Wydanie Tygodnika Gentoo z 23 lipca 2007.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wydanie Tygodnika Gentoo z 23 lipca 2007.

Michal Kurgan-4
/-------------------------------------------------------------------\
| Wersja html jest dostępna pod adresem:                            |
| http://www.gentoo.org/news/pl/gwn/20070723-newsletter.xml         |
\-------------------------------------------------------------------/

Wydanie Tygodnika Gentoo z 23 lipca 2007.
=========================================


1. Wiadomości Gentoo
--------------------

Poradnik dla wymagających muzyków
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Diego Pettenò[1] stworzył poradnik[2] opisujący proces umożliwienia dostępu do
przetwarzania w czasie rzeczywistym dla aplikacji multimedialnych. Jest to
szczególnie ważne dla osób grających na instrumentach MIDI podłączonych do
programowego syntezatora, gdzie niezwykle ważne jest odpowiednio niskie
opóźnienie. Użytkownicy zainteresowani jedynie odtwarzaniem muzyki w czasie
pracy przy komputerze, czy przeglądaniu internetu, nie skorzystają na tych
zmianach.

Poradnik został napisany z myślą o osobach dla których niezwykle ważna jest
odpowiednia jakość w czasie pracy nad multimediami. Niezwykle istotne jest to,
że opisana procedura jest niezwykle prosta, nie jest także wymagana instalacja
żadnego dodatkowego oprogramowania, będziemy jedynie musieli odpowiednio
skonfigurować PAM.

Podziękowania za stworzenie dokumentu, oprócz autorowi, należą się także
Joshowi Saddlerowi[3] za poprawki i szybką edycję poradnika.

 1. [hidden email]
 2. http://gentoo.org/proj/en/desktop/sound/realtime.xml
 3. [hidden email]

Poradnik optymalizacji kompilacji
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Josh Saddler[4] napisał poradnik Optymalizacja kompilacji[5], który został
dodany do zbiorów dokumentacji Gentoo. Można w nim znaleźć porady i wskazówki
które flagi kompilacji są bezpieczne i mogą zostać użyte w zmiennych CFLAGS i
CXXFLAGS. Stanowi on także ogólne wprowadzenie w samo zagadnienie
optymalizacji. Poradnik powstał jako odzew na olbrzymie zainteresowanie
społeczności Gentoo tym tematem, które można było zaobserwować na Forum,
Bugzilli oraz kanałach IRC.

 4. [hidden email]
 5. http://gentoo.org/doc/pl/gcc-optimization.xml

Projekt Gentoo Artwork poszukuje chętnych do pomocy
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dawid Weglinski[6] jest koordynatorem i twórcą niedawno stworzonego projektu
Gentoo Artwork[7], którego celem jest opieka nad grafiką i stylami związanymi
z Gentoo. Zespół aktualnie poszukuje chętnych do pomocy w pracy przy
projekcie. Możecie także wysyłać wasze prace i projekty związane z naszą
ulubioną dystrybucją.

Od zainteresowanych wymagane jest podstawowa wiedza na temat tworzenia
grafiki, obsługa odpowiedniego oprogramowania oraz poczucie estetyki. W
szczególności poszukiwane są osoby posiadające wiedzę dotyczącą konfiguracji
środowisk graficznych jak KDE, Gnome, czy Xfce, a zwłaszcza aplikacji
używających GTK+. Zainteresowanych prosimy o odwiedzenie kanału
#gentoo-desktop

 6. [hidden email]
 7. http://gentoo.org/proj/en/desktop/artwork/index.xml

Stan projektu Gentoo Alpha
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Projekt Gentoo Alpha opublikował właśnie aktualizację stanu projektu[8].
Zachęcamy do zapoznania się z raportem, by poznać zmiany w najważniejszych
pakietach (jądro, kompilator gcc, biblioteka glibc), generalny opis portu oraz
najnowsze informacje dotyczące wydań i bezpieczeństwa.

 8. http://gentoo.org/proj/en/base/alpha/status/status-20070721.xml

2. Gentoo w prasie
------------------

Linux+ (3 lipiec 2007)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

W magazynie Linux+ można znaleźć opis ostatniego wydania Gentoo: 2007.0.
Opublikowano trzy artykuły - parę słów na temat Instalatora Gentoo (GLI),
wprowadzenie do Portage oraz trochę informacji o tym, w jaki sposób instalować
Gentoo na kilku maszynach.

