Wydanie Tygodnika Gentoo z 26 lutego 2007.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wydanie Tygodnika Gentoo z 26 lutego 2007.

Michal Kurgan-4
/-------------------------------------------------------------------\
| Wersja html jest dostępna pod adresem:                            |
| http://www.gentoo.org/news/pl/gwn/20070226-newsletter.xml         |
\-------------------------------------------------------------------/

Wydanie Tygodnika Gentoo z 26 lutego 2007.
==========================================


1. Wiadomości Gentoo
--------------------

Tygodnik Gentoo poszukuje chętnych do pomocy
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Zespół Tygodnika Gentoo poszukuje autorów tekstów, których zadaniem byłoby
śledzenie wydarzeń w społeczności Gentoo oraz poszukiwanie informacji ze
źródeł zewnętrznych. Aktualnie potrzebujemy chętnych do tworzenia podsumowań
wątków z list dyskusyjnych, wydarzeń na forum oraz wpisów z serwisu
planet.gentoo.org. Każdy taki artykuł powinien przedstawiać podsumowanie
informacji znajdujących się w danym źródle i zawierać od 50 do 250 słów.
Poszukujemy także osób skłonnych do komentowania lokalnych wydarzeń,
przedstawienia wzmianek o Gentoo znajdujących się w prasie i innych mediach,
oraz opisów ciekawych sztuczek, które mogą się przydać każdemu użytkownikowi
Gentoo.

Wszystkich zainteresowanych regularną pomocą w tworzeniu kolejnych wydań
Tygodnika Gentoo lub tylko jednorazowym wsparciem prosimy o kontakt za
pośrednictwem emaila na adres [hidden email].

2. Społeczność gentoo
---------------------

Lista dyskusyjna gentoo-dev
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Gdzie instalować pakiety z dokumentacją

Deweloper Gentoo Ryan Hill chciał dowiedzieć się w jaki sposób powinny być
instalowane pakiety zawierające wyłącznie dokumentacje, gdyż sprawdzając
aktualny stan odkrył że jest to robione niespójnie. Problem pojawia się, gdy
miejsce docelowe instalacji dokumentacji określane jest na podstawie wersji
pakietu, w takiej sytuacji po jego aktualizacji zakładki zostaną popsute. Zac
Medico, deweloper Portage, napisał, że od wersji 2.1.2 Portage wspiera nową
zmienną, DOC_SYMLINKS_DIR, która właśnie została wprowadzona po to by zarazić
temu problemowi.

 * http://article.gmane.org/gmane.linux.gentoo.devel/46214

3. Gentoo w prasie
------------------

IT News Online (19 lutego 2007)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

VIA Technologies Inc. powiadomiło, że Ainkaboot, Londyńska spółka projektująca
serwery klastrowe przeznaczone do HPC (High Performance Computing) oraz HA
(High Availability Computing) właśnie wysyła pierwsze ultra kompaktowe moduły
klastrowe Octimod MPC7-1500, które są napędzane przez płyty główne VIA EPIA
EN15000.

KlustOS, klastrowy system operacyjny stworzony przez Ainkaboot, stanowi
podstawę platformy Octimod, zapewnia usługi klastrowe, oprogramowanie
zarządzające oraz środowisko przetwarzania równoległego. Oparty na Gentoo
Linux, KlustOS opiera się prawie wyłącznie tylko na oprogramowaniu open source
i umożliwia wykorzystanie wszystkich dostępnych funkcjonalności sprzętu,
takich jak narzędzia VIA PadLock Security Engine.

 * http://www.itnewsonline.com/showstory.php?storyid=8796&scatid=3&contid=4

PRWeb (19 lutego 2007)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LeapServ® stworzony przez BitLeap jest usługą zapewniającą zestaw narzędzi
umożliwiających zdalną archiwizację i odzyskiwanie danych bazującą na Linuksie
oraz całym zestawie aplikacji open source.

Gentoo Linux jest sercem LeapServ, który zdalnie zarządza tysiącami serwerów
rozmieszczonych w różnych sieciach, podczas gdy systemy bazodanowe MySQL oraz
PostgresSQL są wykorzystywane do składowania milionów rekordów danych
klientów. Zapraszamy do odwiedzenia strony przedstawiającej w jaki sposób
BitLeap stosuje open source w swoich pracach deweloperskich.

