man-pages-pl

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

man-pages-pl

Krzysztof Pawlik-2
Witam wszystkich,

Dostałem parę dni temu informację o wznowieniu projektu tłumaczenia stron
podręcznika na język polski. Projekt jest dostępny na SourceForge
http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/ i zarządza nim Michał Kułach.

Dodałem wersję 0.2 do drzewka portage, ale ze względu na numery poprzednich
wersji (0.2 vs. 20070628) będzie to widoczne jako downgrade po zamaskowaniu
20070628.

Wszystkich mających chwilę czasu proszę o zainstalowane
=app-i18n/man-pages-pl-0.2 i przetestowanie. Planuję szybszą niż zwykle
stabilizację tego pakietu.

Jeśli jest ktoś zainteresowany to również zachęcam do pomocy Michałowi w projekcie.

--
Krzysztof Pawlik  <nelchael at gentoo.org>  key id: 0xF6A80E46
desktop-misc, java, vim, kernel, python, apache...


signature.asc (566 bytes) Download Attachment