Preston Cody[9] w pierwszym artykule opisuje Instalator Gentoo. Sam autor jest
zresztą jedną z osób zajmujących się samym projektem Instalatora. W artykule
opisano dlaczego projekt powstał, przedstawiono największe problemy na jakie
napotkano w trakcie pracy nad jego rozwojem i wyjaśnia krok po kroku cały
proces instalacji.

Kolejny artykuł, napisany przez Ananta Narayanana[10], który poza Gentoo
pracował już nad narzędziem GNU parted, pokazuje w jaki sposób można łatwo
zainstalować Gentoo na kilku maszynach. Artykuł opisuje wymagania jakie należy
spełnić przed przystąpieniem do duplikowania maszyny, po czym pokazuje jak
tego dokonać dzięki pomocy programu Partition Image.

Ostatni artykuł, autorstwa Mariusa Maucha[11], jednego z głównych deweloperów
Portage, opisuje czeluści menedżera pakietów Gentoo. Czytając artykuł
odkrywamy tajemnice Portage począwszy od samej konfiguracji, przez podstawowe
operacje, po główne narzędzia używane z menedżerem.

Strona z informacjami na temat numeru dostępna jest pod tym adresem[12].

 9. [hidden email]
 10. [hidden email]
 11. [hidden email]
 12. http://lpmagazine.org/en/linuxplus/issues.html

3. Sztuczki i kruczki
---------------------

Nowy skrypt do aktualizacji
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

W numerze z 4 grudnia zeszłego roku[13] opisywaliśmy skrypt o nazwie
update-world, służący do aktualizacji systemu. Od tego czasu początkujący
deweloperzy napisali kilka kolejnych. Jednym z nich jest update.

Prace nad update rozpoczęły się po dyskusjach na temat skryptu upgrade[14]
stworzonego przez guenthera'e i update-world[15] autorstwa count_zero. Jest on
już testowany od połowy stycznia 2007, a jeden z testerów wyraża się o nim we
samych superlatywach.

Cóż więc dokładnie ten skrypt robi? Update jest podobny do wielu innych
skryptów aktualizujących system w tym, że automatycznie pomija pakiety,
których instalacja zakończy się niepowodzeniem i będzie dalej kontynuował
procedurę uaktualniania. Dodatkowo posiada wbudowaną obsługę automatycznego
uruchamiania skryptu revdep-rebuild, automatycznego montowania tmpfs w celu
przyspieszenia instalacji, opcję synchronizacji drzewa, pobrania plików przed
uaktualnieniem, specjalną funkcjonalność uaktualniania serwera poprzez zadanie
cron i wiele, wiele innych. Kolejną godną uwagi funkcją jest ukrywanie
większości komunikatów kompilacji, dzięki czemu łatwiej jest dostrzec
komunikaty einfo i ewarn, choć należy dodać, że ta funkcjonalność nie jest już
tak istotna w przypadku ostatnich wersji Portage. Mamy także możliwość
dalszego zmniejszenia (lub zwiększenia) ilości komunikatów poprzez użycie
parametrów -q i -v.

Oto przykładowe komunikaty[16] podczas kompilacji gcc.

.--------------------.
| Pobieranie skryptu |
|------------------------------------------------------------------.
| # wget -O /sbin/updatescript.sh http://phpfi.com/241954?download |
| # chmod +x /sbin/updatescript.sh                                 |
`------------------------------------------------------------------'

Prawdopodobnie większość użytkowników uzna update za znaczne uproszczenie
procesu aktualizacji systemu.

.-----------------------.
| Aktualizacja systemu: |
|---------------------------------------------------------.
| # updatescript.sh                                       |
| (lub, jeśli chcemy najpierw uaktualnić drzewo pakietów) |
| # updatescript.sh -s                                    |
`---------------------------------------------------------'

Pierwotny wątek na Forum oraz odnośnik, z którego można pobrać skrypt można
znaleźć pod adresem http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-546828.html. Za
skrypt podziękowania należą się użytkownikowi steveL.