 * http://www.prweb.com/releases/2007/2/prweb505676.htm

4. Zmiana statusu deweloperów Gentoo
------------------------------------

Odeszli
^^^^^^^

Następujący deweloperzy opuścili projekt Gentoo Linux w minionym tygodniu:

 * Diego Pettenò (Flameeyes)

Przybyli
^^^^^^^^

Następujący deweloperzy przyłączyli się do projektu Gentoo Linux w minionym
tygodniu:

 * Nikt w tym tygodniu

Zmienili status
^^^^^^^^^^^^^^^

Następujący deweloperzy zmienili w minionym tygodniu pełnioną w projekcie
Gentoo Linux funkcję:

 * Xavier Neys (neysx) zrezygnował z pozycji koordynatora francuskiego zespołu
   tłumaczeń
 * Camille Huot (cam) nowy koordynator francuskiego zespołu tłumaczeń

5. Bezpieczeństwo Gentoo
------------------------

Nexuiz: Wiele usterek
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Nexuiz zawiera dwie usterki umożliwiające zdalne wykonanie niepożądanego kodu
oraz przeprowadzenie ataku Denial of Service.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[1]

 1. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200702-09.xml

UFO2000: Wiele usterek
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

UFO2000 zawiera wiele usterek w kodzie odpowiedzialnym za obsługę sieci, które
mogą zostać wykorzystane do zdalnego wykonania niepożądanego kodu.

Więcej informacji można znaleźć w  komunikacie GLSA[2]

 2. http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200702-10.xml

6. Zmiany w drzewie Portage
---------------------------

Poniżej znajduje się lista pakietów, które zostały usunięte lub dodane do
drzewa Portage w ostatnim czasie oraz lista przedstawiająca plany dotyczące
usunięcia kolejnych pakietów w przyszłości. Informacje te pochodzą z różnych
źródeł, włączając projekt Treecleaners[3] oraz zgłoszenia od poszczególnych
deweloperów. Większość pakietów, które można znaleźć w części Ostatnie
Namaszczenie wymaga jedynie miłości i opieki ze strony deweloperów. W
przypadku znalezienia nowego opiekuna ich los z pewnością ulegnie poprawie i
pozostaną one w oficjalnym drzewie Portage.

 3. http://gentoo.org/proj/en/qa/treecleaners

Usunięte pakiety:
^^^^^^^^^^^^^^^^^

.---------------------------------------------------------------------.
| Pakiet:                    | Data usunięcia:  | Kontakt:            |
|---------------------------------------------------------------------|
| dev-lang/tolua             | 19 lutego 2007   | Matti Bickel[4]     |
|---------------------------------------------------------------------|
| dev-lang/lua-wrapper       | 20 lutego 2007   | Matti Bickel[4]     |
|---------------------------------------------------------------------|
| media-video/nvidia-freebsd | 20 lutego 2007   | Timothy Redaelli[5] |
|---------------------------------------------------------------------|
| net-firewall/firestorm     | 20 lutego 2007   | Raúl Porcel[6]      |
|---------------------------------------------------------------------|
| net-p2p/g2gui              | 20 lutego 2007   | Raúl Porcel[6]      |
|---------------------------------------------------------------------|
| net-p2p/bittorrent-stats   | 20 lutego 2007   | Raúl Porcel[6]      |
|---------------------------------------------------------------------|
| media-sound/amp            | 20 lutego 2007   | Chris Gianelloni[7] |
|---------------------------------------------------------------------|
| app-emulation/winex        | 21 lutego 2007   | Mike Frysinger[8]   |
|---------------------------------------------------------------------|
| app-emulation/winex-cvs    | 21 lutego 2007   | Mike Frysinger[8]   |
|---------------------------------------------------------------------|
| app-antivirus/vlnx         | 22 lutego 2007   | Timothy Redaelli[5] |
|---------------------------------------------------------------------|
| sys-apps/perfctr           | 25 lutego 2007   | Robin H. Johnson[9] |
`---------------------------------------------------------------------'

