 80. [hidden email]
 81. http://packages.gentoo.org/packages/?category=app-portage;name=emool
 82. [hidden email]

7. Bugzilla
-----------

Podsumowanie
^^^^^^^^^^^^

 * Statystyki
 * Zamknięte bugi
 * Nowe bugi

Statystyki
^^^^^^^^^^

Społeczność Gentoo używa Bugzilli (bugs.gentoo.org[83]) do zgłaszania i
śledzenia błędów, ogłoszeń, sugestii oraz innych form kontaktu z deweloperami.
Pomiędzy 11 lutego 2007, a 18 lutego 2007 aktywność w serwisie przedstawiała
się następująco:

 * zgłoszono 749 nowych bugów
 * zamknięto lub rozwiązano 450 bugów
 * otwarto ponownie 33 uprzednio zamknięte bugi
 * 144 bugi oznaczono jako NEEDINFO/WONTFIX/CANTFIX/INVALID/UPSTREAM
 * 109 bugów oznaczono jako duplikaty

Spośród 10450 obecnie otwartych bugów: 17 oznaczono jako 'blocker', 115 jako
'critical', a 436 jako 'major'.

 83. http://bugs.gentoo.org/

Zamknięte Bugi
^^^^^^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, które zamknęły najwięcej bugów w minionym tygodniu,
to:

 * AMD64 Project[84], 27 zamkniętych bugów[85]
 * Gentoo Games[86], 24 zamknięte bugi[87]
 * Java team[88], 20 zamkniętych bugów[89]
 * Gentoo Linux Gnome Desktop Team[90], 16 zamkniętych bugów[91]
 * Gentoo Security[92], 15 zamkniętych bugów[93]
 * Gentoo Toolchain Maintainers[94], 14 zamkniętych bugów[95]
 * Gentoo's Team for Core System packages[96], 12 zamkniętych bugów[97]
 * Gentoo KDE team[98], 11 zamkniętych bugów[99]

 84. [hidden email]
 85. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-02-11&chfieldto=2007-02-18&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 86. [hidden email]
 87. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-02-11&chfieldto=2007-02-18&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 88. [hidden email]
 89. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-02-11&chfieldto=2007-02-18&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 90. [hidden email]
 91. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-02-11&chfieldto=2007-02-18&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 92. [hidden email]
 93. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-02-11&chfieldto=2007-02-18&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 94. [hidden email]
 95. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-02-11&chfieldto=2007-02-18&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 96. [hidden email]
 97. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-02-11&chfieldto=2007-02-18&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 98. [hidden email]
 99. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-02-11&chfieldto=2007-02-18&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]

Nowe Bugi
^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, którym przydzielono najwięcej bugów w minionym
tygodniu, to:

 * Default Assignee for New Packages[100], 31 nowych bugów[101]
 * Java team[102], 19 nowych bugów[103]
 * AMD64 Project[104], 11 nowych bugów[105]
 * Gentoo Kernel Bug Wranglers and Kernel Maintainers[106], 9 nowych
   bugów[107]
 * Perl Devs @ Gentoo[108], 7 nowych bugów[109]
 * Default Assignee for Orphaned Packages[110], 7 nowych bugów[111]
 * Gentoo Sound Team[112], 6 nowych bugów[113]
 * Gentoo Linux Gnome Desktop Team[114], 6 nowych bugów[115]

 100. [hidden email]
 101. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
      g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-02-11&chfieldto=2
      007-02-18&assigned_to=[hidden email]
 102. [hidden email]
 103. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
      g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-02-11&chfieldto=2
      007-02-18&assigned_to=[hidden email]
 104. [hidden email]
 105. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
      g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-02-11&chfieldto=2
      007-02-18&assigned_to=[hidden email]
 106. [hidden email]
 107. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
      g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-02-11&chfieldto=2
      007-02-18&assigned_to=[hidden email]
 108. [hidden email]
 109. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
      g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-02-11&chfieldto=2
      007-02-18&assigned_to=[hidden email]
 110. [hidden email]
 111. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
      g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-02-11&chfieldto=2
      007-02-18&assigned_to=[hidden email]
 112. [hidden email]
 113. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
      g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-02-11&chfieldto=2
      007-02-18&assigned_to=[hidden email]
 114. [hidden email]
 115. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
      g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-02-11&chfieldto=2
      007-02-18&assigned_to=[hidden email]

8. Opinie czytelników
---------------------

Tygodnik Gentoo jest tworzony i tłumaczony przez ochotników i członków
społeczności, którzy nadsyłają swoje pomysły i gotowe artykuły. Zachęcamy
wszystkich do pomocy i współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów Tygodnika
Gentoo. Oczekujemy na wasze propozycje artykułów, interesują nas także opinie
na temat tych już opublikowanych. Wszelkie komentarze prosimy kierować na
adres Tygodnika Gentoo[116]. Uwagi dotyczące tłumaczenia należy zgłaszać na
adres koordynatora[117]. Pomóżcie sprawić, by Tygodnik Gentoo był jeszcze
lepszy.

 116. [hidden email]
 117. [hidden email]

9. Subskrypcja Tygodnika Gentoo
-------------------------------

Aby zaprenumerować Tygodnik Gentoo, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][118].

Aby zrezygnować z subskrypcji, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][119] z konta, na które jest
zarejestrowana.

 118. [hidden email]
 119. [hidden email]

10. Inne języki
---------------

Tygodnik Gentoo jest dostępny w następujących językach:

 * angielskim[120]
 * chińskim (uproszczony)[121]
 * duńskim[122]
 * francuskim[123]
 * greckim[124]
 * hiszpańskim[125]
 * holenderskim[126]
 * japońskim[127]
 * koreańskim[128]
 * niemieckim[129]
 * polskim[130]
 * portugalskim (Brazylia)[131]
 * portugalskim (Portugalia)[132]
 * rosyjskim[133]
 * słowackim[134]
 * tureckim[135]
 * włoskim[136]

 120. http://gentoo.org/news/en/gwn/gwn.xml
 121. http://gentoo.org/news/zh_cn/gwn/gwn.xml
 122. http://gentoo.org/news/da/gwn/gwn.xml
 123. http://gentoo.org/news/fr/gwn/gwn.xml
 124. http://gentoo.org/news/el/gwn/gwn.xml
 125. http://gentoo.org/news/es/gwn/gwn.xml
 126. http://gentoo.org/news/nl/gwn/gwn.xml
 127. http://gentoo.org/news/ja/gwn/gwn.xml
 128. http://gentoo.org/news/ko/gwn/gwn.xml
 129. http://gentoo.org/news/de/gwn/gwn.xml
 130. http://gentoo.org/news/pl/gwn/gwn.xml
 131. http://gentoo.org/news/pt_br/gwn/gwn.xml
 132. http://gentoo.org/news/pt/gwn/gwn.xml
 133. http://gentoo.org/news/ru/gwn/gwn.xml
 134. http://gentoo.org/news/sk/gwn/gwn.xml
 135. http://gentoo.org/news/tr/gwn/gwn.xml
 136. http://gentoo.org/news/it/gwn/gwn.xml

Autorzy:
Chris Gianelloni <[hidden email]> - Redaktor naczelny
Mark Kowarsky <[hidden email]> - Redaktor
Donnie Berkholz <[hidden email]> - Redaktor
Daniel Black <[hidden email]> - Redaktor
Diego Pettenò <[hidden email]> - Redaktor
Kieth Gable <[hidden email]> - Contributor
Jakub Bożanowski <[hidden email]> - Tłumacz
Michał Kurgan <[hidden email]> - Tłumacz


--
[hidden email] mailing list