 13. http://gentoo.org/news/pl/gwn/20061204-newsletter.xml
 14. http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-494331.html
 15. http://forums.gentoo.org/viewtopic-p-3798148.html
 16. http://phpfi.com/214168

4. Zmiana statusu deweloperów Gentoo
------------------------------------

Odeszli
^^^^^^^

Następujący deweloperzy opuścili projekt Gentoo Linux w minionym tygodniu:

 * Nikt w tym tygodniu

Przybyli
^^^^^^^^

Następujący deweloperzy przyłączyli się do projektu Gentoo Linux w minionym
tygodniu:

 * Nikt w tym tygodniu

Zmienili status
^^^^^^^^^^^^^^^

Następujący deweloperzy zmienili w minionym tygodniu pełnioną w projekcie
Gentoo Linux funkcję:

 * Nikt w tym tygodniu

5. Bezpieczeństwo Gentoo
------------------------

Nie opublikowano żednych raportów GLSA w tym tygodniu.

6. Zmiany w drzewie Portage
---------------------------

Poniżej znajduje się lista pakietów, które zostały usunięte lub dodane do
drzewa Portage w ostatnim czasie oraz lista przedstawiająca plany dotyczące
usunięcia kolejnych pakietów w przyszłości. Informacje te pochodzą z różnych
źródeł, włączając projekt Treecleaners[17] oraz zgłoszenia od poszczególnych
deweloperów. Większość pakietów, które można znaleźć w części Ostatnie
Namaszczenie wymaga jedynie miłości i opieki ze strony deweloperów. W
przypadku znalezienia nowego opiekuna ich los z pewnością ulegnie poprawie i
pozostaną one w oficjalnym drzewie Portage.

 17. http://gentoo.org/proj/en/qa/treecleaners

Usunięte pakiety:
^^^^^^^^^^^^^^^^^

.----------------------------------------------------------------------------.
| Pakiet:                           | Data usunięcia:  | Kontakt:            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/banshee-official-pl | 17 lipca 2007    | Samuli Suominen[18] |
| ugins                             |                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| mail-client/muttng                | 19 lipca 2007    | Fabian Groffen[19]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-java/bluej-bin                | 20 lipca 2007    | Samuli Suominen[18] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-forensics/regviewer           | 20 lipca 2007    | Daniel Black[20]    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-gfx/xzgv                    | 21 lipca 2007    | Samuli Suominen[18] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-dialup/multiimonc             | 21 lipca 2007    | Ryan Hill[21]       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| virtual/x11                       | 21 lipca 2007    | Donnie Berkholz[22] |
`----------------------------------------------------------------------------'

 18. [hidden email]
 19. [hidden email]
 20. [hidden email]
 21. [hidden email]
 22. [hidden email]

Nowe pakiety:
^^^^^^^^^^^^^

.--------------------------------------------------------------------------.
| Pakiet:                        | Data dodania: | Kontakt:                |
|--------------------------------------------------------------------------|
| sci-biology/embassy-meme[23]   | 18 lipca 2007 | Olivier Fisette[24]     |
|--------------------------------------------------------------------------|
| sci-biology/embassy-phylip[25] | 18 lipca 2007 | Olivier Fisette[24]     |
|--------------------------------------------------------------------------|
| sci-biology/embassy-vienna[26] | 18 lipca 2007 | Olivier Fisette[24]     |
|--------------------------------------------------------------------------|
| app-cdr/cdck[27]               | 19 lipca 2007 | Matthias Schwarzott[28] |
|--------------------------------------------------------------------------|
| x11-plugins/wmwork[29]         | 20 lipca 2007 | Michele Noberasco[30]   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| dev-dotnet/mono-addins[31]     | 20 lipca 2007 | Jurek Bartuszek[32]     |
|--------------------------------------------------------------------------|
| dev-tex/glossaries[33]         | 22 lipca 2007 | Lars Weiler[34]         |
|--------------------------------------------------------------------------|
| net-p2p/linkage[35]            | 22 lipca 2007 | Samuli Suominen[36]     |
|--------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/vdr-atmo[37]     | 22 lipca 2007 | Joerg Bornkessel[38]    |
`--------------------------------------------------------------------------'

 23. http://packages.gentoo.org/packages/?category=sci-biology;name=embassy-me
     me
 24. [hidden email]
 25. http://packages.gentoo.org/packages/?category=sci-biology;name=embassy-ph
     ylip
 26. http://packages.gentoo.org/packages/?category=sci-biology;name=embassy-vi
     enna
 27. http://packages.gentoo.org/packages/?category=app-cdr;name=cdck
 28. [hidden email]
 29. http://packages.gentoo.org/packages/?category=x11-plugins;name=wmwork
 30. [hidden email]
 31. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-dotnet;name=mono-addins
 32. [hidden email]
 33. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-tex;name=glossaries
 34. [hidden email]
 35. http://packages.gentoo.org/packages/?category=net-p2p;name=linkage
 36. [hidden email]
 37. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-plugins;name=vdr-atmo
 38. [hidden email]