 4. [hidden email]
 5. [hidden email]
 6. [hidden email]
 7. [hidden email]
 8. [hidden email]
 9. [hidden email]

Nowe pakiety:
^^^^^^^^^^^^^

.----------------------------------------------------------------------------.
| Pakiet:                            | Data dodania:  | Kontakt:             |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sci-libs/ufconfig[10]              | 19 lutego 2007 | Sebastien Fabbro[11] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sci-libs/amd[12]                   | 19 lutego 2007 | Sebastien Fabbro[11] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sci-libs/umfpack[13]               | 19 lutego 2007 | Sebastien Fabbro[11] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| games-action/astromenace-bin[14]   | 19 lutego 2007 | Michael Sterrett[15] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-php5/php-gtk[16]               | 20 lutego 2007 | Anant Narayanan[17]  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sys-auth/thinkfinger[18]           | 21 lutego 2007 | Tony Vroon[19]       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| games-puzzle/picpuz[20]            | 21 lutego 2007 | Michael Sterrett[15] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-irc/ii[21]                     | 22 lutego 2007 | Raúl Porcel[22]      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| x11-plugins/gkrellm-cpufreq[23]    | 23 lutego 2007 | Jim Ramsay[24]       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sci-libs/qfits[25]                 | 23 lutego 2007 | Sebastien Fabbro[11] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| x11-plugins/gkrellm-timers[26]     | 23 lutego 2007 | Jim Ramsay[24]       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sci-libs/minuit[27]                | 23 lutego 2007 | Sebastien Fabbro[11] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| mail-filter/spamassassin-botnet[28 | 23 lutego 2007 | Patrick McLean[29]   |
| ]                                  |                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| games-sports/sturmbahnfahrer[30]   | 23 lutego 2007 | Michael Sterrett[15] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sci-mathematics/wxmaxima[31]       | 23 lutego 2007 | Sebastien Fabbro[11] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| sci-visualization/hippodraw[32]    | 23 lutego 2007 | Sebastien Fabbro[11] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| x11-plugins/gkrellfire[33]         | 23 lutego 2007 | Jim Ramsay[24]       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| x11-plugins/gkrellm-gkfreq[34]     | 23 lutego 2007 | Jim Ramsay[24]       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| x11-plugins/gkrellm-bluez[35]      | 23 lutego 2007 | Jim Ramsay[24]       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-python/basemap-data[36]        | 24 lutego 2007 | Sebastien Fabbro[11] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-python/basemap[37]             | 24 lutego 2007 | Sebastien Fabbro[11] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-ruby/mime-types[38]            | 24 lutego 2007 | Hans de Graaff[39]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| dev-ruby/rflickr[40]               | 24 lutego 2007 | Hans de Graaff[39]   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| games-fps/alienarena[41]           | 25 lutego 2007 | Tristan Heaven[42]   |
`----------------------------------------------------------------------------'

 10. http://packages.gentoo.org/packages/?category=sci-libs;name=ufconfig
 11. [hidden email]
 12. http://packages.gentoo.org/packages/?category=sci-libs;name=amd
 13. http://packages.gentoo.org/packages/?category=sci-libs;name=umfpack
 14. http://packages.gentoo.org/packages/?category=games-action;name=astromena
     ce-bin
 15. [hidden email]
 16. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-php5;name=php-gtk
 17. [hidden email]
 18. http://packages.gentoo.org/packages/?category=sys-auth;name=thinkfinger
 19. [hidden email]
 20. http://packages.gentoo.org/packages/?category=games-puzzle;name=picpuz
 21. http://packages.gentoo.org/packages/?category=net-irc;name=ii
 22. [hidden email]
 23. http://packages.gentoo.org/packages/?category=x11-plugins;name=gkrellm-cp
     ufreq
 24. [hidden email]
 25. http://packages.gentoo.org/packages/?category=sci-libs;name=qfits
 26. http://packages.gentoo.org/packages/?category=x11-plugins;name=gkrellm-ti
     mers
 27. http://packages.gentoo.org/packages/?category=sci-libs;name=minuit
 28. http://packages.gentoo.org/packages/?category=mail-filter;name=spamassass
     in-botnet
 29. [hidden email]
 30. http://packages.gentoo.org/packages/?category=games-sports;name=sturmbahn
     fahrer
 31. http://packages.gentoo.org/packages/?category=sci-mathematics;name=wxmaxi
     ma
 32. http://packages.gentoo.org/packages/?category=sci-visualization;name=hipp
     odraw
 33. http://packages.gentoo.org/packages/?category=x11-plugins;name=gkrellfire
 34. http://packages.gentoo.org/packages/?category=x11-plugins;name=gkrellm-gk
     freq
 35. http://packages.gentoo.org/packages/?category=x11-plugins;name=gkrellm-bl
     uez
 36. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-python;name=basemap-dat
     a
 37. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-python;name=basemap
 38. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-ruby;name=mime-types
 39. [hidden email]
 40. http://packages.gentoo.org/packages/?category=dev-ruby;name=rflickr
 41. http://packages.gentoo.org/packages/?category=games-fps;name=alienarena
 42. [hidden email]

