kopete facebook

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

kopete facebook

cjvt
Üdv,

A kopete nálam valamilyen okból megtagadja a facebook chatlakozást a következő
üzenettel:

XMPP 1.0 is required

Környezet:

kde 4.6.1
kopete-4.6.1 (1.0.80)
qca-ossl-2.0.0_beta3-r2

A hasonlóan Jabber alapú GTalk csont nélkül működik ugyanezen.

Tud valaki segíteni?

köszi
vt