Ostatnie namaszczenie:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Uwaga:  Z powodu ograniczeń czasowych w procesie tworzenia kolejnych wydań
Tygodnika Gentoo sekcja ostatnie namaszczenie zostaje tymczasowo zamknięta.
Kolejne wpisy pojawią się tutaj, gdy tworzenie listy pakietów przewidzianych
do usunięcia zostanie bardziej zautomatyzowane. Obecnie jej złożenie zajmuje
około 80% czasu wymaganego do publikacji każdego numeru Tygodnika Gentoo.
Zespół Tygodnika chce w tym miejscu przeprosić wszystkich za spowodowane tym
niedogodności, pragniemy tutaj przypomnieć, że informacje przekazywane w tej
sekcji pochodzą bezpośrednio z pliku package.mask znajdującego się w katalogu
profiles drzewa Portage.

7. Bugzilla
-----------

Podsumowanie
^^^^^^^^^^^^

 * Statystyki
 * Zamknięte bugi
 * Nowe bugi

Statystyki
^^^^^^^^^^

Społeczność Gentoo używa Bugzilli (bugs.gentoo.org[39]) do zgłaszania i
śledzenia błędów, ogłoszeń, sugestii oraz innych form kontaktu z deweloperami.
Pomiędzy 15 lipca 2007, a 22 lipca 2007 aktywność w serwisie przedstawiała się
następująco:

 * zgłoszono 536 nowych bugów
 * zamknięto lub rozwiązano 251 bugów
 * otwarto ponownie 21 uprzednio zamkniętych bugów
 * 95 bugów oznaczono jako NEEDINFO/WONTFIX/CANTFIX/INVALID/UPSTREAM
 * 96 bugów oznaczono jako duplikaty

Spośród 9915 obecnie otwartych bugów: 11 oznaczono jako 'blocker', 111 jako
'critical', a 362 jako 'major'.

 39. http://bugs.gentoo.org/

Zamknięte Bugi
^^^^^^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, które zamknęły najwięcej bugów w minionym tygodniu,
to:

 * Gentoo KDE team[40], 11 zamkniętych bugów[41]
 * Alec Warner[42], 11 zamkniętych bugów[43]
 * Default Assignee for Orphaned Packages[44], 9 zamkniętych bugów[45]
 * osx porters[46], 8 zamkniętych bugów[47]
 * Gentoo Security[48], 7 zamkniętych bugów[49]
 * Gentoo Games[50], 7 zamkniętych bugów[51]
 * X11 External Driver Maintainers[52], 6 zamkniętych bugów[53]
 * Xavier Neys[54], 6 zamkniętych bugów[55]

 40. [hidden email]
 41. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-07-15&chfieldto=2007-07-22&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 42. [hidden email]
 43. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-07-15&chfieldto=2007-07-22&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 44. [hidden email]
 45. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-07-15&chfieldto=2007-07-22&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 46. [hidden email]
 47. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-07-15&chfieldto=2007-07-22&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 48. [hidden email]
 49. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-07-15&chfieldto=2007-07-22&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 50. [hidden email]
 51. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-07-15&chfieldto=2007-07-22&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 52. [hidden email]
 53. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-07-15&chfieldto=2007-07-22&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 54. [hidden email]
 55. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-07-15&chfieldto=2007-07-22&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]

Nowe Bugi
^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, którym przydzielono najwięcej bugów w minionym
tygodniu, to:

 * Default Assignee for New Packages[56], 19 nowych bugów[57]
 * Default Assignee for Orphaned Packages[58], 12 nowych bugów[59]
 * Gentoo Games[60], 12 nowych bugów[61]
 * AMD64 Project[62], 11 nowych bugów[63]
 * Netmon Herd[64], 8 nowych bugów[65]
 * Torsten Veller[66], 7 nowych bugów[67]
 * Tobias Scherbaum[68], 6 nowych bugów[69]
 * Gentoo Linux Gnome Desktop Team[70], 5 nowych bugów[71]