Ostatnie namaszczenie:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.----------------------------------------------------------------------------.
| Pakiet:                        | Data usunięcia:  | Kontakt:               |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-portage/emool[43]          | 18 marca 2007    | Simon Stelling[44]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| www-client/mozilla[45]         | 19 marca 2007    | Raúl Porcel[46]        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| www-client/mozilla-bin[47]     | 19 marca 2007    | Raúl Porcel[46]        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| media-plugins/banshee-official | 21 marca 2007    | Luis Medinas[49]       |
| -plugins[48]                   |                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-misc/ssh[50]               | 23 marca 2007    | Gustavo Felisberto[51] |
|----------------------------------------------------------------------------|
| x11-plugins/gkrellm-console[52 | 24 marca 2007    | Jim Ramsay[53]         |
| ]                              |                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| x11-plugins/gkrellm-logwatch[5 | 24 marca 2007    | Jim Ramsay[53]         |
| 4]                             |                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| x11-plugins/gkrellmouse[55]    | 24 marca 2007    | Jim Ramsay[53]         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| x11-plugins/gkrellm-sensors[56 | 24 marca 2007    | Jim Ramsay[53]         |
| ]                              |                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| x11-plugins/gkrellmwho[57]     | 24 marca 2007    | Jim Ramsay[53]         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| app-misc/pyge[58]              | 24 marca 2007    | Tiziano Müller[59]     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| net-p2p/kenosis[60]            | 24 marca 2007    | Mart Raudsepp[61]      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| xfce-extra/xfce4-bglist-editor | 24 marca 2007    | Samuli Suominen[63]    |
| [62]                           |                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| xfce-extra/xfce4-modemlights[6 | 24 marca 2007    | Samuli Suominen[63]    |
| 4]                             |                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| xfce-extra/xfce4-megahertz[65] | 24 marca 2007    | Samuli Suominen[63]    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| xfce-extra/xfce4-panelmenu[66] | 24 marca 2007    | Samuli Suominen[63]    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| xfce-extra/xfce4-websearch[67] | 24 marca 2007    | Samuli Suominen[63]    |
`----------------------------------------------------------------------------'

 43. http://packages.gentoo.org/packages/?category=app-portage;name=emool
 44. [hidden email]
 45. http://packages.gentoo.org/packages/?category=www-client;name=mozilla
 46. [hidden email]
 47. http://packages.gentoo.org/packages/?category=www-client;name=mozilla-bin
 48. http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-plugins;name=banshee-
     official-plugins
 49. [hidden email]
 50. http://packages.gentoo.org/packages/?category=net-misc;name=ssh
 51. [hidden email]
 52. http://packages.gentoo.org/packages/?category=x11-plugins;name=gkrellm-co
     nsole
 53. [hidden email]
 54. http://packages.gentoo.org/packages/?category=x11-plugins;name=gkrellm-lo
     gwatch
 55. http://packages.gentoo.org/packages/?category=x11-plugins;name=gkrellmous
     e
 56. http://packages.gentoo.org/packages/?category=x11-plugins;name=gkrellm-se
     nsors
 57. http://packages.gentoo.org/packages/?category=x11-plugins;name=gkrellmwho
 58. http://packages.gentoo.org/packages/?category=app-misc;name=pyge
 59. [hidden email]
 60. http://packages.gentoo.org/packages/?category=net-p2p;name=kenosis
 61. [hidden email]
 62. http://packages.gentoo.org/packages/?category=xfce-extra;name=xfce4-bglis
     t-editor
 63. [hidden email]
 64. http://packages.gentoo.org/packages/?category=xfce-extra;name=xfce4-modem
     lights
 65. http://packages.gentoo.org/packages/?category=xfce-extra;name=xfce4-megah
     ertz
 66. http://packages.gentoo.org/packages/?category=xfce-extra;name=xfce4-panel
     menu
 67. http://packages.gentoo.org/packages/?category=xfce-extra;name=xfce4-webse
     arch

7. Bugzilla
-----------

Podsumowanie
^^^^^^^^^^^^

 * Statystyki
 * Zamknięte bugi
 * Nowe bugi

Statystyki
^^^^^^^^^^

Społeczność Gentoo używa Bugzilli (bugs.gentoo.org[68]) do zgłaszania i
śledzenia błędów, ogłoszeń, sugestii oraz innych form kontaktu z deweloperami.
Pomiędzy 18 lutego 2007, a 25 lutego 2007 aktywność w serwisie przedstawiała
się następująco:

 * zgłoszono 584 nowe bugi
 * zamknięto lub rozwiązano 347 bugów
 * otwarto ponownie 26 uprzednio zamkniętych bugów
 * 132 bugi oznaczono jako NEEDINFO/WONTFIX/CANTFIX/INVALID/UPSTREAM
 * 106 bugów oznaczono jako duplikaty

Spośród 10429 obecnie otwartych bugów: 17 oznaczono jako 'blocker', 115 jako
'critical', a 422 jako 'major'.

 68. http://bugs.gentoo.org/

Zamknięte Bugi
^^^^^^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, które zamknęły najwięcej bugów w minionym tygodniu,
to:

 * AMD64 Project[69], 22 zamknięte bugi[70]
 * PPC Porters[71], 15 zamkniętych bugów[72]
 * Portage team[73], 14 zamkniętych bugów[74]
 * Gentoo Security[75], 12 zamkniętych bugów[76]
 * Gentoo Sound Team[77], 11 zamkniętych bugów[78]
 * Gentoo X-windows packagers[79], 9 zamkniętych bugów[80]
 * Gentoo Science Related Packages[81], 8 zamkniętych bugów[82]
 * Default Assignee for New Packages[83], 8 zamkniętych bugów[84]

 69. [hidden email]
 70. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-02-18&chfieldto=2007-02-25&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 71. [hidden email]
 72. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-02-18&chfieldto=2007-02-25&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 73. [hidden email]
 74. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-02-18&chfieldto=2007-02-25&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 75. [hidden email]
 76. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-02-18&chfieldto=2007-02-25&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 77. [hidden email]
 78. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-02-18&chfieldto=2007-02-25&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 79. [hidden email]
 80. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-02-18&chfieldto=2007-02-25&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 81. [hidden email]
 82. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-02-18&chfieldto=2007-02-25&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]
 83. [hidden email]
 84. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&bug_status=CLOSED&
     chfield=bug_status&chfieldfrom=2007-02-18&chfieldto=2007-02-25&resolution
     =FIXED&assigned_to=[hidden email]

Nowe Bugi
^^^^^^^^^

Deweloperzy oraz zespoły, którym przydzielono najwięcej bugów w minionym
tygodniu, to:

 * Default Assignee for New Packages[85], 16 nowych bugów[86]
 * Default Assignee for Orphaned Packages[87], 15 nowych bugów[88]
 * Gentoo Quality Assistance Team[89], 10 nowych bugów[90]
 * AMD64 Project[91], 10 nowych bugów[92]
 * media-video herd[93], 9 nowych bugów[94]
 * Gentoo KDE team[95], 9 nowych bugów[96]
 * Perl Devs @ Gentoo[97], 7 nowych bugów[98]
 * Java team[99], 6 nowych bugów[100]