 56. [hidden email]
 57. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-07-15&chfieldto=200
     7-07-22&assigned_to=[hidden email]
 58. [hidden email]
 59. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-07-15&chfieldto=200
     7-07-22&assigned_to=[hidden email]
 60. [hidden email]
 61. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-07-15&chfieldto=200
     7-07-22&assigned_to=[hidden email]
 62. [hidden email]
 63. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-07-15&chfieldto=200
     7-07-22&assigned_to=[hidden email]
 64. [hidden email]
 65. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-07-15&chfieldto=200
     7-07-22&assigned_to=[hidden email]
 66. [hidden email]
 67. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-07-15&chfieldto=200
     7-07-22&assigned_to=[hidden email]
 68. [hidden email]
 69. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-07-15&chfieldto=200
     7-07-22&assigned_to=[hidden email]
 70. [hidden email]
 71. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-07-15&chfieldto=200
     7-07-22&assigned_to=[hidden email]

8. Opinie czytelników
---------------------

Tygodnik Gentoo jest tworzony i tłumaczony przez ochotników i członków
społeczności, którzy nadsyłają swoje pomysły i gotowe artykuły. Zachęcamy
wszystkich do pomocy i współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów Tygodnika
Gentoo. Oczekujemy na wasze propozycje artykułów, interesują nas także opinie
na temat tych już opublikowanych. Wszelkie komentarze prosimy kierować na
adres Tygodnika Gentoo[72]. Uwagi dotyczące tłumaczenia należy zgłaszać na
adres koordynatora[73]. Pomóżcie sprawić, by Tygodnik Gentoo był jeszcze
lepszy.

 72. [hidden email]
 73. [hidden email]

9. Subskrypcja Tygodnika Gentoo
-------------------------------

Aby zaprenumerować Tygodnik Gentoo, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][74].

Aby zrezygnować z subskrypcji, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][75] z konta, na które jest
zarejestrowana.

 74. [hidden email]
 75. [hidden email]

10. Inne języki
---------------

Tygodnik Gentoo jest dostępny w następujących językach:

 * angielskim[76]
 * chińskim (uproszczony)[77]
 * duńskim[78]
 * francuskim[79]
 * greckim[80]
 * hiszpańskim[81]
 * holenderskim[82]
 * japońskim[83]
 * koreańskim[84]
 * niemieckim[85]
 * polskim[86]
 * portugalskim (Brazylia)[87]
 * portugalskim (Portugalia)[88]
 * rosyjskim[89]
 * słowackim[90]
 * tureckim[91]
 * włoskim[92]

 76. http://gentoo.org/news/en/gwn/gwn.xml
 77. http://gentoo.org/news/zh_cn/gwn/gwn.xml
 78. http://gentoo.org/news/da/gwn/gwn.xml
 79. http://gentoo.org/news/fr/gwn/gwn.xml
 80. http://gentoo.org/news/el/gwn/gwn.xml
 81. http://gentoo.org/news/es/gwn/gwn.xml
 82. http://gentoo.org/news/nl/gwn/gwn.xml
 83. http://gentoo.org/news/ja/gwn/gwn.xml
 84. http://gentoo.org/news/ko/gwn/gwn.xml
 85. http://gentoo.org/news/de/gwn/gwn.xml
 86. http://gentoo.org/news/pl/gwn/gwn.xml
 87. http://gentoo.org/news/pt_br/gwn/gwn.xml
 88. http://gentoo.org/news/pt/gwn/gwn.xml
 89. http://gentoo.org/news/ru/gwn/gwn.xml
 90. http://gentoo.org/news/sk/gwn/gwn.xml
 91. http://gentoo.org/news/tr/gwn/gwn.xml
 92. http://gentoo.org/news/it/gwn/gwn.xml

Autorzy:
Chris Gianelloni <[hidden email]> - Redaktor
Chrissy Fullam <[hidden email]> - Assistant Editor
Dawid Weglinski <[hidden email]> - Autor
John Alberts <[hidden email]> - Autor
Davide Italiano <[hidden email]> - Autor
James <[hidden email]> - Autor
Jose Luis Rivero <[hidden email]> - Autor
Aaron Valandra <[hidden email]> - Autor
Jakub Bożanowski <[hidden email]> - Tłumacz
Karol Kania <[hidden email]> - Tłumacz
Michał Kurgan <[hidden email]> - Tłumacz--
[hidden email] mailing list