 85. [hidden email]
 86. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-02-18&chfieldto=200
     7-02-25&assigned_to=[hidden email]
 87. [hidden email]
 88. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-02-18&chfieldto=200
     7-02-25&assigned_to=[hidden email]
 89. [hidden email]
 90. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-02-18&chfieldto=200
     7-02-25&assigned_to=[hidden email]
 91. [hidden email]
 92. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-02-18&chfieldto=200
     7-02-25&assigned_to=[hidden email]
 93. [hidden email]
 94. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-02-18&chfieldto=200
     7-02-25&assigned_to=[hidden email]
 95. [hidden email]
 96. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-02-18&chfieldto=200
     7-02-25&assigned_to=[hidden email]
 97. [hidden email]
 98. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug
     _status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-02-18&chfieldto=200
     7-02-25&assigned_to=[hidden email]
 99. [hidden email]
 100. http://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bu
      g_status=REOPENED&chfield=assigned_to&chfieldfrom=2007-02-18&chfieldto=2
      007-02-25&assigned_to=[hidden email]

8. Opinie czytelników
---------------------

Tygodnik Gentoo jest tworzony i tłumaczony przez ochotników i członków
społeczności, którzy nadsyłają swoje pomysły i gotowe artykuły. Zachęcamy
wszystkich do pomocy i współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów Tygodnika
Gentoo. Oczekujemy na wasze propozycje artykułów, interesują nas także opinie
na temat tych już opublikowanych. Wszelkie komentarze prosimy kierować na
adres Tygodnika Gentoo[101]. Uwagi dotyczące tłumaczenia należy zgłaszać na
adres koordynatora[102]. Pomóżcie sprawić, by Tygodnik Gentoo był jeszcze
lepszy.

 101. [hidden email]
 102. [hidden email]

9. Subskrypcja Tygodnika Gentoo
-------------------------------

Aby zaprenumerować Tygodnik Gentoo, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][103].

Aby zrezygnować z subskrypcji, należy wysłać pustego emaila na adres
[hidden email][104] z konta, na które jest
zarejestrowana.

 103. [hidden email]
 104. [hidden email]

10. Inne języki
---------------

Tygodnik Gentoo jest dostępny w następujących językach:

 * angielskim[105]
 * chińskim (uproszczony)[106]
 * duńskim[107]
 * francuskim[108]
 * greckim[109]
 * hiszpańskim[110]
 * holenderskim[111]
 * japońskim[112]
 * koreańskim[113]
 * niemieckim[114]
 * polskim[115]
 * portugalskim (Brazylia)[116]
 * portugalskim (Portugalia)[117]
 * rosyjskim[118]
 * słowackim[119]
 * tureckim[120]
 * włoskim[121]

 105. http://gentoo.org/news/en/gwn/gwn.xml
 106. http://gentoo.org/news/zh_cn/gwn/gwn.xml
 107. http://gentoo.org/news/da/gwn/gwn.xml
 108. http://gentoo.org/news/fr/gwn/gwn.xml
 109. http://gentoo.org/news/el/gwn/gwn.xml
 110. http://gentoo.org/news/es/gwn/gwn.xml
 111. http://gentoo.org/news/nl/gwn/gwn.xml
 112. http://gentoo.org/news/ja/gwn/gwn.xml
 113. http://gentoo.org/news/ko/gwn/gwn.xml
 114. http://gentoo.org/news/de/gwn/gwn.xml
 115. http://gentoo.org/news/pl/gwn/gwn.xml
 116. http://gentoo.org/news/pt_br/gwn/gwn.xml
 117. http://gentoo.org/news/pt/gwn/gwn.xml
 118. http://gentoo.org/news/ru/gwn/gwn.xml
 119. http://gentoo.org/news/sk/gwn/gwn.xml
 120. http://gentoo.org/news/tr/gwn/gwn.xml
 121. http://gentoo.org/news/it/gwn/gwn.xml

Autorzy:
Chris Gianelloni <[hidden email]> - Redaktor naczelny
Mark Kowarsky <[hidden email]> - Redaktor
Donnie Berkholz <[hidden email]> - Redaktor
Krzysztof Madejski <[hidden email]> - Tłumacz
Michał Kurgan <[hidden email]> - Tłumacz


--
[hidden email] mailing list